Pastorala de Crăciun a PS Martin Roos

Mesajul Excelenței Sale Martin Roos,
episcop romano-catolic de Timișoara,
cu ocazia Sfântului Crăciun 2013

Frați și surori în Cristos Domnul!

„Cristos s-a născut pentru noi: veniți să-l adorăm!”

Cu această chemare este introdusă celebrarea solemnă a Sfântului Crăciun, sărbătorirea Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Prin venirea pe lume a Pruncului din Betleem sentimentul bucuriei, al speranței și al încrederii este și mai accentuat, deoarece aici nu este vorba de un oarecare prunc, care se naște cândva pe acest pământ. El este Pruncul Dumnezeiesc, de la care Biserica primește „lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, făcut dar nu creat de o ființă cu Tatăl”, la a cărui naștere, în acea noapte sfântă, îngerul vestește păstorilor o bucurie mare: „Vi s-a născut azi Mântuitor, care este Cristos Domnul, în cetatea lui David” (Lc 2,11).

Dar ca Dumnezeu să se arate în mijlocul nostru în forma unui prunc, aceasta a întrecut orice așteptări. Această cale prin care Dumnezeu se apropie de om, pentru mulți a fost de neconceput, chiar și până astăzi pentru mulți a rămas de neînțeles și neacceptat. „Iată copilul acesta este rânduit spre căderea și ridicarea multora…” (Lc 2,34). Păstorii și magii se numără între aceia, care vin și se închină în fața Lui, oferindu-și darurile pregătite pentru Fiul lui Dumnezeu. Ei văd „un copilaș înfășat și culcat într-o iesle”(Lc 2,11), o văd pe Maria, mama lui și cred în toate cele văzute. „Fericiți sunt ochii, care văd, ceea ce voi vedeți și urechile ce aud, ceea ce voi auziți” (Mt 13,16).

Copilul care atunci zăcea în iesle, îl întâlnim astăzi în fiecare copil, în fiecare om și semen al nostru. Crăciunul, vine să ne ajute în a redescoperi acest respect față de viață, față de copil, față de om, chip al lui Dumnezeu oglindit pe fața fiecăruia dintre noi. Adorația și rugăciunea noastră în acest timp, este deci expresia respectului și prețuirii noastre față de chipul lui Dumnezeu în Isus Cristos, care pentru noi oamenii s-a făcut om.

Zilele de sărbătoare ale Sfântului Crăciun să ofere tuturor bucuria descoperirii semnului lui Dumnezeu, care ne este arătat prin Isus Cristos, născut pentru noi din Maria, la Betleem. El să ofere tuturor pacea și liniștea dorită, să fie izvor de mângâiere și îmbărbătare, aducând speranță și încredere pentru toți. În bucurie sfântă să ne lăsăm deci pătrunși de bogăția darurilor lui Dumnezeu, căutând neobosit calea ce duce spre El, în Isus Cristos Mântuitorul nostru.

Cu aceste gânduri doresc tuturor Sărbători de Crăciun binecuvântate și bogate în haruri. Pruncul din Betleem să ofere tuturor pacea și liniștea dorită, să fie izvor de mângâiere și înbărbătare, aducând speranță și încredere pentru toți.

Timișoara, la 25 decembrie, în Anul Domnului 2013

† Martin, episcop diecezan

* * *

Brüder und Schwestern im Herrn!

„Christus ist uns geboren, kommt wir beten ihn an!”

Mit diesem Ruf eröffnet die Liturgie die Feier der Weihnachtstage, da wir die Menschwerdung des Sohnes Gottes begehen.

In der Geburt des Kindes von Betlehem ist dies erst recht so, denn es handelt sich hier um mehr als ein Kind, das in die Welt geboren wird. Von diesem Kind bekennt die Kirche: „Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater…” Und der Engel verkündet den Hirten: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; es ist Christus, der Herr.” (Lk 2,11)

Doch, daß sich Gott in einem Kind geoffenbart hätte, das war bisher nicht da, das konnte man nicht begreifen, sich auch nicht vorstellen – und viele konnten sich damit auch nicht abfinden, und das bis auf den heutigen Tag. „Dieser ist gesetzt zum Falle und zur Aufersteheung vieler …” (Lk 2,34). Hirten und Weise aber gehören zu denen, die kommen, vor Ihm niederfallen und ihre Schätze auftun, sie „sehen das Kind und seine Mutter Maria” (Lk 2,11) – und sie glauben. „Selig, die Augen, die sehen, was ihr seht, und die Ohren, die hören, was ihr hört” (Mt 13,16).

