Mesajul Papei adresat Forumului Social Mondial al Migraţiilor

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Forumului Social Mondial al Migrațiilor
Ciudad de Mexico – 2 noiembrie 2018
Vatican, 26 octombrie 2018

Iubiți frați și surori,

Mulțumesc pentru invitația adresată de organizatorii Forumului Social Mondial al Migrațiilor de a adresa câteva cuvinte de salut la începutul sesiunilor de lucru.

Programul de acțiune al celei de-a opta ediții a Forumului Social Mondial al Migrațiilor amintește mandatul profetului Ieremia, trimis de Dumnezeu „ca să smulgi și să dărâmi, să distrugi și să dobori, să construiești și să plantezi” (Ier 1,10). Ca în timpul profetului, astăzi există rele de smuls, nedreptăți de dărâmat, discriminări de distrus, privilegii de doborât, demnități de construit și valori de plantat.

Transformarea pozitivă a societăților noastre începe prin respingerea tuturor nedreptăților, care astăzi își caută justificare în „cultura rebutului” – o infirmitate „pandemică” a lumii contemporane -. Această opoziție este ca o primă realizare a dreptății, mai ales când ea ajunge să dea glas celor „fără glas”. Și între aceștia din urmă sunt migranții, refugiații și evacuații, care sunt ignorați, exploatați, violentați și abuzați în tăcerea vinovată a multora.

Totuși, acțiunea transformatoare nu se limitează la denunțarea nedreptăților. Este necesar să fie identificate linii de soluționare concrete și viabile, clarificând roluri și responsabilități ale tuturor actorilor. În domeniul migrator (a migra), transformarea (a transforma) se alimentează din reziliența (a rezista) migranților, refugiaților și evacuaților, și profită de capacitățile și aspirațiile lor pentru construirea (a construi) „societăți inclusive, drepte și solidare, capabile să redea demnitate celor care trăiesc cu mare incertitudine și care nu ajung să viseze o lume mai bună” (Mesaj adresat președintelui executiv al Forumului Economic Mondial, 23-26 ianuarie 2018).

Acest forum își propune să abordeze șapte teme importante legate direct cu migrațiile contemporane: drepturi umane, granițe, incidență politică, capitalism, gen, schimbare climatică și dinamici transnaționale. Este vorba despre teme foarte importante, care merită o reflecție atentă și împărtășită între toți actorii, o reflecție care caută integrarea diferitelor perspective, recunoscând complexitatea fenomenului migrator.

Și tocmai la rădăcina acestei complexități cam de doi ani comunitatea internațională s-a angajat în desfășurarea a două procese de consultări și negocieri, care au ca obiectiv adoptarea a două pacte mondiale, unul pentru o migrațiune sigură, ordonată și în regulă, și altul cu privire la refugiați. Drept contribuție la aceste procese, Secțiunea Migranți și Refugiați, sub conducerea mea, a pregătit un document, intitulat 20 de puncte de acțiune pentru pactele mondiale, care pledează pentru o serie de măsuri eficace și acreditate care, în ansamblul lor, constituie un răspuns coerent cu obiectivele care se urmăresc actualmente. Cele 20 de puncte se articulează în jurul a patru verbe – a primi, a proteja, a promova și a integra – care sintetizează răspunsul la „provocările făcute comunității politice, societății civile și Bisericii” (Discurs adresat participanților la Forumul Internațional despre „Migrație și Pace”, 21 februarie 2017) pentru fenomenul migrator de astăzi.

Multe dintre principiile declarate și dintre măsurile sugerate în cele 20 de Puncte de Acțiune coincid cu declarațiile pe care organizațiile din societatea civilă le-au semnat cu dorința de a contribui la procesul început de Națiunile Unite în vederea Pactelor Mondiale. De asemenea, sunt cunoscute coincidențele de principii și măsuri între cele 20 de Puncte și textele finale ale pactelor înseși.

Dincolo de limitările lor, pe care Sfântul Scaun n-a încetat să le semnaleze, și de natura lor neobligatorie, Pactele Mondiale constituie „un cadru de referință pentru propuneri politice și măsuri practice” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii 2018, 13 noiembrie 2017). Ca pentru orice acțiune de acoperire globală, implementarea recomandărilor și sugestiilor conținute în Pactele Mondialecere coordonarea „eforturilor tuturor actorilor, între care, puteți să fiți siguri, va fi mereu Biserica” (Discurs adresat participanților la Forumul Internațional despre „Migrație și Pace”, 21 februarie 2017). Pentru asta, aștept să pot conta pe colaborarea voastră a tuturor și a organizațiilor pe care voi le reprezentați în acest forum.

Aceeași colaborare se cere pentru a îmbunătăți acordurile bilaterale și multilaterale în domeniul migrator și care să fie mereu pentru mai mare beneficiu al tuturor: migranți, refugiați, evacuați, familiile lor, comunitățile lor de origine și societățile care îi primesc. Asta se va putea obține numai într-un dialog transparent, sincer și constructiv între toți actorii, respectând rolurile lor și responsabilitățile fiecăruia.

Vreau să profit de această ocazie pentru a încuraja organizațiile din societatea civilă și mișcările populare să colaboreze în difuzarea masivă a acelor puncte din Pactele Globale care tind la promovarea umană integrală a migranților și refugiaților – precum și a comunităților care le primesc – evidențiind inițiativele bune propuse. Aceleași organizații și mișcări sunt invitate să se angajeze pentru a promova o repartizare a responsabilităților mai echitabilă în asistența dată celor care solicită azil și refugiaților. De asemenea, este determinantă realizarea sa pentru a identifica prompt victimele traficului de persoane, realizând toate eforturile necesare pentru a le elibera și a le reabilita.

În sfârșit, cer mijlocirea Fecioarei Maria, sub apărarea Stăpânei Noastre de Guadalupe, ca să îngrijească și să vă susțină cu ajutorul său matern în activitățile voastre în favoarea migranților, refugiaților și evacuaților.

Dumnezeu să binecuvânteze munca voastră în următoarele zile.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 26.10.2018
Publicarea pe acest sit: 03.11.2018
Etichete:

Comentariile sunt închise.