Pastorala de Crăciun a PS Iosif Csaba Pál

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2021

Dragi confrați întru preoție, iubiți frați și surori în Cristos!

O parte din mesajul meu de Crăciun de anul acesta îl voi exprima sub formă de rugăciune.

Izvor veșnic de reînnoire a vieții noastre este mesajul Crăciunului, modul în care Isus a venit în această lume. Încă timp de 30 de ani, lumea a rămas așa cum a fost, el nu a răsturnat nimic. Isus a venit și, pur și simplu, a fost prezent. Doar după 30 ani de viață în Nazaret și 3 ani de activitate publică, omenirea a fost pusă în fața deciziei. Și atunci le-a lăsat oamenilor libertatea deciziei, chiar și cu prețul vieții sale.

Oare îl înțelegem pe Isus? Nu atât cu știința, cât cu viața. El a venit în acel mod, cum ar vrea el ca să trăiască și cei care îl urmează. Și dacă ei ar trăi astfel, atunci, prin ei, și ceilalți în lume l-ar cunoaște, l-ar îndrăgi și ar vrea să-l urmeze. Noi punem câte un diagnostic: de ce este lumea așa sau altfel. El, Fiul omului a venit ca fiind cel mai mic dintre cei mici, „nu ca să judece lumea, ci ca să o mântuiască” (cf. Io 12,47) trăind așa cum ar trebui să trăiască fii oamenilor, arătând cu viața lui, mai târziu și cu cuvintele sale, cum l-a gândit Dumnezeu pe om, coroana creației.

Să-l rugăm să ne învețe să-l înțelegem bine, pentru ca, urmându-l, să trăim o viață demnă de om, demnă de creatura Celui care ne-a dat viață.

Isuse Cristoase, te-ai născut. Mulți întreabă unde ești. În Betleem numai puțini te-au descoperit, doar cei care te-au iubit mult și cei care au fost înștiințați de Dumnezeu. Te ascunzi și astăzi? Te ascunzi în tabernacol, în modestia Sfintei Ostii, Te ascunzi în cei săraci, Te ascunzi în litera și în spiritul Sfintei Scripturi… Da, aceasta din urmă a devenit cartea tradusă în cele mai multe limbi și tipărită în cel mai mare număr de exemplare… Dar, oare, oamenii Te găsesc? Oare nu ești precum fiul rabinului, care spunea plângând: „în timpul jocului m-am ascuns și ceilalți nu m-au căutat!?” Cine Te găsește, Doamne? – Doar cel care iubește mult. Iar aceluia i te revelezi. Tu ai zis: „Celui care mă iubește, aceluia mă voi revela.” (cf. Io 14,21) De aceea se întâmplă că, de 2000 ani încoace, mulți, foarte mulți sunt cei care Te descoperă… în cei suferinzi, pe care îi ajută chiar și numai cu un pahar de apă, gest pe care Tu îl răsplătești astfel, încât ei Te recunosc încă și mai mult, pentru că Tu Te dezvălui lor și mai mult. Și fiindcă Tu ești iubirea infinită, dezvăluindu-Te lor, îi faci fericiți. Sunt mulți oameni care sunt fericiți, fiindcă trăiesc pentru alții.

Ne ispitește așteptarea pasivă. Aștept pur și simplu, ca să treacă timpul, ca să treacă pandemia, ca să vină Anul Nou… O astfel de așteptare ne golește. „Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd…” (Mt 13,16), ai zis. Ochiul care vede bine, îndeamnă la fapte. Sfântul Părinte vorbește despre armonia dintre minte, inimă și mâini. Vederea sănătoasă le mobilizează pe acestea. Strigăm și noi, cu orbul din Ierihon: „Doamne, să văd!” (Lc 18,41) Să văd cu ochii credinței, ca să văd cu sufletul meu chipul Tău de astăzi, ca să Te salut, ca să Te iubesc. „Trebuie să ardă în tine, ceea ce vrei să aprinzi în ceilalți”, spunea Sfântul Augustin. Dă-mi, Doamne, ca să-mi ardă atât de mult inima, încât să pot conduce pe mulți spre cuptorul acestei iubiri… în Betleem. Maria, cu umilința ei, Iosif, cu liniștea lui, iubesc, slujesc, îi atrag pe păstori și pe îngeri. Câtă profunzime are liniștea lor! Atrage precum misterul ecoului într-o fântână adâncă.

