Pastorala de Paşti a PS Alexandru Mesian

Nr. 177 / 2004

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler
și iubitului popor credincios
har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Hristos

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm și să ne veselim într-însa”

Ps. 117, 24

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns să petrecem împreună pentru a cincisprezecea oară în reînviata Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, marele Praznic al Învierii Domnului Nostru Isus Cristos.

Suntem bucuroși să putem rosti din nou, și anul acesta, salutul pascal:

Cristos a înviat! Adevărat c-a înviat!

Cel care a suferit condamnarea la moarte sub Ponțiu Pilat, care a murit răstignit pe cruce și a fost înmormântat, Isus Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria, „a înviat a treia zi, după scripturi” (conform Crezului Niceno-Constantinopolitan).

Acest anunț este temelia speranței umanității. Iar de nu a înviat Cristos, nu numai credința noastră este zadarnică (cf. I Cor 15, 14) ci și speranța noastră este zadarnică, pentru că răul și moartea ne-ar fi ținut în robie. Dar nu este așa, căci „Cristos s-a sculat dintre cei morți pentru a fi primul înviat dintre aceștia (cf. I Cor 15, 20). Prin moartea sa pe moarte călcând a extirpat pentru totdeauna rădăcinile veninoase ale morții.

Prin Învierea lui Cristos, moartea este îngropată, porțile iadului sunt sfărâmate iar eliberarea păcătoșilor din sclavia păcatului s-a înfăptuit. Pământul se cutremură, morții înviază, îngerii se arată în haine strălucitoare iar Cristos Înviat, păstrându-și rănile sfinte, apare triumfător în mijlocul apostolilor Săi spunându-le: Pace vouă!

„Pace vouă!” (In 20, 19-20)

Acesta este primul salut al lui Isus Cristos Înviat, pe care l-a adresat apostolilor. Acest salut, în această sfântă zi de Paști, Isus îl repetă, adresându-l lumii întregi.

„Pace vouă” este „Vestea cea Bună” atât de mult așteptată și atât de mult dorită de întreaga omenire. Acest anunț: „Pace vouă” pe care Cristos Înviat ni-l adresează, este o ușurare pentru cel care este oprimat de greutatea păcatului sub multiplele sale forme.

„Pacea să fie cu voi” este o urare adresată astăzi tuturor, în special celor mici și celor săraci, în semn de speranță și de pace. Cristos cu adevărat a înviat. El oferă tuturor pacea.

„Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Nu v-o dau cum o dă lumea…” (In 14, 27). Pacea pe care o dă lumea – cum a demonstrat experiența din toate timpurile – este adesea un slab echilibru de forță, de pe o zi pe alta, care nu are stabilitate.

Singura pace, darul lui Cristos Înviat, este profundă, totală și veșnică; ea poate împăca pe om cu Dumnezeu, cu el însuși și cu creația. Numeroase religii ale lumii proclamă acest adevăr evanghelic că pacea este un dar al lui Dumnezeu.

Ziua Învierii Domnului ne conferă bucuria învingerii binelui asupra răului. Adevărul a învins minciuna. Nevinovăția a învins păcatul. Durerea s-a schimbat în bucurie. Bunătatea a învins răutatea. Învierea a învins moartea.

Iubiți credincioși,
Iubiții mei fii sufletești,

Învierea lui Isus a fost temelia predicării apostolilor. Dacă n-ar fi înviat Isus – zic ei națiunilor – zadarnică ar fi credința voastră și zadarnică și predicarea noastră. Zadarnică ar fi fost și credința noastră, a celor care acum, la începutul mileniului III, credem în numele cel sfânt al Lui.

Dar El a înviat cu mărire și Învierea Lui ne îndeamnă să facem binele și să ocolim răul, bine știind că și noi vom învia. În ziua învierii noastre, vom primi dreapta răsplată pentru binele ce-l facem în această viață.

Isus a înviat cu mărire și Învierea Lui ne întinde și nouă balsamul mângâierii, în zilele de restriște și în lupta cea grea cu greutățile vieții. „Suferim toate necazurile – spune Sfântul Apostol Pavel – dar nu ne întristăm, suferim lipsuri mari, dar nu ne pierdem nădejdea, suferim prigoane, dar nu suntem înfrânți, suferim umiliri, dar nu pierim, bine știind că Acela, care L-a înviat ăe Isus, ne va învia și pe noi cu El…”.

Să se bucure în această zi cei nefericiți, căci Acela care a înviat din morți, în ziua cea mare a Învierii va întoarce nefericirea lor întru fericire.

Să se bucure cei ce trăiesc o viață de lacrimi, pentru că Acela care a înviat din morți va șterge toată lacrima de la toată fața.

Să se bucure astăzi toată lumea, toți oamenii de orice confesiune sau religie, credincioși sau necredincioși, pentru că sunt Paștile cele sfinte, mari și minunate, Paștile Domnului, Paștile”.

Marele Praznic al Învierii Domnului ne dă încă o dată ocazia să aducem și noi în viața noastră o schimbare în bine, să ne eliberăm de moartea păcatului, ca astfel, Isus Cristos Înviat din morți să învie și în sufletele noastre.

Să iertăm și să cerem iertare”, ne îndeamnă și Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. În locul urei să-și facă lăcaș iubirea; în locul dușmăniei să-și facă loc pacea.

„Pace vouă!” ne spune și nouă Isus Cristos Înviat!

„Pace vouă!” Iubiți-vă unul pe altul și veniți în ajutor celor ce suferă!

„Pace vouă!” Fiți răbdători unul față de altul și cu toții să cântăm:

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Sărbători fericite!
Cristos a înviat!

Harul Domnului nostru Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi cu toți. Amin.

ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj
la Praznicul Învierii Domnului 2004

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 11.04.2004
Publicarea pe acest sit: 11.04.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.