Mesajul Papei legat de aniversarea proclamării Sf. Alfons Maria de’ Liguori ca învățător al Bisericii

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
cu ocazia celei de-a 150-a aniversări a proclamării
Sfântului Alfons Maria de’ Liguori învățător al Bisericii
marți, 23 martie 2021

Reverendului Michael Brehl, C.Ss.R., superior general al Congregației Preasfântului Răscumpărător și moderator general al Academiei Alfonsiana.

În urmă cu o sută cincizeci de ani, Pius al IX-lea, la 23 martie 1871, îl proclama pe Sfântul Alfons Maria de’ Liguori învățător al Bisericii.

Bula de proclamare a Sfântului Alfons ca învățător evidențiază caracterul specific al propunerii sale morale și spirituale, el știind să indice „calea sigură în încâlceala opiniilor contrastante ale rigorismului și laxismului”[1].

La o sută cincizeci de ani de la această dată, mesajul Sfântului Alfons Maria de’ Liguori, patron al duhovnicilor și moraliștilor, și model pentru toată Biserica în ieșire misionară, încă arată cu vigoare calea maestră pentru a apropia conștiințele de fața primitoare a Tatălui, pentru că „mântuirea pe care Dumnezeu ne-o oferă este lucrare a milostivirii sale” (EG 112).

Ascultarea realității

Propunerea teologică alfonsiană se naște din ascultarea și din primirea fragilității bărbaților și femeilor mai abandonați spiritual. Sfântul învățător, format într-o mentalitate morală rigoristă, se convertește la „bunăvoință” prin ascultarea realității.

Experiența misionară în periferiile existențiale din timpul său, căutarea celor de departe și ascultarea spovezilor, întemeierea și conducerea noii Congregații a Preasfântului Răscumpărător, precum și responsabilitățile ca episcop al unei Biserici particulare, îl fac să devină părinte și maestru de milostivire, fiind sigur că „paradisul lui Dumnezeu este inima omului”[2].

Convertirea treptată spre o pastorație în mod clar misionară, capabilă de proximitate cu poporul, de a ști să însoțească pasul său, de a împărtăși concret viața sa și în mijlocul marilor limite și provocări, l-a determinat pe Alfons să revizuiască, nu fără trudă, și direcția teologică și juridică primită în anii formării sale: inițial inspirată dintr-un anumit rigorism, s-a transformat după aceea în abordare milostivă, dinamism evanghelizator capabil să acționeze prin atracție.

În disputele teologice, preferând rațiunea în locul autorității, nu se oprește la formularea teoretică a principiilor, ci se lasă interpelat de viața însăși. Avocat al celor din urmă, al celor fragili și al celor rebutați de societatea din timpul său, apără „dreptul” tuturor, în special al celor mai abandonați și al săracilor. Acest parcurs l-a condus la alegerea definitivă de a fi în slujba conștiințelor care caută, chiar între mii de dificultăți, binele de făcut, pentru că sunt fideli față de chemarea lui Dumnezeu la sfințenie.

Așadar, Sfântul Alfons „nu este nici laxist, nici rigorist. El este un realist în adevăratul sens creștin”, pentru că a înțeles că „în însăși inima evangheliei sunt viața comunitară și angajarea față de ceilalți” (EG, 177).

Vestirea evangheliei într-o societate care se schimbă rapid cere curajul ascultării realității, pentru „a educa toate conștiințele să gândească în manieră diferită, în discontinuitate cu trecutul”[3].

Fiecare acțiune pastorală își are rădăcina în întâlnirea mântuitoare cu Dumnezeul vieții, se naște din ascultarea vieții și se hrănește cu o reflecție teologică aptă să ia asupra sa întrebările persoanelor pentru a indica drumuri practicabile. După exemplul lui Alfons, invit teologii moraliști, misionarii și duhovnicii să intre în raport viu cu membrii poporului lui Dumnezeu și să privească la existență pornind de la perspectiva lor, pentru a înțelege dificultățile reale pe care le întâlnesc și a ajuta la vindecarea rănilor, pentru că numai fraternitatea adevărată „știe să privească la măreția sacră a aproapelui, care știe să-l descopere pe Dumnezeu în orice ființă umană, care știe să suporte supărările trăirii împreună agățându-se de iubirea lui Dumnezeu, care știe să deschidă inima la iubirea divină pentru a căuta fericirea celorlalți așa cum o caută Tatăl lor bun” (EG, 92).

Fidelă față de evanghelie, învățătura morală creștină chemată să vestească, să aprofundeze și să învețe, să fie mereu un răspuns „dat lui Dumnezeu care ne iubește și care ne mântuiește, recunoscându-l în ceilalți și ieșind din noi înșine pentru a căuta binele tuturor” (EG, 39). Teologia morală nu poate să reflecteze numai asupra formulării principiilor, normelor, ci trebuie să ia asupra sa în mod propunător realitatea care depășește orice idee (cf. EG, 231). Aceasta este o prioritate (cf. EG, 34-39) pentru că numai cunoașterea principiilor teoretice, așa cum ne amintește același Sfânt Alfons, nu este suficient pentru a însoți și a susține conștiințele în discernământul binelui de făcut. Este necesar ca însăși cunoașterea să devină practică prin ascultarea și primirea celor din urmă, a celor fragili și a celui care este considerat rebut de societate.