Fiule al lui Dumnezeu, Isuse drag, cine Te înțelege, că Te-ai născut în așa mare simplitate și atât de fragil? Cine îl poate înțelege, din toate acestea, pe Cel Atotputernic? – Cel care iubește mult. „Nimeni nu va ști că am fost prinț”, cântă poetul la moartea mamei (Mécs L.). Doar mama, doar acea iubire, pe care Tu, Isuse, în simplitatea Crăciunului, ai adus-o și cu care i-ai îmbrăcat pe Maria și pe Iosif, doar acea iubire știe să Te recunoască și în semeni… „Mie mi-ați făcut” (Mt 25,40). Liturghia Mariei în Betleem: este acolo, Te privește, Te iubește, Te hrănește… este prezentă pentru Tine. Nimic nu este mai important pentru ea, decât faptul că trăiește pentru Tine. Aduce zorii mântuirii lumii. Această simplitate infinită slujește creșterea Împărăției lui Dumnezeu.

Există oameni care Te recunosc în cei săraci, Te recunosc în tabernacol, Te recunosc și în Sfânta Scriptură… Și există oameni care nu Te recunosc nicăieri. Cine sunt eu, că m-ai binecuvântat cu un har atât de mare, că mă chemi ca pe păstorii din Betleem și îmi dai ca să Te văd…? În sufletul meu Te văd, dar aceasta este mai mult decât orice altă vedere. Pentru că îmi umple ființa mea de lumină, iar această lumină nu trece, cum trece strălucirea palatelor admirate de turiști.

Admir micimea Ta! Cât de bine ar fi ca să o admirăm cât mai mulți! Cât de bine ar fi, dacă lumea ar putea admira astfel micimea Ta, încât să înceapă să Te imite!

Într-un birou am auzit că o angajată asculta cântece despre Tine. Îi străluceau ochii, fața și sufletul. Dacă ar putea să Te asculte astfel oamenii…, cât de diferită ar fi lumea în care am trăi! Lumea aceasta ar fi mai umană și, în același timp, mai divină, pentru că ar fi pe placul Tău, Dumnezeule născut printre noi!

Suntem poporul Tău. Suntem mulți, dar vrem să rămânem mici. Blândețea Ta a permis, ca să devii, mai târziu, Miel înjunghiat. Și cât de mult înseamnă acest lucru pentru noi! Dacă ai fi venit cu putere, noi am putea să ne plângem toată ziua că nu avem putere. Tu, însă, ai venit cu puterea iubirii. Și pe aceasta ne-ai transmis-o și nouă. Iar copilul „creștea în înțelepciune, statură și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor” (Lc 2,52), citim. Iubirea noastră trebuie să crească și ea „în înțelepciune, statură și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.”

Vă urez, vouă fraților și surorilor mele, să creștem împreună în iubirea lui Isus, născut între noi!

Timișoara, Crăciun 2021

✠ Iosif-Csaba Pál
episcop diecezan

* * *

Kedves Paptestvérek, kedves Keresztény Testvéreim! Az idei karácsonyi üzenetem egy részét imában mondom el.

Életünk örök megújuló forrása a karácsonyi üzenet, az a mód, ahogy Jézus eljött ebbe a világba. A világ még harminc évig úgy maradt, ahogy volt, Ő nem forgatott fel semmit. Jézus eljött és egyszerűen jelen volt. Csak harminc názáreti év után és három év nyilvános működés után állítódott az emberiség döntés elé. Akkor is szabadon hagyta a döntésüket, úgy is, hogy ez az életébe került.

Vajon értjük-e Jézust? Nem annyira tudással, inkább élettel. Olyan módon jött, ahogy szeretné, hogy követői éljenek. És ha olyan módon élnének, akkor rajtuk keresztül a világ többi része is megismerné, szeretné és követni akarná. Mi diagnózisokat állítunk fel arról, hogy miért ilyen vagy olyan a világ. Ő az Emberfia, a legkisebbként jött el, „nem azért, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse” (vö. Jn 12,47), életével mutatva meg, később szavaival is, hogy milyennek gondolta el Isten a teremtés koronáját, az embert. Kérjük imában, hogy tanítson meg jól megérteni Őt, hogy Őt követve életünk emberhez méltó, teremtett voltunkhoz méltó élet legyen.

