Audiența generală de miercuri

Crăciunul cu Sfântul Francisc de Sales
miercuri, 28 decembrie 2022

Iubiți frați și surori, bună ziua și iarăși Crăciun fericit!

Acest timp liturgic ne invită să ne oprim pentru a reflecta asupra misterului Crăciunului. Și pentru că tocmai astăzi este al patrulea centenar al morții sfântului Francisc de Sales, episcop și învățător al Bisericii, putem să ne inspirăm din câteva gânduri ale sale. El a scris mult despre Crăciun. În această privință, am plăcerea să anunț că astăzi va fi publicată scrisoarea apostolică ce comemorează această aniversare. Titlul este „Totul aparține iubirii”, preluând o expresie caracteristică a Sfântului Francisc de Sales. De fapt, așa scria el în Tratatul iubirii lui Dumnezeu [Trattato dell’amore di Dio]: „În sfânta Biserică totul aparține iubirii, trăiește în iubire, se face din iubire și vine de la iubire” (Ed. Paoline, Milano 1989, pag. 80). Și eventual noi toți am putea merge pe acest drum al iubirii, atât de frumos.

Să încercăm acum să aprofundăm un pic misterul nașterii lui Isus, „în compania” Sfântului Francisc de Sales, astfel unim cele două comemorări.

Sfântul Francisc de Sales, într-una din multele scrisori adresate Sfintei Ioana Francisca de Chantal, scria așa: „Mi se pare că-l văd pe Solomon pe marele tron de fildeș, aurit și sculptat, care n-a avut egal în niciun regat, cum spune Scriptura (1Rg 10, 10,18-20); că îl văd, așadar, pe acel rege care n-a avut egal în glorie și mărinimie (cf. 1Rg 10,23). Dar eu prefer de o sută de ori să-l văd mai degrabă pe dragul mic Prunc în iesle, decât pe toți regii pe tronurile lor”[1]: este frumos ceea ce spunea. Isus, Regele universului, nu s-a așezat niciodată pe un tron, niciodată: s-a născut într-un grajd – așa îl vedem reprezentat –, înfășat și culcat într-o iesle; și la sfârșit a murit pe o cruce și, învăluit de un giulgiu, a fost depus în mormânt. De fapt, evanghelistul Luca, relatând nașterea lui Isus, insistă mult asupra amănuntului ieslei. Asta înseamnă că ea este foarte importantă nu numai ca detaliu logistic, ci și ca element simbolic pentru a înțelege ce? Pentru a înțelege ce gen de Mesia este Cel care s-a născut la Betleem, ce gen de Rege: cine este Isus. Privind ieslea, privind crucea, privind viața sa de simplitate, putem înțelege cine este Isus. Isus este Fiul lui Dumnezeu care ne mântuiește făcându-se om, ca și noi, despuindu-se de gloria sa și umilindu-se (cf. Fil 2,7-8). Acest mister noi îl vedem concret în punctul focal al ieslei, adică în Pruncul care zace într-o iesle. Acesta este „semnul” pe care Dumnezeu ni-l dă la Crăciun: a fost atunci pentru păstorii din Betleem (cf. Lc 2,12), este astăzi și va fi mereu. Când îngerii vestesc nașterea lui Isus: „Mergeți ca să-l găsiți”; și semnul este: veți găsi un prunc într-o iesle. Acesta este semnalul. Tronul lui Isus este ieslea sau drumul, în timpul vieții sale când predica, sau crucea la sfârșitul vieții: acesta este tronul Regelui nostru.

Acest semn ne arată „stilul” lui Dumnezeu. Și care este stilul lui Dumnezeu? Să nu uităm niciodată: stilul lui Dumnezeu este apropiere, compasiune și duioșie. Dumnezeul nostru este aproape, compătimitor și duios. În Isus se vede acest stil al lui Dumnezeu. Cu acest stil al său, Dumnezeu ne atrage la sine. Nu ne ia cu forța, nu ne impune adevărul său și dreptatea sa, nu face prozelitism cu noi, nu: vrea să ne atragă cu iubirea, cu duioșia, cu compasiunea. Într-o altă scrisoare, Sfântul Francisc de Sales scrie: „Magnetul atrage fierul și chihlimbarul atrage paiele și fânul. Ei bine, fie că suntem fier din cauza împietririi noastre, fie că suntem paie din cauza slăbiciunii noastre, trebuie să ne lăsăm atrași de acest Prunc ceresc”[2]. Forțele noastre, slăbiciunile noastre, se rezolvă numai în fața ieslei, în fața lui Isus, sau în fața crucii: Isus despuiat, Isus sărac; dar mereu cu stilul de apropiere, compasiune și duioșie. Dumnezeu a găsit modalitatea de a ne atrage oricum suntem: cu iubirea. Nu o iubire posesivă și egoistă, așa cum din păcate este atât de des iubirea umană. Iubirea sa este dar pur, har pur, este totul și numai pentru noi, pentru binele nostru. Și așa ne atrage, cu această iubire dezarmată precum și dezarmantă, pentru că atunci când vedem această simplitate a lui Isus, și noi să aruncăm afară armele mândriei și să mergem acolo, umili, ca să cerem mântuire, ca să cerem iertare, ca să cerem lumină pentru viața noastră, pentru a putea merge înainte. Nu uitați de tronul lui Isus: ieslea și crucea, acesta este tronul lui Isus.

