Mesajul Papei către World Economic Forum

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
către World Economic Forum
17 ianuarie 2014

Către profesor Klaus Schwab,
președinte executiv al World Economic Forum

Vă mulțumesc din inimă pentru invitația dumneavoastră respectuoasă de a mă adresa întâlnirii anuale a World Economic Forum, care, ca de obicei, se va ține la Davos-Klosters la sfârșitul acestei luni (în Elveția, 22-25 ianuarie 2014 – n. red.). Având încredere că întâlnirea va fi o ocazie pentru o reflecție mai aprofundată asupra cauzelor crizei economice care a interesat toată lumea în ultimii ani, aș vrea să ofer câteva considerații în speranța că pot să îmbogățească dezbaterile forumului și să furnizeze o contribuție utilă pentru lucrarea sa importantă.

Timpul nostru este un timp caracterizat de schimbări însemnate și de progrese semnificative în diferite domenii, cu importante consecințe pentru viața oamenilor. De fapt, „trebuie să se laude succesele care contribuie la bunăstarea persoanelor, de exemplu în domeniul sănătății, educației și comunicării” (Evangelii gaudium, 52), precum și în atâtea alte domenii ale acțiunii umane, și trebuie recunoscut rolul fundamental pe care antreprenoriatul modern l-a avut în aceste schimbări epocale, stimulând și dezvoltând resursele imense ale inteligenței umane. Totuși, succesele obținute, deși au redus sărăcia pentru un mare număr de persoane, adesea au dus și la o excludere socială răspândită. De fapt, cea mai mare parte a bărbaților și femeilor din timpul nostru continuă să trăiască încă o sărăcie cotidiană, cu consecințe adesea dramatice.

În acest sens, doresc să amintesc de importanța pe care o au diferitele instanțe politice și economice în promovarea unei abordări inclusive, care să țină în considerație demnitatea fiecărei persoane umane și binele comun. Este vorba despre o preocupare care ar trebui să marcheze orice alegere politică și economică, însă uneori pare numai o adăugire pentru a completa un discurs. Cei care au sarcini în aceste domenii au o responsabilitate precisă față de alții, îndeosebi față de cei care sunt mai fragili, slabi și lipsiți de apărare. Nu se poate tolera ca mii de persoane să moară de foame în fiecare zi, deși sunt disponibile cantități uriașe de hrană, care adesea sunt pur și simplu irosite. La fel, nu pot lăsa indiferenți numeroșii refugiați în căutare de condiții de viață cât de cât demne, care nu numai că nu găsesc primire, dar adesea merg în întâmpinarea morții în călătorii inumane. Sunt conștient că aceste cuvinte sunt puternice, chiar dramatice, totuși ele vor să sublinieze, dar și să provoace, capacitatea de a influența acest auditoriu. De fapt, cei care, cu priceperea lor și abilitatea lor profesională au fost capabili să creeze inovație și să favorizeze bunăstarea multor persoane, pot să dea o ulterioară contribuție, punând propria competență în slujba celor care sunt încă în lipsuri.

De aceea, este nevoie de un reînnoit, profund și extins simț de responsabilitate din partea tuturor. „Vocația unui întreprinzător este – de fapt – o muncă nobilă, cu condiția să se lase mereu interogat de o semnificație mai amplă a vieții” (Evangelii gaudium, 203). Acest lucru permite atâtor bărbați și femei să slujească mai eficient binele comun și să facă mai accesibile pentru toți bunurile din lumea aceasta. Totuși, creșterea în egalitate cere ceva mai mult decât creșterea economică, deși o presupune. Ea cere înainte de toate „o viziune transcendentă despre persoană” (Benedict al XVI-lea, Caritas in veritate, 11), pentru că „fără perspectiva unei vieți veșnice, progresul uman în această lume rămâne lipsit de respirație” (ibid.). La fel, cere decizii, mecanisme și procese menite pentru o mai egală distribuire a bogățiilor, pentru crearea de oportunități de muncă și pentru o promovare integrală a săracilor care să depășească simplul asistențialism.

Sunt convins că pornind de la această deschidere la transcendență ar putea să se formeze o nouă mentalitate politică și antreprenorială internațională poate să se bazeze pe mulți bărbați și femei de mare onestitate și integritate personală, a căror muncă este inspirată și condusă de înalte idealuri de dreptate, generozitate și preocupare pentru dezvoltarea autentică a familiei umane. De aceea, vă îndemn să vă inspirați din acest mari resurse morale și umane și să înfruntați această provocare cu determinare și cu clarviziune. Fără a ignora, desigur, specificul științific și profesional al fiecărui context, vă cer să faceți în așa fel încât bogăția să fie în slujba omenirii și să n-o guverneze.

Domnule președinte, dragi prieteni,

Având încredere ca în aceste cuvinte scurte ale mele să puteți vedea un semn de grijă pastorală și o contribuție constructivă pentru ca activitățile dumneavoastră să fie tot mai nobile și rodnice, doresc să reînnoiesc urarea mea pentru rezultatul fericit al întâlnirii, în timp ce invoc binecuvântarea divină asupra dumneavoastră, asupra participanților la forum, precum și asupra familiilor și activităților dumneavoastră.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.01.2014
Publicarea pe acest sit: 22.01.2014
Etichete:

Comentariile sunt închise.