Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sfântului Părinte Papa Francisc
25 decembrie 2022

Iubiți frați și surori din Roma și din întreaga lume, Crăciun fericit!

Domnul Isus, născut din Fecioara Maria, să vă aducă vouă tuturor iubirea lui Dumnezeu, izvor de încredere și de speranță; și să aducă în același timp darul păcii, pe care îngerii au vestit-o păstorilor din Betleem: „Mărire în cer lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește” (Lc 2,14).

În această zi de sărbătoare să ne îndreptăm privirea spre Betleem. Domnul vine în lume într-o peșteră și este culcat într-o iesle pentru animale, pentru că părinții săi nu au putut găsi o găzduire, cu toate că Maria ajunsese de acum la ora nașterii. Vine între noi în tăcerea și în întunericul nopții, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de reflectoare, nici de zgomotul glasurilor umane. El însuși este Cuvântul care dă sens existenței, el este lumina care luminează drumul. „Era lumina adevărată – spune Evanghelia – care, venind în lume, luminează pe orice om” (In 1,9).

Isus se naște în mijlocul nostru, este Dumnezeu-cu-noi. Vine pentru a însoți viața noastră zilnică, pentru a împărtăși totul cu noi, bucurii și dureri, speranțe și neliniști. Vine ca prunc lipsit de apărare. Se naște în frig, sărac între săraci. Nevoiaș de toate, bate la ușa inimii noastre pentru a găsi căldură și adăpost.

Ca păstorii din Betleem, să ne lăsăm învăluiți de lumina și să mergem să vedem semnul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să învingem toropeala somnului spiritual și imaginile false ale sărbătorii care fac să uităm pe cel care este sărbătoritul. Să ieșim din zgomotul care anesteziază inima și ne induce mai mult să pregătim podoabe și cadouri decât să contemplăm Evenimentul: Fiul lui Dumnezeu născut pentru noi.

Fraților, surorilor, să ne îndreptăm spre Betleem, unde răsună primul scâncet al Principelui păcii. Da, pentru că el însuși, Isus, el este pacea noastră: acea pace pe care lumea nu o poate da și pe care Dumnezeu Tatăl a dăruit-o omenirii trimițându-l în lume pe Fiul său. Sfântul Leon cel Mare are o expresie care, în concizia limbii latine, rezumă mesajul acestei zile: „Natalis Domini, Natalis est pacis”, „Nașterea Domnului este Nașterea păcii” (Discurs 26,5).

Isus Cristos este și calea păcii. El, cu întruparea, pătimirea, moartea și învierea sa, a deschis trecerea dintr-o lume închisă, oprită de întunericul dușmăniei și al războiului, la o lume deschisă, liberă să trăiască în fraternitate și în pace. Fraților și surorilor, să urmăm acest drum! Dar pentru a putea face asta, pentru a fi în măsură să mergem în urma lui Isus, trebuie să ne despuiem de poverile care ne împiedică și ne țin blocați.

Și care sunt aceste poveri? Ce este acest „balast”? Sunt aceleași pasiuni negative care l-au împiedicat pe Irod și pe cei de la curtea sa să recunoască și să primească nașterea lui Isus: adică, alipirea de putere și de bani, mândria, ipocrizia, minciuna. Aceste poveri împiedică să mergem la Betleem, exclud de la harul Crăciunului și închid accesul la calea păcii. Și de fapt, trebuie să constatăm cu durere că, în timp ce ne este dăruit Principele păcii, vânturi de război continuă să sufle geruri asupra omenirii.

Dacă vrem să fie Crăciun, Nașterea lui Isus și a păcii, să privim la Betleem și să ne îndreptăm privirea spre fața Pruncului care s-a născut pentru noi! Și în acea mică față nevinovată, să recunoaștem fața copiilor care în orice parte a lumii tânjesc după pace.

Privirea noastră să umple fețele fraților și surorilor ucraineni, care trăiesc acest Crăciun în întuneric, în frig sau departe de propriile case, din cauza distrugerii provocate de zece luni de război. Domnul să ne facă pregătiți pentru gesturi concrete de solidaritate pentru a-i ajuta pe cei care suferă și să lumineze mințile celor care au puterea de a face să tacă armele și să pună capăt imediat acestui război nesăbuit! Din păcate, se preferă să se asculte alte motivații, dictate de logicile lumii. Dar glasul Pruncului, cine îl ascultă?

