Pastorala de Paşti a PS Alexandru Mesian

Scrisoare Pastorală
la Sărbătoarea Învierii Domnului
2011

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu
și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Cristos

Cristos a înviat!

Iubiți frați întru preoție și iubiți credincioși,

Adevărat a înviat !

Așa cum au mărturisit discipolii care L-au văzut pe Învățătorul lor plin de viață, după ce L-au văzut murind pe Cruce, Cristos este într-adevăr înviat !

Învierea Sa nu este o simplă părere, o opinie, o interpretare ci este o realitate, un adevăr; aparițiile lui Isus au demonstrat realitatea Învierii Sale.

Învierea Domnului este un fapt fundamental al credinței noastre. Sfântul Pavel a afirmat cu claritate: „Dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră” (conform 1 Corinteni 15,14). Corintenilor le mai spune: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce și eu am primit, că Cristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi; și că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit; după aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” (conform 1 Corinteni 15, 3-7).

Această mărturisire a comunității primitive privind Învierea este de mare valoare; ne este oferită ca o mărturie esențială a vieții și învățăturii Bisericii. Acestea fac aluzie la apariții care nu sunt scrise în textele evanghelice, cum este această apariție la mai mult de cinci sute de frați. Aparițiile lui Cristos înviat au fost mai numeroase decât cele consemnate în Evanghelie.

Din multitudinea aparițiilor care au început cu a treia zi după moartea Sa, Isus S-a arătat viu în trupul Său, trupul care a fost răstignit.

Este adevărat că nimeni nu a fost martor exact în momentul trecerii de la moarte la viață. Dar nimeni nu ar fi putut vedea această trecere cu ochi trupești.

Cristos nu a trecut din moarte la o nouă viață terestră, ci din moarte la viață cerească, o formă invizibilă, pe care nu o putem observa. Trupul Domnului s-a aflat în mormânt dar după momentul învierii s-a constatat dispariția trupului.

*
*    *

Iubiți credincioși,

Există o diferență esențială între învierile făcute de Isus în cursul vieții Sale pământești și Învierea care a succedat morții Sale. Fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, Lazăr au fost înviați și au intrat în viața pământească, dar Cristos odată înviat a intrat în viața aceea, în starea gloriei cerești.

După Înviere, Isus nu a revenit pe pământ pentru a-și relua activitatea anterioară, ci numai pentru a dovedi, pentru a manifesta adevărata Sa Înviere. El S-a arătat în multiplele Sale apariții celor destinați să fie martori ai Învierii. Evangheliștii ne arată cum Isus cu greu îi aduce pe apostoli la convingere, la realitatea Trupului Său înviat. La cei care credeau că sunt victime ale unei iluzii, ai apariției unui spirit sau a unei fantome, le zice: „Vedeți mâinile și picioarele Mele, că însumi eu sunt: pipăiți-Mă și vedeți, că spiritul nu are carne și oase precum vedeți că am Eu” (Luca 24,29). Prin aceste apariții Isus îi face pe apostolii Săi să fie încrezători, să fie învingători în îndoielile lor.

Învierea este un eveniment istoric. Ea a avut loc într-un moment determinat de istorie, a treia zi după moartea Sa. Învierea a fost, în același timp, un eveniment transistoric, căci depășește cadrul ordinar al istoriei prin trecerea de la moarte la mărirea cerească.

Mărturiile care ne sunt date sunt de natură să excludă orice îndoială. Pe acest fundament recunoscut de Biserică de la originea sa noi continuăm să afirmăm că Isus Cristos cu adevărat a înviat !

Iubiții mei fii sufletești, iubiți credincioși,

Astăzi sunt Sfintele Paști! Astăzi a înviat Cristos din morți și ne-a izbăvit de moarte, de robia păcatului și de osânda iadului.

Astăzi iadul a fost golit și raiul s-a deschis. Astăzi îngerii cântă împreună cu oamenii biruința vieții asupra morții. Astăzi și noi cu toții să ne veselim împreună cu Biserica lui Cristos că nu mai suntem sub legăturile morții și ale întunericului. Să lepădăm, dar, întristarea și răutatea și grijile cele trecătoare, că Cristos a înnoit lumea prin Înviere.

Deci, să ne bucurăm, mulțumind lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem Sfintele Paști și în anul acesta și să cântăm cu bucurie această frumoasă cântare: „Ziua Învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem: fraților și celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere”.

Sărbători fericite!
Cristos cu adevărat a înviat!

Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Spirit să fie cu voi, cu toți. Amin!

  ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

 

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Învierii Domnului 2011

 

Însemnare: Această pastorală se va citi în fiecare biserică parohială la Sfânta Liturghie din prima zi de Paști, iar în filii a doua zi.

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 19.04.2011
Publicarea pe acest sit: 19.04.2011
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.