Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2023

Iubiți frați și surori, Crăciun fericit!

Privirea și inima creștinilor din toată lumea sunt îndreptate spre Betleem; acolo, unde în aceste zile domnesc durerea și tăcerea, a răsunat vestea așteptată de secole: „S-a născut pentru voi un Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc 2,11). Sunt cuvintele îngerului pe cerul din Betleem și sunt adresate și nouă. Ne umple de încredere și de speranță a ști că Domnul s-a născut pentru noi; că veșnicul Cuvânt al Tatălui, Dumnezeul infinit, și-a stabilit locuința sa între noi. S-a făcut trup, a venit „să locuiască între noi” (In 1,14): iată vestea care schimbă cursul istoriei!

foto: Vatican Media

Cea din Betleem este vestea „unei bucurii mari” (Lc 2,10). Care bucurie? Nu fericirea trecătoare a lumii, nu veselia distracției, ci o bucurie „mare” pentru că ne face „mari”. De fapt, astăzi, noi ființele umane, cu limitele noastre, îmbrățișăm certitudinea unei speranțe nemaiauzite, aceea de a fi născuți pentru cer. Da, Isus fratele nostru a venit să facă din Tatăl său Tatăl nostru: Prunc fragil, ne revelează duioșia lui Dumnezeu; și mult mai mult: El, Unicul născut al Tatălui, ne dă „puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu” (In 1,12). Iată bucuria care mângâie inima, reînnoiește speranța și dăruiește pacea: este bucuria Duhului Sfânt, bucuria că suntem fii iubiți.

Fraților și surorilor, astăzi la Betleem între întunericul pământului s-a aprins această flacără de nestins, astăzi asupra întunecimilor lumii prevalează lumina lui Dumnezeu, „care luminează pe orice om” (In 1,9). Fraților și surorilor, să ne bucurăm de acest har! Bucură-te tu, care ai pierdut încrederea și certitudinile, pentru că nu ești singur, nu ești singură: Cristos s-a născut pentru tine! Bucură-te tu, care ai depus speranța, pentru că Dumnezeu îți întinde mâna: nu-și îndreaptă degetul împotriva ta, ci îți oferă mânuța sa de Prunc pentru a te elibera de frici, pentru a te ridica din trude și pentru a-ți arăta că în ochii săi valorezi ca nimic altceva. Bucură-te tu, care în inimă nu găsești pacea, deoarece pentru tine s-a împlinit vechea profeție a lui Isaia: „Un prunc ni s-a născut, un fiu ni s-a dat […] și numele său va fi: […] Principe al păcii” (9,5). Scriptura revelează că pacea sa, împărăția sa „nu va avea sfârșit” (9,6).

În Scriptură, Principele păcii se opune „principelui din această lume” (In 12,31) care, semănând moarte, acționează împotriva Domnului, „iubitor al vieții” (Înț 11,26). Îl vedem în acțiune la Betleem când, după nașterea Mântuitorului, are loc măcelul pruncilor nevinovați. Câte măceluri de nevinovați în lume: în sânul matern, în rutele disperaților aflați în căutare de speranță, în viețile atâtor copii a căror copilărie este devastată de război, de războaie.

Așadar, a spune „da” Principelui păcii înseamnă a spune „nu” războiului, și asta cu curaj: a spune „nu” războiului, oricărui război, însăși logicii războiului, călătorie fără destinație, înfrângere fără învingători, nebunie fără scuze. Acesta este războiul: călătorie fără destinație, înfrângere fără învingători, nebunie fără scuze. Dar pentru a spune „nu” războiului trebuie spus „nu” armelor. Pentru că, dacă omul, a cărui inimă este instabilă și rănită, își găsește instrumente de moarte în mâini, mai devreme sau mai târziu le va folosi. Și cum se poate vorbi de pace dacă cresc producția, vânzarea și comerțul armelor? Astăzi, ca în timpul lui Irod, uneltirile răului, care se opun luminii divine, se mișcă în umbra ipocriziei și a ascunderii: câte măceluri armate au loc într-o tăcere asurzitoare, fără cunoștința atâtora! Oamenii, care nu vor arme ci pâine, care trudesc să meargă înainte și cer pace, ignoră câți bani publici sunt destinați armamentelor. Și totuși trebuie să știe asta! Să se vorbească despre asta, să se scrie despre asta, pentru ca să se știe interesele și câștigurile care mișcă firele războaielor.