Timpul nostru trăiește o gravă lipsă de pace și în alte regiuni, în alte teatre ale acestui al treilea război mondial. Să ne gândim la Siria, încă martirizată de un conflict care a trecut în al doilea plan dar nu s-a terminat; și să ne gândim la Țara Sfântă, unde în lunile trecute au crescut violențele și ciocnirile, cu morți și răniți. Să-l implorăm pe Domnul pentru ca acolo, în țara care l-a văzut născându-se, să se reia dialogul și căutarea încrederii reciproce între palestinieni și israelieni. Isus Prunc să susțină comunitățile creștine care trăiesc în tot Orientul Mijlociu, pentru ca în fiecare din acele țări să se poată trăi frumusețea conviețuirii fraterne între persoane care aparțin la diferite credințe. Să ajute îndeosebi Libanul, pentru ca să se poată ridica în sfârșit, cu sprijinul comunității internaționale și cu forța fraternității și a solidarității. Lumina lui Cristos să lumineze regiunea Sahel, unde conviețuirea pașnică între popoare și tradiții este tulburată de ciocniri și violențe. Să orienteze spre o oprire durabilă a focului în Yemen și spre reconcilierea în Myanmar și în Iran, pentru ca să înceteze orice vărsare de sânge. Să inspire autoritățile politice și toate persoanele de bunăvoință în continentul american ca să se străduiască pentru a pacifica tensiunile politice și sociale care interesează diferite țări; mă gândesc îndeosebi la populația haitiană care suferă de atâta timp.

În această zi, în care este frumos este să ne întâlnim în jurul mesei pregătite, să nu ne abatem privirea de la Betleem, care înseamnă „casa pâinii”, și să ne gândim la persoanele care îndură foamea, mai ales copii, în timp ce în fiecare zi mari cantități de alimente sunt irosite și se cheltuiesc resurse pentru arme. Războiul din Ucraina a agravat ulterior situația, lăsând populații întregi în pericol de foamete, în special în Afganistan și în țările din Cornul Africii. Fiecare război – o știm – provoacă foamete și exploatează hrana însăși ca armă, împiedicând distribuirea la populații deja suferinde. În această zi, învățând de la Principele păcii, să ne angajăm toți, înainte de toate cei care au responsabilități politice, pentru ca hrana să fie numai instrument de pace. În timp ce gustăm bucuria de a ne întâlni cu ai noștri, să ne gândim la familiile care sunt mai rănite de viață și la cele care, în acest timp de criză economică, se chinuiesc din cauza șomajului și duc lipsă de cele necesare pentru a trăi.

Iubiți frați și surori, astăzi ca și atunci, Isus, lumina adevărată, vine într-o lume bolnavă de indiferență – urâtă boală! – care nu-l primește (cf. In 1,11), ba chiar îl respinge, așa cum se întâmplă multor străini, sau îl ignoră, așa cum prea des facem noi cu săracii. Să nu uităm astăzi de mulții evacuați și refugiați care bat la ușile noastre în căutare de confort, căldură și hrană. Să nu uităm de marginalizați, de persoanele singure, de orfani și de bătrâni – înțelepciunea unui popor – care riscă să fie rebutați, de deținuți pe care îi privim numai pentru greșelile lor și nu ca ființe umane.

Fraților și surorilor, Betleemul ne arată simplitatea lui Dumnezeu, care se revelează nu celor înțelepți și pricepuți, ci celor mici, celui care are inima curată și deschisă (cf. Mt11,25). Ca și păstorii, să mergem și noi fără întârziere și să ne lăsăm uimiți de evenimentul inimaginabil al lui Dumnezeu care se face om pentru mântuirea noastră. Cel care este izvorul oricărui bine se face sărac1 și cere ca pomană umanitatea noastră. Să ne lăsăm înduioșați de iubirea lui Dumnezeu și să-l urmăm pe Isus, care s-a despuiat de gloria sa pentru a ne face părtași de plinătatea sa2. Crăciun Fericit tuturor!

Note:
1 Cf. Sf. Grigore din Nazianz, Discurs 45.
2 Cf. Ibid.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2022
Publicarea pe acest sit: 25.12.2022
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.