Mesajul Papei pentru a 101-a Zi a Credincioșilor Catolici Germani

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru a 101-a Zi a Credincioșilor Catolici Germani
Vatican, 1 mai 2018

Iubiți frați și surori,

Vă salut cordial pe voi toți cu ocazia celei de-a 101-a Katholikentag care se desfășoară la Münster și sunt bucuros că ați venit așa de numeroși. Participarea voastră este un semn clar de cât de mult aveți la inimă motoul acestei Katholikentag, „Caută pacea”.

Acest cuvânt este luat din Psalmul 34: „Evită răul și fă binele, caută pacea și urmeaz-o” (versetul 15). Este un imperativ și o cerere de ajutor de extremă actualitate. Astăzi nu există temă mai importantă în dezbaterea publică despre religie ca problema fanatismului și a înclinației spre violență. Observăm asta în sfera familială, la locurile de muncă, în asociații, în cartiere, în regiuni și în națiuni: peste tot unde omul ca atare nu este considerat un dar al lui Dumnezeu există dezacord, resentiment și ură. Sunt profund preocupat față de persoanele, în special față de copii și tineri, care sunt constrânse să fugă din cauza războiului și violenței din țara lor pentru a-și salva viața. Bat la ușile noastre cerând ajutor și primire. În ochii lor vedem nostalgia păcii.

În urmă cu 370 de ani, orașul Münster a fost scena unei păci semnificative după un război devastator. A fost concordat ca omuciderea de război, comisă de om abuzând și de numele unei religii, să se termine. Katholikentag care se desfășoară aici la Münster ne îndeamnă să învățăm calea păcii pentru viitorul nostru și al istoriei noastre. Un instrument-cheie pentru a ajunge la asta este angajarea noastră creștină în familie, în școlile și instituțiile noastre de formare, dar și mai ales în politică.

Pacea continuă să crească și atunci când creștinii de diferite confesiuni se manifestă public uniți în mărturia adusă lui Cristos și se angajează împreună în societate, pentru că Cristos este pacea noastră (Ef 2,14). Pacea cere conviețuirea respectuoasă a tuturor persoanelor de bunăvoință a tuturor religiilor și a tuturor confesiunilor. Toți pot să fie pietre prețioase pentru construirea unei societăți care iubește pacea. A căuta pacea și a o face așa este misiunea tuturor oamenilor. Fiți mesageri ai păcii, ai responsabilității și milostivirii, mai ales pentru tinerele generații! În fiecare copil, în orice țară s-ar fi născut, este Cristos care ne privește, Cristos care a venit în lumea noastră ca un prunc lipsit de apărare. Copiii sunt viitorul!

Participarea egală a tuturor bărbaților și femeilor la bunăstarea societății lor este fundamentul unei păci durabile. Totuși, participarea egală a tuturor este valabilă și pentru toți oamenii din toate societățile din toată lumea. Marile opere de ajutor ale Bisericii, asociațiile și multe parohii dau o contribuție prețioasă în acest domeniu. Însă pacea începe și în mod simplu și modest în limbajul nostru, în alegerea cuvintelor pe care le folosim. Cu cuvinte care sunt precum pâinea, fortificante, de apreciere, bune, clarificatoare și credibile: așa începe pacea. Cuvinte care iubesc adevărul rostite de gura noastră – în societate și în Biserică, în familie și în cercul de prieteni, la locul de muncă sau în timpul liber – slujesc pacea. Tot așa și cuvintele rugăciunilor noastre.

Vă urez ca această Katholikentag să fie o mare sărbătoare a credinței și un semn de pace vizibilă de departe. Zilele de la Înălțare până la Rusalii ne amintesc că trebuie să-l rugăm neîncetat pe Duhul Sfânt pentru ca să ne dea darurile sale și să facă să crească pacea Domnului. Să privim și la Maria, care ca Mamă a Bisericii s-a rugat împreună cu apostolii pentru venirea Duhului Sfânt. Fie ca Maria să însoțească și să susțină și căutarea păcii din partea noastră. Să ne încredințăm mijlocirii sale și ajutorului său!

Sunt unit cu voi în rugăciune. Vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine! Împart din inimă binecuvântarea apostolică vouă care sunteți reuniți la Münster și tuturor credincioșilor din poporul lui Dumnezeu din Germania.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.05.2018
Publicarea pe acest sit: 11.05.2018
Etichete:

Comentariile sunt închise.