Jézus Krisztus megszülettél. Sokan kérdezik, hol vagy? Betlehemben csak kevesen ismertek fel, csak azok, akik nagyon szerettek és azok, akik kinyilatkoztatást kaptak. Ma is rejtőzködsz? Elrejtőzöl a tabernákulumban, a szentostya igénytelenségébe… Elrejtőzöl a szegényekbe… elrejtőzöl a Szentírás betűjébe és szellemébe… Igaz, a világ legtöbb nyelvére lefordított, a legtöbb példányban megjelent könyv lett belőle… de megtalálnak Téged? Nem úgy vagy-e, mint a rabbi sírdogáló fia: „játék közben elrejtőztem és a többiek nem keresnek”?! Ki talál meg Téged, Uram? – Csak az, aki nagyon szeret. És annak nyilatkoztatod ki magad. Te mondottad: „Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam” (vö. Jn 14,21). Ezért van, hogy kétezer éve mindig vannak sokan, nagyon sokan, akik felismernek Téged… Ott a szenvedőkben, akiken segítenek, akár egy pohár vízzel is, amit te úgy jutalmazol, hogy még inkább felismernek, még inkább kinyilatkoztatod magad nekik. És mivel te vagy a végtelen szeretet, a te számukra való megmutatkozásod őket boldoggá teszi. Sok olyan ember van, aki boldog mert másokért él…

Megkisért a passzív várakozás. Csak várok, hogy teljen az idő, hogy elmúljon a világjárvány, hogy eljöjjön az Új év… Ez a fajta várakozás kiüresít. „Boldog a ti szemetek, mert lát” (Mt 13,16), mondtad. A helyesen látó szem cselekvésre indít. A Szentatya beszél az ész, szív és kezek összhangjáról. A helyes látás megmozgatja ezeket. Uram, mi is kiáltjuk a jerikói vakkal: „add, hogy lássak” (Lc 18,41). Hogy meglássam a hitem szemével, hogy meglássam a lelkemmel mai arcodat, hogy köszöntselek, hogy szeresselek. „Égnie kell, annak, aki gyújtani akar” . Add, hogy égjen a szívem annyira, hogy sokakat el tudjak vezetni a szeretetnek ebbe a katlanjába… Betlehembe. Mária alázata, József csendje szeret, szolgál, odavonzza a pásztorokat és angyalokat. Micsoda mélysége van az Ő csendjüknek! Vonz, mint a mély kutak titokzatos visszhangja…

Isten Fia, drága Jézus, ki ért meg Téged, hogy ekkora egyszerűségben, ennyire törékenynek születtél?! Ki érti meg ebből a Mindenhatót?! – Az, aki szeret . Csak az édesanya, csak az a szeretet, amelyet egyszerűségedben is elhoztál, amivel Máriát, Józsefet felruháztad, csak az tud úgy szeretni, hogy Téged lát meg az embertársában is… „nekem tettétek” – (Mt 25,40). Mária liturgiája Betlehemben: ott van, néz, szeret, táplál Téged… Ott van számodra. Semmi nem annyira fontos neki, mint az, hogy Érted van. A világ megváltásán bábáskodik, ez a végtelen egyszerűség Isten országának növekedését szolgálja.

Van, aki felismer a szegényekben és felismer a tabernákulumban is, a Szentírásban is… Van, aki sehol sem. Ki vagyok, hogy ekkora kegyelemmel áldottál meg! – Meghívsz, mint a pásztorokat, és megadod, hogy lássalak… A lelkemben látlak, de az sokkal több minden más látásnál, mert betölti lényemet, és ennek fénye nem fogy el, mint a turisták által megcsodált paloták fénye.

Csodálom a kicsinységedet. Milyen jó lenne, ha ezt nagyon sokan tennők, ha a világ úgy tudná megcsodálni kicsinységedet, hogy el kezdene utánozni Téged.

Az egyik irodában hallottam, ahogy az alkalmazott a rólad szóló énekeket hallgatta, ragyogott a szeme, az arca, a lelke. Ha igy tudna hallgatni rád a világ… mennyire más, mennyire emberibb világban élnénk… Igen, emberibb, és akkor már istenibb világban is, mert engednők, hogy életed, lelkületed bennünk is megtestesüljön, közénk született Istenünk.

A te néped vagyunk. Sokan vagyunk, de kicsik akarunk maradni. A Te szelídséged megengedte, hogy később leölt bárány légy… És ez milyen sokat jelent nekünk… Ha hatalommal jöttél volna Betlehemben, folyton siránkozhatnánk, hogy nekünk nincs hatalmunk. Te a szeretet hatalmával jöttél… Ezt átadtad nekünk is.