Isaia, care profețea pe Principele păcii, a scris despre o zi în care „o națiune nu va mai ridica sabia împotriva altei națiuni”; despre o zi în care oamenii „nu vor mai învăța arta războiului”, ci „vor frânge săbiile lor și vor face din ele pluguri, din sulițele lor vor face seceri” (2,4). Cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne străduim pentru ca să se apropie ziua aceea!

Să se apropie în Israel și Palestina, unde războiul zdruncină viața acelor populații. Le îmbrățișez pe toate, îndeosebi comunitățile creștine din Gaza, parohia din Gaza, și din întreaga Țară Sfântă. Port în inimă durerea pentru victimele atacului execrabil din 7 octombrie și reînnoiesc un apel presant pentru eliberarea celor care încă sunt ținuți ostatici. Implor ca să înceteze operațiunile militare, cu rezultatul lor înspăimântător de victime civile nevinovate, și să se remedieze situația umanitară disperată deschizând sosirea ajutoarelor. Să nu se continue alimentarea violenței și urii, ci să se demareze soluționarea problemei palestiniene, printr-un dialog sincer și perseverent între părți, susținut de o voință politică puternică și de sprijinul comunității internaționale. Fraților și surorilor, să ne rugăm pentru pacea în Palestina și în Israel.

Apoi gândul meu se îndreaptă spre populația din martirizata Siria, precum și spre cea din Yemen aflate încă în suferință. Mă gândesc la iubitul popor libanez și mă rog pentru ca să poată regăsi repede stabilitate politică și socială.

Cu ochii îndreptați spre Pruncul Isus implor pacea pentru Ucraina. Să reînnoim apropierea noastră spirituală și umană de martirizatul său popor, pentru ca prin sprijinul fiecăruia dintre noi să simtă concretețea iubirii lui Dumnezeu.

Să se apropie ziua păcii definitive între Armenia și Azerbaidjan. S-o favorizeze continuarea inițiativelor umanitare, întoarcerea celor strămutați în casele lor în legalitate și siguranță, și respectarea reciprocă a tradițiilor religioase și a locurilor de cult ale oricărei comunități.

Să nu uităm tensiunile și conflictele care tulbură regiunea Sahel, Cornul Africii, Sudanul, precum și Camerunul, Republica Democratică din Congo și Sudanul de Sud.

Să se apropie ziua în care se vor întări legăturile fraterne în peninsula coreeană, deschizând parcursuri de dialog și reconciliere care să poată crea condițiile pentru o pace durabilă.

Fiul lui Dumnezeu, făcut Prunc umil, să inspire autoritățile politice și toate persoanele de bunăvoință din continentul american, pentru ca să se găsească soluții corespunzătoare pentru a depăși neînțelegerile sociale și politice, pentru a lupta împotriva formelor de sărăcie care oferă demnitatea persoanelor, pentru a aplana inegalitățile și pentru a înfrunta fenomenul dureros al migrațiilor.

Din iesle, Pruncul ne cere să fim glasul celui care nu are glas: glas al celor nevinovați, morți datorită lipsei de apă și de pâine; glas al celor care nu reușesc să găsească un loc de muncă sau l-au pierdut; glas al celor care sunt obligați să fugă din propria patrie în căutarea unui viitor mai bun, riscându-și viața în călătorii extenuante și în voia traficanților fără scrupule.

Fraților și surorilor, se apropie timpul de har și de speranță al Jubileului, care va începe într-un an. Această perioadă de pregătire să fie ocazie pentru a converti inima; pentru a spune „nu” războiului și „da” păcii; pentru a răspunde cu bucurie la invitația Domnului care ne cheamă, așa cum a profețit tot Isaia, „să ducem vestea bună săracilor, / să legăm rănile celor cu inima zdrobită, / să vestim eliberare celor captivi / și deschidere a porților celor închiși” (Is 61,1).

Aceste cuvinte s-au împlinit în Isus (cf. Lc 4,18), născut astăzi la Betleem. Să-l primim, să ne deschidem inima Lui, Mântuitorului! Să ne deschidem inima Lui, Mântuitorului, care este Principele păcii!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2023
Publicarea pe acest sit: 25.12.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.