Pastorala de Crăciun a PS Iosif Csaba Pál

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2020

Iubiți frați și surori în Cristos!

1. Mesajul Crăciunului este: Domnul este aproape (Emmanuel). De Crăciun, El a venit definitiv printre noi, aproape de oameni, aproape de noi. Această apropiere am trăit-o de-a lungul întregului an. Au trăit-o în mod special bolnavii noștri, cărora El le-a susținut forța sufletească, de El s-au agățat cu toată puterea lor, chiar și atunci când sufereau aproape fără a vedea vreo cale de ieșire. Această prezență au simțit-o și medicii și asistentele, de multe ori prin credința preoților și a credincioșilor noștri, când tocmai pe bolnavii noștri, în suferință, i-au rugat să se roage pentru ei. Au simțit în ei că Domnul este aproape. El de aceea a venit, ca să ne fie aproape, să fie cu noi. Una dintre ispitele mari ale acestei pandemii este tocmai aceasta: să fim tentați să uităm că Domnul este aproape. Din cauza pericolului infectării nu am putut fi aproape fizic de bolnavii noștri, i-am însoțit doar prin telefon sau prin rugăciune, dar Domnul a fost acolo, a fost aproape de ei și a fost aproape și de frații și prietenii lor, care se rugau pentru ei. După multe săptămâni, un bolnav internat spunea: „Eu aș ieși deja, dar nu se poate. Domnul, însă, este aici cu mine. Zile întregi pot vorbi cu El. Acest lucru îmi face bine.”

2. Crăciunul este prima venire a Domnului. Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut om, a devenit prunc și a locuit aici, printre noi. Cuvântul Domnului, mesajul lui, El însuși a venit, ca să le comunice ceva oamenilor. Ce anume ne comunică? – Întreaga lui ființă, cuvintele și faptele sale vorbesc despre iubirea sa nemăsurată față de oameni. Dumnezeu ne iubește infinit. Pentru aceasta a venit la noi. A fost uimitor de frumos cum participanții la cursul de formare a adulților relatau, în lunile trecute, cum și când au experimentat ei iubirea lui Dumnezeu și cum le-a schimbat aceasta viața. Cuvântul Domnului vrea să se facă trup și astăzi, nu vrea să rămână doar la nivelul vorbelor. 

3. Domnul a venit ca să ne încredințeze o misiune. Și pe noi ne trimite în numele Lui, cu mesajul Lui, cu apropierea Lui, pentru că pe cei pe care îi trimite, pe aceia îi însoțește, îi încurajează, îi întărește. – Mergeți, ca să vedeți ce le lipsește oamenilor. Să le dați acele lucruri, de care au cea mai mare nevoie. La întrebarea: ce doresc cel mai mult tinerii de astăzi, unul dintre studenții din Timișoara a răspuns: „Chiar fără să conștientizeze, tânjesc după Dumnezeu.” Da, iubiți frați și surori, să îl aduceți pe El în acea bucată de pâine cu care îl ajutați pe cel sărac. Pe El să îl aduceți în oferirea unui anumit procent din salariul vostru. Pe El să îl aduceți, pe Isus născut între noi, când, trăind umilința, cereți iertare de la aproapele vostru sau iertați din inimă celor care au greșit împotriva voastră. Pe El să îl aduceți colegilor voștri de muncă obosiți și nervoși. Să fiți o poartă, pe care Isus, născut de Crăciun, va putea intra în inima semenilor voștri, va putea intra în viața familiilor voastre.

Cu aceste gânduri le urez confraților mei preoți, credincioșilor și tuturor oamenilor de bunăvoință, un „Crăciun fericit”! Sărbătorirea va fi mai liniștită, mai discretă, din cauza pandemiei, dar poate că totuși va fi posibil să ne concentrăm asupra esențialului: relația noastră cu Dumnezeu și relațiile dintre noi, oamenii. În acest spirit să pășim și în Noul An, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe drumul vieții noastre.

Timișoara, Crăciun 2020

✠ Iosif-Csaba Pál
episcop diecezan

* * *

Krisztusban szeretett Testvéreim!