„És a gyermek növekedett” (Lk 2,52), olvassuk. Szeretetünknek növekednie kell, kedvességben és bölcsességben.

Ezt kívánom minden kedves testvéremnek, hogy növekedjünk a közénk megszületett Jézus szeretetében!

Temesvár, 2021 karácsonyán

                                                                                                                                                                            ✠ Pál József Csaba
megyés püspök

* * *

Liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt, in Christus geliebte Brüder und Schwestern!

Einen Teil meiner Weihnachtsbotschaft bringe ich in diesem Jahr im Gebet zum Ausdruck.

Die Botschaft des Weihnachtsfestes, die Art und Weise, wie Jesus in diese Welt kam, ist für unser Leben Quelle ständiger Erneuerung. Dreissig Jahre lang noch blieb die Welt so wie sie war, er hat nichts umgestürzt. Jesus ist in die Welt gekommen und war, ganz einfach, unter uns da. Erst nach dreissig Jahren stillen Lebens in Nazareth und drei Jahren öffentlichen Wirkens, wird die Menschheit vor die Entscheidung gestellt. Aber auch dann lässt er ihnen den freien Entschluss, selbst wenn ihm dies das Leben kostet.

Können wir denn Jesus tatsächlich verstehen? Nicht vor allem mit Kopf und Verstand, sondern mit unserem Leben. Er ist so unter uns gekommen, wie er gern möchte, dass auch jene leben, die ihm folgen. Und wenn diese so leben würden, dann würde, durch sie, auch die anderen in der Welt ihn kennen, lieb gewinnen und ihm folgen wollen. Wir stellen Diagnosen: Warum ist die Welt nun so oder so. Er, hingegen, der Menschensohn, ist als Kleinster unter allen gekommen, „nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten” (vgl. Joh 12,47), er lebte so wie die Menschenkinder leben sollten und zeigte mit seinem Leben, später auch mit seinen Worten, wie Gott die Krone der Schöpfung, den Menschen erdacht hat.

Bitten wir ihn, uns zu lehren, wie wir ihn richtig verstehen sollen, damit wir, in seiner Nachfolge, ein menschenwürdiges Leben führen, ein Leben das der Schöpfung Desjenigen würdig ist, der uns das Leben geschenkt hat.

Herr Jesus Christus, Du bist geboren. Viele fragen, wo Du bist. In Bethlehem waren es wenige, die dich erkannt haben, nur jene, welche Dich sehr geliebt haben und jene, die von Gott Kunde erhielten. Bist Du auch heutzutage versteckt? Du lebst verhüllt im Tabernakel, in der Schlichtheit der Hostie, in den Armen, im Buchstabe und im Geist der Heiligen Schrift… Ja, Letzteres ist tatsächlich das in den meisten Sprachen übersetzte Buch, und auch das meistgedruckte… Aber finden Dich denn die Menschen? Ergeht es Dir nicht etwa, wie dem Sohn des Rabbi, der weinend sagte: „ich habe mich während des Spiels versteckt und keiner hat mich gesucht!?” Wer findet Dich, Herr? – Nur wer viel liebt. Dem offenbarst Du Dich. Du hast ja gesagt: „Wer mich aber liebt, dem werde ich mich offenbaren.” (vgl. Joh 14,21) Deshalb ist es immer noch so, bereits seit 2000 Jahren, dass viele, sehr viele Dich erkennen können… in den Leidenden, denen sie vielleicht nur mit einem Glas Wasser beistehen können; aber Du belohnst diese Geste so, dass diese Dich noch besser erkennen können, weil Du Dich ihnen noch mehr offenbarst. Und weil Du die endlose Liebe bist, machst Du sie, während sie Dich erkennen, glücklich. Es gibt viele Menschen, die glücklich sind, weil sie für andere leben können.

