Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
Duminica Paștilor, 27 martie 2005

1. Mane nobiscum, Domine!
Rămâi cu noi, Doamne! (cfr Luca 24,29).
Cu aceste cuvinte, discipolii din Emmaus
l-au invitat pe misteriosul Călător
să rămână cu ei, în timp ce se lăsa apusul
acelei prime zile după sabat
în care s-a produs incredibilul.
Potrivit promisiunii, Cristos înviase;
dar ei nu o știau încă.
Cu toate acestea, cuvintele spuse de Călător de-a lungul drumului
au făcut treptat să ardă inimile în ei.
De aceea l-au invitat: „Rămâi cu noi”.
Așezați apoi în jurul mesei cinei,
l-au recunoscut la „frângerea pâinii”.
Și deodată El a dispărut.
A rămas înaintea lor pâinea frântă,
și în inima lor dulceața cuvintelor Lui.

2. Preaiubiți frați și surori,
Cuvântul și Pâinea Euharistiei,
mister și dar al Paștilor,
rămân de-a lungul secolelor ca amintirea perenă
a pătimirii, morții și învierii lui Cristos!
Și noi, astăzi, în Paștile Învierii,
repetăm împreună cu toți creștinii din lume:
Isuse, răstignit și înviat, rămâi cu noi!
Rămâi cu noi, prieten fidel și sprijin sigur
al omenirii care străbate cărările timpului!
Tu, Cuvântul viu al Tatălui,
dă încredere și speranță tuturor celor care caută
sensul adevărat al existenței lor.
Tu, Pâine a vieții veșnice, hrănește-l pe cel căruia
îi este foame de adevăr, de libertate, de dreptate și de pace.

3. Rămâi cu noi, Cuvânt viu al Tatălui,
și învață-ne cuvinte și gesturi de pace:
pace pentru pământul consacrat prin sângele Tău
și scăldat în sângele atâtor victime nevinovate;
pace pentru țările din Orientul Mijlociu și din Africa,
unde de asemenea continuă să fie vărsat atâta sânge;
pace pentru întreaga omenire, amenințată încă
de pericolul războaielor fratricide.
Rămâi cu noi, Pâine a vieții veșnice,
frântă și împărțită comesenilor:
dă-ne și nouă forța unei solidarități generoase
față de mulțimile care, chiar și astăzi,
suferă și mor de sărăcie și de foame,
decimate de epidemii fatale
sau devastate de teribile catastrofe naturale.
Fie ca prin forța Învierii Tale
să participe și ele la o nouă viață.

4. Și noi, bărbați și femei ai celui de-al treilea mileniu,
avem nevoie de Tine, Doamne înviat!
Rămâi cu noi acum și până la sfârșitul timpurilor.
Fă ca progresul material al popoarelor
să nu umbrească niciodată valorile spirituale
care sunt sufletul civilizației lor.
Susține-ne, Te rugăm, pe drumul nostru.
În Tine credem, în Tine sperăm,
pentru că numai Tu ai cuvintele vieții veșnice (cfr Ioan 6,68).
Mane nobiscum, Domine!
Aleluia!

Din Vatican, 27 martie 2005, Paștile Învierii.

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Oana Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 27.03.2005
Publicarea pe acest sit: 27.03.2005
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.