Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Francisc
5 aprilie 2015

Isus Cristos a înviat!

Iubirea a învins ura, viața a învins moartea, lumina a îndepărtat întunericul! Isus Cristos, din dragoste față de noi, s-a despuiat de slava Sa dumnezeiască, s-a golit de Sine, a luat chipul robului și s-a înjosit până la moarte, și încă moartea pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și l-a făcut Domn al universului. Isus este Domnul!

Prin moartea și învierea Sa, Isus arată tuturor calea vieții și a fericirii: această cale este smerenia, care presupune smerirea. Aceasta este calea care conduce la slavă. Numai cel care se smerește poate să meargă spre „cele de sus”, spre Dumnezeu (cf Col 3,1-4). Cel mândru se uită „de sus în jos”, cel smerit se uită „de jos în sus”. În dimineața Paștelui, înștiințați de femei, Petru și Ioan au alergat la mormânt și l-au găsit deschis și gol. Atunci s-au apropiat și s-au „aplecat” ca să intre în mormânt. Pentru a intra în mister este nevoie de „a se apleca”, de a se înjosi. Numai cel care se înjosește înțelege preamărirea lui Isus și îl poate urma pe drumul Său.

Lumea propune să te impui cu orice preț, să concurezi, să te pui în valoare… Dar creștinii, prin harul lui Cristos care a murit și a înviat, sunt germeni ai unei alte umanități, în care căutăm a trăi unii în slujirea altora, a nu fi aroganți ci disponibili și respectuoși. Aceasta nu înseamnă slăbiciune, ci adevărata tărie! Cel care poartă în sine tăria lui Dumnezeu, iubirea și dreptatea Lui, nu are nevoie să folosească violența, ci vorbește și acționează cu puterea adevărului, a frumuseții și a iubirii.

De la Domnul înviat implorăm harul de a nu ceda mândriei care alimentează violența și războiul, ci de a avea curajul smerit al iertării și al păcii. Lui Isus biruitor îi cerem să ușureze suferințele atâtor frați ai noștri persecutați pentru cauza numelui Său, precum și ale tuturor celor care suferă pe nedrept urmările conflictelor și violențelor în curs. Pace cerem mai întâi de toate pentru Siria și Irak, ca să înceteze zgomotul armelor și să se restabilească buna conviețuire între diversele grupuri care alcătuiesc aceste țări dragi. Comunitatea internațională să nu rămână inertă în fața imensei tragedii umanitare din aceste țări și la drama numeroșilor refugiați.

Pace implorăm pentru toți locuitorii Țării Sfinte! Să crească între israelieni și palestinieni cultura întâlnirii și să se reia procesul de pace astfel încât să se pună capăt anilor de suferință și dezbinare. Pace cerem pentru Libia, ca să înceteze absurda vărsare de sânge în curs și orice violență barbară, iar cei care țin la soarta țării să facă în așa fel încât să promoveze reconcilierea și să edifice o societate fraternă care să respecte demnitatea persoanei. La fel și Yemen, ne dorim să predomine voința comună de pacificare pentru binele întregii populații. În același timp îi încredințăm cu speranță Domnului milostiv înțelegerea la care s-a ajuns zilele acestea la Lausanne, ca să fie un pas definitiv spre o lume mai sigură și fraternă.

De la Domnul înviat implorăm darul păcii pentru Nigeria, pentru Sudanul de Sud și pentru diferitele regiuni ale Sudanului și Republica Democrată Congo. O rugăciune neîntreruptă să se înalțe de la toți oamenii de bunăvoință pentru cei care și-au pierdut viața – mă gândesc în particular la tinerii uciși joi (2 aprilie 2015) la Universitatea din Garissa, în Kenia – pentru cei care au fost răpiți, pentru cei care au trebuit să își abandoneze casa și pe cei dragi. Învierea Domnului să aducă lumină în Ucraina, mai ales celor care au suferit violențele conflictului din ultimele luni. Fie ca această iubită țară să regăsească pacea și speranța grație angajării tuturor părților interesate.

Pace și libertate cerem pentru atâția oameni și femei supuși noilor și vechilor forme de sclavie din partea unor persoane și organizații criminale. Pace și libertate, pentru victimele traficanților de droguri, aliați de multe ori cu puterile care ar trebui să apere pacea și armonia în familia umană. Și pace cerem pentru această lume supusă traficanților de arme.

Celor marginalizați, încarcerați, săraci și migranților, care foarte adesea sunt respinși, maltratați și eliminați; celor bolnavi și suferinzi; copiilor, mai ales celor care îndură violențe; celor care astăzi sunt îndoliați, tuturor oamenilor și femeilor de bunăvoință să ajungă vocea aducătoare de mângâiere a Domnului Isus: „Pace vouă!” (Lc 24,36). „Nu vă temeți, am înviat și de acum sunt pururi cu voi!” (cf Liturghierul Roman, Antifonul de intrare din ziua Paștelui).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Anton Dancă
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Radio Vatican
Publicarea în original: 05.04.2015
Publicarea pe acest sit: 05.04.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.