1. Karácsony nagy üzenete, hogy az Úr közel van (Emmanuel). Karácsonykor végérvényesen közel jött az emberekhez, hozzánk. Ezt éltük meg az év folyamán. Ezt élték meg különösen betegeink, akikben Ő tartotta a lelket. Minden erejükkel belekapaszkodtak, akkor is, amikor szinte kilátástalanul szenvedtek. Ezt érezték meg az orvosok és ápolók, sokszor híveink és papjaink hitén keresztül, amikor szenvedő betegeinktől imát kértek. Megérezték bennük, hogy az Úr közel van. Ezért jött el, hogy közel legyen, velünk legyen. A világjárvány egyik nagy kísértése pontosan ez: mintha el akarná feledtetni velünk, hogy az Úr közel van. A fertőzés veszélye miatt nem lehettünk fizikailag közel betegeinkhez, csupán telefonon és imádságon keresztül, de az Úr ott volt, közel volt hozzájuk, és közel volt imádkozó testvéreikhez, barátaikhoz. Hosszú hetek után mondotta az egyik kórházi beteg: én már kimennék, de nem lehet. De az Úr itt van velem, egész napokat tudok Vele beszélgetni. Jó ez nekem.

2. Karácsony az Úr első eljövetele.

Az Ige testté lett, emberré, egészen kis gyermekké, és itt lakott közöttünk. Az Úr Igéje, az Úr üzenete, az Úr maga jött el, hogy közöljön valamit az emberekkel. Mit mond nekünk? – Az egész lénye, szavai és tettei, az ember iránti határtalan szeretetéről beszélnek. Isten határtalanul szeret minket. Ezért jött el hozzánk. Megdöbbentően szép volt, ahogy az elmúlt hónapokban a felnőttképzés résztvevői beszámoltak arról, hogy ők mikor és hogyan tapasztalták meg Isten szeretetét, és ez hogyan változtatta meg az életüket. Az Úr Igéje ma is testté akar lenni, nem akar a szavak szintjén megmaradni.           

3. Az Úr eljött, hogy küldetést bízzon ránk. Minket is küld az Ő nevében, az Ő üzenetével, az Ő közelségével, mert, akiket küld, azokkal velük van, bátoritja, erősíti őket. – Menjetek, nézzétek meg, mi hiányzik az embereknek. Adjátok azt, amire leginkább szükségük van. Az egyik Temesváron tanuló egyetemista arra a kérdésre, hogy mit gondol, ma mire vágynak a fiatalok, ezt válaszolta: „Akkor is, ha nem tudják, Istenre vágynak”. – Igen, kedves Testvéreim, Őt vigyétek nekik, abban a darab kenyérben, amellyel a szegényt segítitek! Őt vigyétek fizetésetek egy bizonyos százalékának felajánlásával! Őt vigyétek, a közénk megszületett Jézust, amikor az alázatot élve bocsánatot kértek embertársaitoktól, vagy szívből megbocsátotok az ellenetek vétőknek. Őt vigyétek megfáradt és ideges munkatársaitoknak. Legyetek olyan kapu, aki által a Karácsonykor megszületett Úr Jézus be tud lépni embertársaitok szívébe, be tud lépni családjaitok életébe!

Ezekkel a gondolatokkal kivánok paptestvéreimnek, a kedves híveknek és minden jóakaratú embernek Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Az ünneplés csendesebb, visszafogottabb lesz a világjárvány miatt, de talán mégis lehetséges lesz a lényegesre koncentrálni: az emberek Istennel való kapcsolatára és egymás iránti szeretetére. Ebben a szellemben lépjünk át az Új Esztendőbe is, hogy Isten áldása kísérjen életutunkon!

Temesvár, 2020 Karácsonyán

✠ Pál József Csaba
megyéspüspök

* * *

In Christus geliebte Brüder und Schwestern!

