Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
după binecuvântarea „Urbi et Orbi”
Paști 2003

1. „Surrexit Dominus de sepulcro
qui pro nobis pependit in ligno
” (din Liturgie).
„A înviat din mormânt Domnul,
care a atârnat pe cruce pentru noi”. Aleluia!
Vestirea pascală răsună solemnă:
Cristos a înviat, cu adevărat a înviat!
Cel care „a pătimit sub Ponțiu Pilat,
s-a răstignit, a murit și s-a îngropat”,
Isus, Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria,
„a înviat a treia zi, după Scripturi” (Crez).

2. Această veste este temelia
speranței omenirii.
Într-adevăr, dacă Cristos nu ar fi înviat,
nu ar fi zadarnică doar credința noastră (cf 1 Cor 15,14),
dar ar fi zadarnică și speranța noastră,
deoarece răul și moartea ne-ar ține pe toți închiși.
Dar acum – proclamă Liturgia de astăzi -,
Cristos a înviat din morți,
fiind începutul [învierii] celor adormiți
” (1 Cor 15,20).
Murind, Isus a frânt și a învins
legea dură a morții,
smulgând rădăcina ei veninoasă pentru totdeauna.

3. „Pace vouă!” (In 20,19.20).
Acesta este primul salut al celui Înviat adresat discipolilor;
un salut pe care astăzi îl repetă lumii întregi.
O Veste Bună atât de așteptată și de dorită!
O mesaj mângâietor pentru cei oprimați
sub povara păcatului și a multiplelor sale forme!
Pentru toți, mai ales pentru cei mici și sărmani,
proclamăm astăzi speranța păcii,
a păcii adevărate, întemeiată pe coloanele solide
ale iubirii și dreptății, ale adevărului și libertății.

4. „Pacem in terris…„.
„Pacea pe pământ, dorința profundă
a ființelor omenești din toate timpurile,
poate fi instaurată și consolidată
numai în deplin respect față de ordinea
stabilită de Dumnezeu” (Pacem in terris, Introd.).
Cu aceste cuvinte începe istorica Enciclică
prin care acum patruzeci de ani
fericitul Papă Ioan al XXIII-lea
a arătat lumii calea păcii.
Sunt cuvinte mai actuale ca oricând,
acum în zorii celui de-al treilea mileniu,
întunecat în mod trist de violențe și conflicte.

5. Pace în Irak! Cu sprijinul
Comunității internaționale,
irakienii să devină protagoniști
ai unei reconstrucții solidare a țării lor.
Pace în regiunile lumii,
unde războaiele uitate și conflictele răspândite
provoacă morți și răni în mijlocul tăcerii și a uitării
unei însemnate părți din opinia publică.
Cu profundă tristețe mă gândesc la valul
de violență și de sânge din Țara Sfântă
care nu dă semne că se încheie.
Mă gândesc la tragica situație
a multor țări de pe continentul african,
care nu poate fi abandonat.
Am în vedere focarele de tensiune
și atentatele la libertatea omului
din Caucaz, din Asia și din America Latină,
regiuni din lume la fel de dragi mie.

6. Să se frângă lanțul de ură care amenință
dezvoltarea ordonată a familiei umane.
Să ne dea Dumnezeu să fim eliberați
de pericolul unei ciocniri dramatice
între culturi și religii.
Credința și iubirea față de Dumnezeu
să-i facă pe credincioșii din fiecare religie
făuritori curajoși ai înțelegerii și ai iertării,
realizatori răbdători ai unui dialog interreligios rodnic,
care să inaugureze o nouă eră de dreptate și pace.

7. Asemenea Apostolilor înfricoșați pe lac în mijlocul furtunii,
Cristos le repetă oamenilor din timpul nostru:
Curaj! Eu sunt, nu vă temeți!” (Mc 6,50).
Dacă El este cu noi, de ce să ne temem?
Oricât de întunecat ar putea să pară orizontul omenirii,
astăzi celebrăm biruința strălucitoare a bucuriei pascale.
Dacă un vânt potrivnic împiedică mersul popoarelor,
dacă marea istoriei devine furtunoasă,
nimeni să nu cedeze din cauza spaimei și a neîncrederii!
Cristos a înviat; Cristos e viu în mijlocul nostru,
prezent în mod real în sacramentul Euharistiei,
El se oferă ca Pâine de mântuire,
Pâine a săracilor, Hrană a peregrinilor.

8. O dumnezeiască prezență de iubire,
o memorial viu al lui Cristos Paștele nostru,
Tu ești viatic pentru cei ce suferă și mor,
pentru toți ești zălog sigur al vieții veșnice!
Maria, primul tabernacol din istorie,
Tu, martoră tăcută a minunilor pascale,
ajută-ne să cântăm cu viața noastră
însuși „Magnificat„-ul tău de laudă și de mulțumire,
pentru că astăzi „a înviat din mormânt Domnul,
care a atârnat pe cruce pentru noi „.
A înviat Cristos, pacea și speranța noastră.
A înviat. Aleluia!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 20.04.2003
Publicarea pe acest sit: 20.04.2003
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.