Das Kind, das damals in der Krippe lag, es begegnet uns heute in jedem Kind, in jedem Menschen. Und deshalb ist Weihnachten möglich geworden und appeliert an unsere Ehrfurcht vor dem Leben, dem Kind, dem Menschen, dem Ebenbild Gottes in jedem Menschenantlitz. Wer betet, anbetet hat auch Achtung und Ehrfurcht vor dem Antlitz Gottes in Jesus Christus, dem der für uns Mensch geworden ist und sich mit jedem Menschen neben uns identifiziert, gleichgesetzt hat.

Diese Fülle feiern wir in diesen Tagen und lassen uns davon zur Anbetung und Hingabe führen. Diese Gnadenfülle wünschen wir einander auch in diesen Tagen.

Lassen wir uns erneut beschenken und uns davon ermuntern, aufrichten und tragen. Dies wünsche ich auch Ihnen von Herzen.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest in Frieden und reicher Gnade allen, die das Geburtsfest unseres Heilandes in Familie, Kirche und Herz feiern.

Temeswar, den 25. Dezember des Herrenjahres 2013

† Martin, Bischof

* * *

Krisztusban szeretett testvérek!

„Krisztus megszületett, jöjjetek, imádjuk!” – ezzel a felhívással nyitja meg a liturgia szent karácsony ünnepét, azt az időszakot, amikor Isten Fiának megtestesülését ünnepeljük.

A betlehemi Kisded születésekor a remény és a bizalom érzése annál hangsúlyosabb, mivel nem csupán egy gyermek világra jöttének örvendhetünk. Az Egyház számára ez a jászolban fekvő gyermek „Világosságtól való Világosság, igaz Istentől való igaz Isten, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával és aki által mindenek lettek”. Az éjszaka csendjében a mezőn juhaikat őrző pásztorokhoz pedig így szólt az angyal: „Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás, az Úr.” (Lk 2, 11)

Isten megtestesülése, egy gyermekben való megnyilvánulása egyedülálló. Ezért felfoghatatlan és titokzatos. Vannak, akik mind a mai napig nem tudják ezt elfogadni. „Soknak romlására és föltámadására lesz ő…” (Lk 2, 34). A pásztorok és a bölcsek azok közé tartoztak, akik eljöttek Hozzá, leborultak előtte, lerakták eléje kincseiket, „megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet” (Lk 2,16) és hittek. „Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall.” (Mt 13,16).

Az egykoron jászolban nyugvó Kisded ma is találkozik velünk, minden gyermekben, minden emberben felismerhetjük Őt. Ez a karácsony. Karácsony ünnepén az élet, a gyermek, az ember iránti tiszteletünk nyilvánul meg, az a vágyunk, hogy embertársaink arcában Isten képmását lássuk. Az imában és magasztalásban a Jézus Krisztusban megtestesült Isten iránti tiszteletünk jut kifejezésre, aki hasonlóvá vált hozzánk, azonosította magát velünk.

Karácsony ünnepén fogadjuk el újra az isteni jel felismerésének ajándékát, a megtalált Gyermek pedig bátorítson, adjon erőt és kísérjen kegyelmével további életutunkon. Mindezt szívből kívánom mindannyiuknak.

Áldott, békés, kegyelemben gazdag karácsonyt kívánok minden kedves hívőnek, aki a Megváltó születését családi körben, a templomban és a szívében egyaránt örömmel ünnepli.

Temesvár, 2013 karácsonyán

† Márton, megyés püspök

Autor: PS Martin Roos
Publicarea în original: 18.12.2013
Publicarea pe acest sit: 18.12.2013
Etichete: ,

Lasă un răspuns