Mesajul Papei adresat Forumului Economic Mondial

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat președintelui executiv
al Forumului Economic Mondial
cu ocazia întâlnirii anuale
la Davos-Klosters, Elveția
miercuri, 20 ianuarie 2016

Profesorului Klaus Schwab
președinte executiv al Forumului Economic Mondial

Înainte de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația respectuoasă ca să mă adresez reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial, care va avea loc la Davos-Klosters la sfârșitul lui ianuarie despre tema „Mastering the Fourth Industrial Revolution” [„A patrona a patra revoluție industrială”]. Vă adresez urările mele cordiale pentru o reușită rodnică a întâlnirii, care încearcă să încurajeze o continuă responsabilitate socială și ambientală printr-un dialog constructiv cu responsabilii de guvern, ai activității întreprinzătoare și ai societății civile, precum și cu distinși reprezentanți din domeniul politic, financiar și cultural.

Apariția așa-numitei „a patra revoluții industriale” a fost însoțită de o crescândă percepție a inevitabilității unei reduceri drastice a numărului locurilor de muncă. Cele mai recente studii, făcute de Organizația Internațională pentru Muncă, arată că actualmente șomajul se referă la sute de milioane de persoane. Finanțizarea și tehnologizarea economiilor naționale și a celei globale au produs schimbări de amplă importanță în domeniul muncii. Oportunitățile diminuate pentru o ocupație avantajoasă și demnă, împreună cu o reducere a acoperirii preventive, provoacă o creștere îngrijorătoare a inegalității și a sărăciei în diferite țări. Reiese cu claritate nevoia de a da viață unor noi modele întreprinzătoare care, promovând dezvoltarea de tehnologii avansate, să fie în măsură să le utilizeze și pentru a crea o muncă demnă pentru toți, pentru a susține și a consolida drepturile sociale și a ocroti mediul. Omul trebuie să conducă dezvoltarea tehnologică, fără a se lăsa dominat de el!

Fac apel încă o dată la voi toți: „Nu-i uitați pe cei săraci!”. Aceasta este provocarea primară pe care, drept conducători în lumea afacerilor, o aveți în fața voastră. „Cel care are mijloacele pentru a trăi o viață demnă, în loc să fie preocupat pentru privilegii, trebuie să încerce să-i ajute pe cei mai săraci ca să aibă și ei acces la condiții de viață care respectă demnitatea umană, îndeosebi prin dezvoltarea potențialului lor uman, cultural, economic și social” (Discurs adresat clasei conducătoare și Corpului Diplomatic, Bangui, 29 noiembrie 2015).

Niciodată nu trebuie să permitem ca să ne anestezieze cultura bunăstării și să ne facă „incapabili să simțim milă în fața strigătului de durere al altora”, așa încât „să nu mai plângem în fața dramei altora nici să nu ne intereseze să ne îngrijim de ei, ca și cum totul ar fi o responsabilitate străină nouă care nu ne revine” (Evangelii gaudium, 54).

A plânge în fața dramei altora nu înseamnă numai a participa la suferințele lor, ci și, mai ales, să ne dăm seama că înseși acțiunile noastre sunt motiv de nedreptate și de inegalitate. De aceea „să deschidem ochii noștri pentru a privi mizeriile lumii, rănile atâtor frați și surori privați de demnitate și să ne simțim provocați să ascultăm strigătul lor de ajutor. Mâinile noastre să strângă mâna lor și să le tragem spre noi pentru ca să simtă căldura prezenței noastre, a prieteniei și a fraternității. Strigătul lor să devină strigătul nostru și împreună să putem frânge bariera de indiferența care adesea domnește suverană pentru a ascunde ipocrizia și egoismul” (Bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii, Misericordiae vultus, 15).

Când ne dăm seama de asta, devenim mai deplin umani, din moment ce responsabilitatea față de frații noștri și de surorile noastre este o parte esențială a umanității noastre comune. Nu vă fie frică să deschideți mințile și inimile la săraci. În acest mod veți da completă libertate de acțiune talentelor voastre economice și tehnice și veți descoperi fericirea unei vieți depline, pe care consumismul de la sine nu o poate procura.

În fața schimbărilor profunde și epocale, liderii mondiali sunt chemați la provocarea de a asigura ca iminenta „a patra revoluție industrială”, efectele roboticii și ale inovațiilor științifice și tehnologice să nu conducă la distrugerea persoanei umane – să fie înlocuită de o mașină fără suflet – sau la transformarea planetei noastre într-o grădină goală din iubire pentru câțiva aleși.

Dimpotrivă, momentul prezent oferă o oportunitate prețioasă pentru a dirija și a conduce procesele în desfășurare și pentru a edifica societăți inclusive, bazate pe respectarea demnității umane, pe toleranță, pe compătimire și pe milostivire. Vă îndemn, de aceea, să reluați din nou conversația voastră despre modul în care trebuie construit viitorul planetei, „casa noastră comună”, și vă cer să faceți un efort unit cu scopul de a urmări o dezvoltare sustenabilă și integrală.

Așa cum am spus adesea, și acum cu plăcere repet, activitatea întreprinzătoare este „o nobilă vocație orientată să producă bogăție și să îmbunătățească lumea pentru toți”, mai ales „dacă înțelege că crearea de locuri de muncă este parte a slujirii sale aduse binelui comun de care nu se poate face abstracție” (Laudato si’, 129). Ca atare, ea are responsabilitatea de a ajuta la depășirea complexei crize sociale și de mediu și de a combate sărăcia. Acest lucru va face posibilă îmbunătățirea condițiilor precare de viață ale milioanelor de persoane și umplerea prăpastiei sociale, care dă naștere la numeroase nedreptăți și erodează valorile fundamentale ale societății, între care egalitatea, dreptatea și solidaritatea.

În acest sens, prin mijloace de dialog preferențiale, Forumul Economic Mondial poate deveni o platformă pentru apărarea și tutelarea creației și pentru obținerea unui progres care să fie „mai sănătos, mai uman, mai social și mai integral” (Laudato si’, 112), și cu atenția cuvenită față de obiectivele de mediu și față de necesitatea de a maximiza eforturile cu scopul de a dezrădăcina sărăcia, așa cum s-a stabilit în Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă și în Acordul de la Paris în contextul Convenției cadru a Națiunilor Unite despre schimbările climatice.

Domnule președinte, reînnoind urarea pentru succesul întâlnirii iminente de la Davos, invoc asupra dumneavoastră, asupra tuturor participanților la Forum și asupra familiilor lor îmbelșugate binecuvântări divine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.12.2015
Publicarea pe acest sit: 20.01.2016
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.