Pastorala de Paşti a IPS György Jakubinyi

Circulară de Paști 2006
a IPS Jakubinyi György
Arhiepiscop de Alba-Iulia

Dragii mei Enoriași și Frați în Cristos!

Adeseori se întreabă: de ce sărbătoresc separat paștile românii și maghiarii, răsăritenii și apusenii? Cristos a înviat de două ori? Răspunsul este dat de complicata cronologie: calcularea datei paștilor. Este dată de tradiția occidentală diferită de cea orientală. Dar putem spune că în fiecare duminică sunt Paști pentru că aceasta este ziua învierii. Acesta este motivul pentru care „ziua Domnului” – sâmbătă în vechiul testament a devenit duminică în noul testament. De fapt noi sărbătorim învierea Domnului în fiecare duminică. Dar avem sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea principală a învierii lui Cristos, dogma centrală a credinței noastre creștine. Aceasta este răscrucea existenței noastre. Sfântul apostol Pavel a concluzionat cel mai clar pentru creștinii din Corint și pentru cei din totdeauna, deci și pentru noi: „Iar dacă se vestește că Cristos a înviat din morți, cum spun unii dintre voi că nu există înviere din morți? Iar dacă nu există înviere din morți, nici Cristos nu a înviat! Însă dacă Cristos nu a înviat, zădarnică este predica noastră și zădarnică este și credința voastră. (…) Dar acum, Cristos a înviat din morți, fiind începutul (învierii) celor adormiți. Căci de vreme ce printr-un om (a venit) moartea, tot printr-un om (vine) și învierea din morți. Și după cum toți mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toți vor fi readuși la viață.” (1Cor 15, 12-14.20-22)

Conferința Episcopilor Catolici din Ungaria a declarat anul rugăciunii pentru înnoirea spirituală a națiunii. Li s-au alăturat catolicii maghiari de dincolo de graniță, precum noi – cei din Ardeal – dar li s-au alăturat și protestanți ca și alte națiuni. Fiecare creștin și fiecare națiune are nevoie de înnoirea spirituală a cărei bază este credința de Paști.

1. Anul de rugăciune cuprinde și jubileul de 550 de ani de la victoria armatelor creștine sub comanda lui Iancu de Hunedoara și a Sfântului Ioan de Capestrano asupra cotropitorilor turci care amenințau Europa la 1456. Situația este valabilă și astăzi: Europa creștină – a cărei parte suntem și noi – trebuie salvată. Tocmai aceasta este scopul înnoirii spirituale: dacă fiecare națiune creștină europeană s-ar înnoi în credința pascală, întreaga Europă s-ar înnoi. Să începem deci în propria grădină, să începem cu noi înșine. Să ne trăim credința în familie, în școală, la locul de muncă, în societate și în politică, aceasta însemnând contribuția noastră la menținerea creștinității Europei, la înnoirea Europei în creștinismul propriu.

2. Celălalt jubileu important al anului de rugăciune este lupta de eliberare, revoluția maghiară de la 1956. Omul creștin vrea să își exteriorizeze libertatea interioară. Adevărata libertate a fost adusă de mântuirea lui Cristos „Acum însă, după ce ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveți rolul vostru spre sfințire, iar scopul este viața veșnică.” (Rom 6,22)

Biserica Catolică propăvăduiește principiile societății creștine (învățătura socială a Bisericii) dar nu poate să ofere un model preparat pentru democrație. Construirea societății creștine, ca și realizarea adevăratei democrații este sarcina Bisericii, dar nu prin preoți, ci prin enoriașii care își asumă roluri sociale. De aceea vă rugăm întotdeauna să participați la votare și să votați întotdeauna persoanele despre care știți că își slujesc biserica și națiunea.

3. Acest an este și cel de-al doilea din cei cinci ani de plan pastoral ce pregătește jubileul celor o mie (1000) de ani de existență a arhidiecezei noastre, plan a cărui temă este convertirea. Calendarul nostru catolic ne prezintă motoul: laturile întunecate ale vieții noastre în lumina iubirii lui Dumnezeu. Perioada Sfântului și Marelui Post a fost propice pentru a ne cerceta conștiința cu seriozitate. Ne-am cercetat părțile întunecate ale vieții noastre creștine și am căutat și rezolvarea. Între poruncile bisericii noastre figurează și spovedania și împărtășania de Paște. Aceasta este însă minimul cel ce nu vrea să se emacieze spiritual, va apela la sacramente cel puțin o dată pe an. Domnul nostru Isus a întemeiat sacramentele tocmai pentru a ne ajuta natura umană decăzută, să ne trăim credința creștină prin harul sacramentelor. Avem nevoie de acest ajutor întotdeauna, în permanență, nu numai odată pe an. Vă spun fraților, cu cuvintele Sfântului Pavel: „și îmbrăcați-vă cu omul cel nou, cel creat după (asemănarea lui) Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului”. (Ef 4,24)

Să cântăm fericiți împreună cu toți frații noștri creștini:

„Cristos a înviat!
Nu vă mai întristați!
Urmați-l, așteptați învierea!
Cristos a înviat!”

Doresc fiecărui drag frate în Cristos și fiecărui om binevoitor sărbători de Paști plăcute și pline de haruri!

Alba Iulia, la 16 aprilie 2006, la sărbătoarea învierii Domnului nostru

Arhiepiscop
+ Gheorghe

Autor: IPS Gyorgy Jakubinyi
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 11.04.2006
Publicarea pe acest sit: 11.04.2006
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.