Conștiințe mature pentru o Biserică adultă

După exemplul Sfântului Alfons Maria de’ Liguori, renovator al teologiei morale[4], devine de dorit, așadar necesar, să se alăture, să se însoțească și să se susțină cei mai destituiți cu ajutoare spirituale pe drumul spre răscumpărare. Radicalitatea evanghelică nu trebuie contrapusă slăbiciunii omului. Este necesar să se găsească mereu drumul care să nu îndepărteze, ci să apropie inimile de Dumnezeu, așa cum a făcut Alfons cu învățătura sa spirituală și morală. Toate acestea pentru că „imensa majoritate a săracilor are o specială deschidere la credință; au nevoie de Dumnezeu și nu putem neglija să le oferim prietenia sa, binecuvântarea sa, cuvântul său, celebrarea sacramentelor și propunerea unui drum de creștere și de maturizare în credință. Opțiunea preferențială față de cei săraci trebuie să se traducă îndeosebi într-o atenție religioasă privilegiată și prioritară” (EG, 200).

La fel ca Sfântul Alfons suntem chemați să mergem în întâmpinarea poporului ca o comunitate apostolică ce-l urmează pe Răscumpărătorul printre cei abandonați. Acest a merge în întâmpinarea celui care este lipsit de ajutor spiritual ajută la depășirea eticii individualiste și la promovarea unei moralități morale capabile să aleagă adevăratul bine. Formând conștiințe responsabile și milostive vom avea o Biserică adultă capabilă să răspundă constructiv la fragilitățile sociale, în vederea împărăției cerurilor.

A merge în întâmpinarea celor mai fragili permite să se combată „jocul «competitivității și al legii celui mai puternic» care « consideră ființa umană în ea însăși ca un bun de consum, care se poate folosi și apoi arunca» dând «curs culturii rebutului»” (cf. EG, 53).

În aceste ultime timpuri, provocările pe care societatea le înfruntă sunt nenumărate: pandemia și munca în lumea post-Covid, îngrijirile care trebuie asigurate tuturor, apărarea vieții, input-urile care ne vin de la inteligența artificială, salvgardarea creației, amenințarea antidemocratică și urgența fraternității. Vai de noi dacă în această angajare evanghelizatoare am separa „strigătul săracilor”[5] de „strigătul pământului”[6].

Alfons de’ Liguori, maestru și patron al duhovnicilor și moraliștilor, a oferit răspunsuri constructive la provocările societății din timpul său, prin evanghelizarea populară, indicând un stil de teologie morală capabilă să țină împreună exigența evangheliei și fragilitățile umane.

Vă invit după exemplul sfântului învățător să înfruntați serios la nivel de teologie morală „strigătul lui Dumnezeu care ne întreabă pe noi toți: «Unde este fratele tău?» (Gen 4,9). Unde este fratele tău sclav? Unde este cel pe care-l ucizi în fiecare zi în mica fabrică clandestină, în rețeaua prostituției, în copiii pe care-i folosești pentru cerșetorie, în cel care trebuie să muncească în ascuns pentru că nu este în regulă cu actele?” (EG, 211).

În fața trecerilor epocale cum este cea actuală, se evidențiază concret riscul de a absolutiza drepturile celor puternici, uitându-i pe cei mai nevoiași.

Formarea conștiințelor la bine apare țintă indispensabilă pentru fiecare creștin. A da spațiu conștiințelor – loc unde răsună glasul lui Dumnezeu – pentru ca să poată duce înainte discernământul lor personal în concretețea vieții (cf. AL, 37) este o misiune formativă față de care trebuie să rămânem fideli. Atitudinea samariteanului (Lc 10,33-35), așa cum am indicat în Fratelli tutti, ne stimulează în această direcție.

Teologiei morale nu trebuie să-i fie frică să primească strigătul celor din urmă de pe pământ și de a și-l însuși. Demnitatea celor fragili este o obligație morală care nu este poate fi evitată sau delegată. Este necesar să se dea mărturie că drept exprimă mereu solidaritate.

Vă invit, așa cum a făcut Sfântul Alfons, să mergeți în întâmpinarea fraților și surorilor fragili din societatea noastră. Asta comportă dezvoltarea unei reflecții teologico-morale și a unei acțiuni pastorale, capabile să se angajeze pentru binele comun care își are rădăcina în vestirea kerygmei, care are un cuvânt hotărât în apărarea vieții, față de creație și fraternitate.

În această specială aniversare încurajez Congregația Preasfântului Răscumpărător și Academia Pontificală Alfonsiana, ca exprimare a sa și centru de înaltă formare teologică și apostolică, să se pună în dialog constructiv cu toate instanțele care provin din orice cultură[7], pentru a căuta răspunsuri apostolice, morale și spirituale în favoarea fragilității umane, știind că dialogul este marturya.

Sfântul Alfons Maria de’ Liguori și Fecioara Maria a Ajutorului Perpetuu să vă fie mereu însoțitori de călătorie.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 23 martie 2021
Franciscus

Note:
[1] Pius al IX-lea, Acta Sancta Sedis, vol. VI, Typis Polyglottae Officinae S. C. De Propaganda Fidei, Romae 1871, 318.
[2] A. de’ Liguori, „Mod de a conversa familiar cu Dumnezeu” în Opere ascetiche [Opere ascetice] vol. I, CSSR, Roma 1933, 316.
[3] Ibid., 221.
[4] Cf. Ioan Paul al II-lea, „Spiritus Domini„, în Enchiridium Vaticanum, vol. 10, Ed. Dehoniane, Bologna 1989, pag. 1420. [cf. AAS 79 (1987) pag. 1367-1368].
[5] Cf. Laudato si’, 49.
[6] Papa Francisc, „A proiecta pași curajoși pentru a răspunde mai bine la așteptările poporului lui Dumnezeu. Discurs al Sanctității Sale Papa Francisc” în Studia Moralia, 57/1 (2019) 13-16.
[7] Cf. Querida Amazonia, 36.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.03.2021
Publicarea pe acest sit: 23.03.2021
Etichete:

Comentariile sunt închise.