Passives Abwarten ist für uns eine Versuchung. Wir warten einfach ab, dass die Zeit vergeht, dass die Pandemie vorüber ist, dass das Neue Jahr kommt… jedoch ein solches Abwarten lässt unser Leben leer dahinschwinden. „Eure Augen sind selig, weil sie sehen…” (Mt 13,16), hast Du gesagt. Das Auge, das richtig sehen kann, spornt uns zu Taten an. Der Heilige Vater spricht über den Einklang von Verstand, Herz und Hände. Gesundes Sehen bewegt diese drei. Rufen wir auch, wie der Blinde in Jericho: „Herr, ich möchte sehen können!” (Lk 18,41) Mit den Augen des Glaubens will ich sehen können, damit ich mit meiner Seele dein Gesicht heutzutage schauen kann, damit ich dich Begrüßen und lieben kann. „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst” – sagte der Heilige Augustinus. Herr, lass mein Herz so sehr entflammen, damit ich viele zum Feuer dieser Liebe führen kann… nach Bethlehem. Maria, in ihrer Niedrigkeit, Josef, in seiner Stille, sie lieben, dienen, ziehen die Hirten und Engel an. Welch unergründliche Tiefe hat ihre Stille! Sie zieht uns an, wie das geheimnisvolle Echo in einem tiefen Brunnen.

Sohn Gottes, liebster Jesus, wer kann Dich erkennen, da Du in solch äußerster Schlichtheit geboren wurdest, so klein und verletzlich? Wer kann, in all dem, den Allmächtigen erkennen? – Nur wer viel liebt. „Niemand wird wissen, dass ich ein Prinz war”, klagt der Dichter beim Tod der Mutter (Mécs L.). Denn nur die Mutter, nur jene Liebe, die Du, o Jesu, in der Schlichtheit des Weihnachtsgeschehens, in die Welt gebracht hast, und mit der Du Maria und Josef bekleidet hast, nur jene Liebe kann Dich auch in den Nächsten erkennen… „Das habt ihr Mir getan”. (Mt 25,40). Die Liturgie Mariens in Bethlehem: sie ist zugegen, sie betrachtet Dich, sie liebt Dich, sie ernährt Dich… sie ist für Dich da. Nichts ist sonst wichtig für sie, Außer der Tatsache, dass sie für Dich lebt. Mit ihr bricht die Morgenröte des Heils an für die Welt. Diese unendliche Schlichtheit fördert das Wachstum des Reiches Gottes.

Es gibt Menschen, die Dich in den Armen erkennen, im Tabernakel und auch in der Heiligen Schrift… Und es gibt Menschen, die Dich nirgendwo erkennen können. Wer bin ich, dass Du mir die Große Gnade zuteilwerden lässt, dass Du mich, wie die Hirten, nach Bethlehem rufst, dass Du mich Dich sehen lässt…? In meiner Seele sehe ich Dich, aber das bedeutet mir soviel mehr, als alles andere, was ich sehen könnte. Denn es erfüllt mein ganzes Wesen mit einem Licht, das nicht erlischt, so wie der Glanz der prunkvollen Lichter in von Touristen besuchten Palästen.

Ich bewundere, wie klein Du bist! Wie gut wäre es, wenn wir umso mehr wären, die wir das bewundern! Wie gut wäre es, wenn die Welt so sehr bewundern würde, wie klein Du bist, dass sie anfangen würde, Dich darin nachzuahmen!

In einem Büro habe ich gesehen, dass eine Angestellte sich Lieder über Dich anhörte. Dabei leuchteten ihre Augen, ihr Gesicht und ihre Seele. Würden Dir doch die Menschen auch so zuhören…, wieviel besser wäre dann die Welt, in der wir leben! Diese Welt wäre so menschlicher und, zugleich, göttlicher, weil sie ja Dir gefallen würden, dem unter uns geborenen Gott!

Wir sind Dein Volk. Wir sind zahlreich, aber wir wollen klein bleiben. Deine Sanftmut ermöglichte es, dass Du später zum geschlachteten Lamm wurdest. Und dies bedeutet uns ja so viel! Wärest Du mit Macht in die Welt gekommen, dann könnten wir nun den ganzen Tag lang klagen, dass wir ja keine Macht haben. Aber Du kamst in der Kraft der Liebe. Und die hast Du auch uns zuteil werden lassen. Und das Kind „wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen” (Lk 2,52), so lesen wir. Auch unsere Liebe muss heranwachsen, an Weisheit zunehmen und Gefallen finden bei Gott und den Menschen.

Meinen Brüdern und Schwestern wünsche ich, dass wir gemeinsam in der Liebe des unter uns geborenen Jesukindes wachsen mögen!

Temeswar, Weihnachten 2021

✠ Josef Csaba Pál
Diözesanbischof

Autor: PS Iosif Csaba Pál
Publicarea în original: 14.12.2021
Publicarea pe acest sit: 14.12.2021
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.