Un alt aspect care reiese în iesle este sărăcia – cu adevărat este sărăcie, acolo –, înțeleasă ca renunțare la orice vanitate lumească. Atunci când noi vedem banii care se cheltuiesc pentru vanitate: atâția bani pentru vanitatea lumească; atâtea eforturi, atâtea cercetări pentru vanitate; în timp ce Isus ne arată umilința. Sfântul Francisc de Sales scrie: „Dumnezeul meu! Câte sfinte afecte face să apară această naștere în inimile noastre! Însă mai ales ne învață renunțarea perfectă la toate bunurile, la toate pompele […] din această lume. Eu nu știu, dar nu găsesc alt mister în care să se amestece așa de suav duioșia și austeritatea, iubirea și rigoarea, dulceața și asprimea”[3]: toate acestea le vedem în iesle. Da, să fim atenți să nu alunecăm în caricatura lumească a Crăciunului. Și aceasta este o problemă, pentru că acesta este Crăciunul. Dar astăzi vedem că există și un „alt Crăciun”, între ghilimele, este caricatura lumească a Crăciunului, care reduce Crăciunul la o sărbătoare consumistă și îndulcită. Este nevoie să facem sărbătoare, este nevoie, dar nu acesta să fie Crăciunul, Crăciunul este altceva. Iubirea lui Dumnezeu nu este mieroasă, ne demonstrează asta ieslea lui Isus. Iubirea lui Dumnezeu nu este cumsecădenie ipocrită care ascunde căutarea plăcerilor și a comodităților. Bătrânii noștri care au cunoscut războiul, precum și foamea, știau bine asta: Crăciunul este bucurie și sărbătoare, desigur, dar în simplitate și în austeritate.

Și încheiem cu un gând al Sfântului Francisc de Sales pe care l-am preluat și în scrisoarea apostolică. El l-a spus Surorilor Vizitandine – gândiți-vă! – cu două zile înainte de a muri. Și spunea: „Îl vedeți pe pruncul Isus în iesle? Primește toate injuriile timpului, frigul și tot ceea ce Tatăl permite să i se întâmple. Nu refuză micile mângâieri pe care mama sa i le dă și nu este scris că întinde vreodată mâinile sale pentru a avea sânul Mamei sale, ci a lăsat totul în grija și în previziunea ei; tot așa nu trebuie să dorim nimic, nici să nu refuzăm nimic, îndurând tot ceea ce Dumnezeu ne va trimite, frigul și injuriile timpului”[4]. Și aici, iubiți frați și surori, este o mare învățătură, care ne vine de la Isus prunc prin înțelepciunea Sfântului Francisc de Sales: să nu dorim nimic și să nu refuzăm nimic, ci să acceptăm tot ceea ce ne trimite Dumnezeu. Dar atenție! Mereu și numai din iubire, pentru că Dumnezeu ne iubește și vrea mereu numai binele nostru.

Să privim ieslea, care este tronul lui Isus, să-l privim pe Isus pe drumurile din Iudeea, din Galileea, predicând mesajul Tatălui și să-l privim pe Isus pe celălalt tron, pe cruce. Aceasta este ceea ce ne oferă Isus: drumul, dar acesta este drumul fericirii.

Vouă tuturor și familiilor voastre, timp frumos de Crăciun și început bun al anului nou!

* * *

Adresez un bun-venit călduros pelerinilor de limbă italiană. Îndeosebi, salut diferitele grupuri parohiale și le încurajez să fie martori bucuroși ai iubirii lui Dumnezeu în respectivele comunități. Apoi îi salut pe adolescenții din Mișcarea Focolarinilor care provin din diferite țări și îi încurajez să se încredințeze cu încredere lui Isus, prietenul fidel care nu trădează niciodată. Sunt bucuros să-i primesc pe profesorii de religie din Dieceza de Trani-Barletta-Bisceglie și Fanfara din Ceccano.

Aș vrea să cer vouă tuturor o rugăciune specială, pentru papa emerit Benedict, care în tăcere susține Biserica. Să-l amintiți – este foarte bolnav – cerând Domnului ca să-l mângâie și să-l susțină în această mărturie de iubire față de Biserică, până la sfârșit.

În sfârșit, gândul meu se îndreaptă, ca de obicei, spre tineri, spre bolnavi, spre bătrâni și spre noii căsătoriți. Pruncul din Betleem să vă dăruiască lumina și întărirea sa. El să acorde martirizatei Ucraina, oprimată de brutalitatea războiului, darul suspinat al păcii.

Din inimă vă binecuvântez.

Note:
[1] Către maica din Chantal, Annecy, 25 decembrie 1613, în Tutte le lettere [Toate scrisorile], vol. II (1619-1622), a cura di L. Rolfo , Paoline, Roma 1967, 402-403 (Œuvres de Saint François de Sales, édition complète, Annecy, Tome XVI, 120-121).
[2] Către o călugăriță, pe la 6 ianuarie 1619, în Tutte le lettere [Toate scrisorile], vol. III (1619-1622), a cura di L. Rolfo , Paoline, Roma 1967, 10 (Œuvres de Saint François de Sales, édition complète, Annecy, Tome XVIII, 334-335).
[3] Către călugăriță din abația Sfânta Ecaterina, Annecy, 25 sau 26 decembrie 1621, în Tutte le lettere [Toate scrisorile], vol. III (1619-1622), a cura di L. Rolfo , Paoline, Roma 1967, 10 (Œuvres de Saint François de Sales, édition complète, Annecy, Tome XX, 212).
[4] Trattenimenti spirituali, Paoline, Milano 2000, 463 (Francisc de Sales, Entretiens spirituels, Œuvres. Textes présentés et annotés par A. Ravier avec la collaboration de R. Devos, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, 1319).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.12.2022
Publicarea pe acest sit: 28.12.2022
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.