Mesajul Urbi et Orbi – Crăciun

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Benedict al XVI-lea
25 decembrie 2012

„Veritas de terra orta est!”
„Adevărul a răsărit din pământ!” (Psalm 85,12)

Iubiți frați și surori din Roma și din întreaga lume, Crăciun fericit vouă tuturor și familiilor voastre!

Urarea mea de Crăciun, în acest An al Credinței, o exprim cu aceste cuvinte, luate dintr-un Psalm: „Adevărul a răsărit din pământ”. În textul din Psalm, în realitate, le găsim la viitor: „Adevărul va răsări din pământ”: este o vestire, o promisiune, însoțită de alte expresii, care în ansamblu sună așa: „Mila și adevărul se vor întâlni, / dreptatea și pacea se vor îmbrățișa; / adevărul va răsări din pământ / și dreptatea va coborî din ceruri. / Domnul își va revărsa binecuvântarea / și pământul își va aduce roadele sale. / Dreptatea va merge înaintea lui / și-i va călăuzi pașii pe cale” (Psalm 85,11-14).

Astăzi acest cuvânt profetic s-a împlinit! În Isus, născut la Betleem din Maria Fecioară, realmente iubirea și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au îmbrățișat; adevărul a răsărit din pământ și dreptatea s-a coborât din ceruri. Sfântul Augustin explică: „Ce este adevărul? Fiul lui Dumnezeu. Ce este pământul? Trupul. Întreabă-te de unde s-a născut Cristos și vezi pentru ce adevărul a răsărit din pământ… adevărul s-a născut din Maria Fecioară” (En. in Ps. 84,13). Și într-o predică de Crăciun afirmă: „Cu această sărbătoare care revine în fiecare an celebrăm așadar ziua în care s-a împlinit profeția: «Adevărul a răsărit din pământ și dreptatea s-a coborât din cer». Adevărul care este în sânul Tatălui a răsărit din pământ pentru ca să fie și în sânul unei mame. Adevărul care susține întreaga lume a răsărit din pământ pentru ca să fie susținut de mâini de femeie… Adevărul pe care cerul nu este îndeajuns să îl conțină a răsărit din pământ pentru a fi așezat într-o iesle. În folosul cui un Dumnezeu atât de sublim s-a făcut atât de umil? Desigur cu nici un folos pentru El, ci cu mare folos pentru noi, dacă credem” (Sermones, 185, 1).

„Dacă credem”. Iată puterea credinței! Dumnezeu a făcut totul, a făcut imposibilul: s-a făcut trup. Atotputernicia Sa de iubire a realizat ceea ce trece dincolo de înțelegerea umană: Infinitul s-a făcut Prunc, a intrat în umanitate. Și totuși, chiar acest Dumnezeu nu poate să intre în inima mea dacă nu deschid eu poarta. Porta fidei! Poarta credinței! Am putea rămâne înspăimântați în fața acestei atotputernicii răsturnate. Această putere a omului de a se închide în fața lui Dumnezeu poate să ne provoace frică. Dar iată realitatea care strivește această gândire întunecoasă, speranța care învinge frica: adevărul a răsărit! Dumnezeu s-a născut! „Pământul și-a dat roadele sale” (Psalm 67,7). Da, există un pământ bun, un pământ sănătos, liber de orice egoism și de orice închidere. Există în lume un pământ pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru a veni să locuiască în mijlocul nostru. O locuință pentru prezența Sa în lume. Acest pământ există, și chiar și astăzi, în 2012, din acest pământ a răsărit adevărul! De aceea există speranță în lume, o speranță vrednică de încredere, chiar și în momentele și în situațiile mai dificile. Adevărul a răsărit aducând iubire, dreptate și pace.

Da, pacea să răsară pentru populația siriană, profund rănită și dezbinată de un conflict care nu îi cruță nici măcar pe cei lipsiți de apărare și seceră victime nevinovate. Încă o dată fac apel pentru ca să înceteze vărsarea de sânge, să se faciliteze ajutoarele pentru refugiați și evacuați și, prin intermediul dialogului, să se urmărească o soluționare politică a conflictului. Pacea să răsară în Țara în care s-a născut Răscumpărătorul și El să dăruiască israelienilor și palestinienilor curajul de pune capăt la prea mulți ani de lupte și de diviziuni și să întreprindă cu hotărâre drumul negocierii.

În țările din Africa de Nord, care trec printr-o profundă tranziție în căutarea unui nou viitor – îndeosebi în Egipt, pământ iubit și binecuvântat de copilăria lui Isus – cetățenii să construiască împreună societăți bazate pe dreptate, respectarea libertății și demnității fiecărei persoane. Pacea să răsară în vastul continent asiatic. Pruncul Isus să privească cu bunăvoință la numeroasele popoare care locuiesc în acele ținuturi și, în mod special, la cei care cred în El. În afară de aceasta, Regele Păcii să își îndrepte privirea spre noii conducători ai Republicii Populare Chineze pentru înalta misiune care îi așteaptă. Îmi exprim speranța ca ei să prețuiască aportul religiilor, respectând-o pe fiecare, astfel încât acestea să poată contribui la construirea unei societăți solidare, în folosul acelui nobil popor și al întregii lumi.

Nașterea lui Cristos să favorizeze întoarcerea păcii în Mali și a înțelegerii în Nigeria, unde atentate teroriste crude continuă să secere victime, îndeosebi printre creștini. Răscumpărătorul să aducă ajutor și mângâiere refugiaților din estul Republicii Democratice Congo și să dăruiască pace Kenyei, unde atentate sângeroase au lovit populația civilă și lăcașurile de cult. Pruncul Isus să îi binecuvânteze pe credincioșii foarte numeroși care îl celebrează în America Latină. Să facă să crească virtuțile lor umane și creștine, să îi susțină pe cei care sunt constrânși să emigreze din familiile lor și din țara lor, să îi întărească pe guvernanți în angajarea lor pentru dezvoltare și în lupta împotriva criminalității.

Iubiți frați și surori! Iubirea și adevărul, dreptatea și pacea s-au întâlnit, s-au întrupat în Copilul născut la Betleem din Maria. Acel Prunc este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu apărut în istorie. Nașterea Sa este un germen de viață nouă pentru întreaga omenire. Fie ca orice pământ să devină un pământ bun, care primește și odrăslește iubirea, adevărul, dreptatea și pacea. Crăciun fericit tuturor!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.12.2012
Publicarea pe acest sit: 27.12.2012
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.