1. Die Botschaft des Weihnachtsfestes ist Folgende: der Herr ist nahe (Emmanuel). An Weihnachten ist Er endgültig unter uns gekommen, um uns Menschen nahe zu sein. Diese Nähe durften wir das ganze Jahr hindurch erfahren. In besonderer Weise empfanden sie unsere Kranken, für die Er die Kraft war, welche sie beseelte, an Ihn konnten sie sich mit all ihren Kräften klammern, auch im scheinbar aussichtslosen Leid. Seine Nähe haben, durch den Glauben unserer Priester und Gläubigen, auch die Ärzte und Krankenschwestern gespürt, als sie diese unsere Kranken, die dort am Krankenbett litten, baten, für das Krankenhauspersonal zu beten. Denn sie konnten in ihnen erfahren, dass der Herr nahe ist. Eben deshalb ist er ja gekommen, um uns nahe zu sein, um mit uns zu sein. Eine der Versuchungen in dieser Zeit der Pandemie ist gerade diese: zu vergessen, dass der Herr uns nahe ist. Wegen der Infektionsgefahr konnten wir unseren Kranken zwar nicht physisch beistehen, wir konnten unsere Nähe nur durch Telefongespräche und Gebet zum Ausdruck bringen, aber der Herr war bei ihnen, Er stand ihnen zur Seite, ihnen und auch ihren Brüdern und Bekannten, die für sie beteten. Nach wochenlangem Aufenthalt im Krankenhaus sagte ein Kranker: „Ich möchte zwar schon aus dem Krankenhaus heraus und nach Hause gehen, aber das ist noch nicht möglich. Der Herr, jedoch, ist hier mit mir. Tagelang kann ich mit Ihm sprechen. Und das tut mir gut.”

2. Weihnachten ist das erste Kommen des Herrn. Das Wort ist Fleisch geworden, Mensch geworden, Kind geworden und wohnte unter uns. Das Wort des Herrn, Seine Botschaft, Er selbst ist gekommen, um den Menschen etwas mitzuteilen. Was möchte Er uns mitteilen? – Sein ganzes Wesen, Seine Worte und Seine Taten reden von Seiner grenzenlosen Liebe für die Menschen. Gott liebt uns unendlich viel. Deshalb ist er zu uns gekommen. Es war unglaublich schön zu hören, wie die Teilnehmer am Fortbildungskurs für Erwachsene in den vergangenen Monaten erzählten, wo und wann sie Gottes Liebe erfahren haben und wie sich ihr Leben demzufolge verändert hat. Das Wort des Herrn will auch heute Fleisch werden, es will nicht nur bei Wörtern stehenbleiben.

3. Der Herr ist gekommen, um uns eine Mission anzuvertrauen. Auch uns sendet Er in Seinem Namen aus, mit Seiner Botschaft, mit Seiner Nähe, denn jene, die Er aussendet, begleitet Er auch, Er spricht ihnen Mut zu und schenkt ihnen Kraft. – Geht und seht, was den Menschen fehlt. Gebt ihnen das, was sie am notwendigsten brauchen. Auf die Frage: was wünschen wohl die Jugendlichen heutzutage am meisten, antwortete einer der Studenten in Temeswar: „Selbst ohne sich dessen bewusst zu sein, sehnen sie sich nach dem lieben Gott.” Ja, geliebte Brüder und Schwestern, bringt Ihn mit, den lieben Gott, in dem Stück Brot, mit dem ihr den Bedürftigen beisteht. Ihn sollt ihr mitbringen, wenn ihr einen Prozentsatz eures Einkommens darbringt. Ihn, Jesus unter uns geboren, sollt ihr mitbringen, wenn ihr, in Demut, euren Nächsten um Verzeihung bittet oder wenn ihr von ganzem Herzen denen verzeiht, die gegen euch gesündigt haben. Ihn sollt ihr zu euren müden und gereizten Arbeitskollegen bringen. Seid ein Tor, durch welches das an Weihnachten geborene Jesukind in die Herzen euer Mitmenschen eingehen kann, in das Leben eurer Familien eintreten kann.

Mit diesen Gedanken wünsche ich meinen Mitbrüdern im priesterlichen Amt, den lieben Gläubigen und allen Menschen guten Willens ein frohes Weihnachtsfest. Die Feier wird in diesem Jahr zwar ruhiger und eher etwas zurückhaltend sein, wegen der Pandemie, aber wir werden vielleicht trotzdem unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richten können: unsere Beziehung zu Gott und die Beziehungen unter uns Menschen. In diesem Sinne treten wir auch ins Neue Jahr, wo uns Gottes Segen auf unserem Lebensweg begleiten möge.

Temeswar, Weihnachten 2020

✠ Josef Csaba Pál
Diözesanbischof

Autor: PS Iosif Csaba Pál
Publicarea în original: 21.12.2020
Publicarea pe acest sit: 21.12.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.