Audienţa generală de miercuri

Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor
miercuri, 20 ianuarie 2016

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Am ascultat textul biblic care călăuzește în acest an reflecția în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care este cuprinsă între 18-25 ianuarie: săptămâna aceasta. Acest text din Prima Scrisoare a Sfântului Petru a fost ales de un grup ecumenic din Letonia, mandatat de Consiliul Ecumenic al Bisericilor și de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor.

În centrul catedralei luterane din Riga este un izvor baptismal care este din secolul al XII-lea, în timpul în care Letonia a fost evanghelizată de sfântul Mainard. Acel izvor este semn elocvent al unei origini de credință recunoscute de toți creștinii din Letonia, catolici, luterani și ortodocși. Această origine este Botezul nostru comun. Conciliul al II-lea din Vatican afirmă că „Botezul constituie legătura sacramentală a unității care există între toți cei care au fost renăscuți prin intermediul său” (Unitatis redintegratio, 22). Prima Scrisoare a lui Petru este adresată primei generații de creștini pentru a-i face conștienți de darul primit cu Botezul și de exigențele pe care acesta le comportă. Și noi, în această Săptămână de Rugăciune, suntem invitați să redescoperim toate acestea și să facem asta împreună, mergând dincolo de diviziunile noastre.

Înainte de toate, a împărtăși Botezul înseamnă că toți suntem păcătoși și avem nevoie să fim mântuiți, răscumpărați, eliberați de rău. Acesta este aspectul negativ, pe care Prima Scrisoare a lui Petru îl numește „întuneric” când spune: „Dumnezeu v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină”. Aceasta este experiența morții, pe care Cristos și-a însușit-o, și care este simbolizată în Botez de faptul de a fi cufundați în apă și după care urmează ieșirea afară, simbol al învierii la noua viață în Cristos. Atunci când noi creștinii spunem că împărtășim un singur Botez, afirmăm că noi toți – catolici, protestanți și ortodocși – împărtășim experiența de a fi chemați din întunericul nemilos și alienant la întâlnirea cu Dumnezeul cel viu, plin de milostivire. Căci, din păcate, toți trăim experiența egoismului, care generează diviziune, închidere, dispreț. A porni din nou de la Botez înseamnă a regăsi izvorul milostivirii, izvor de speranță pentru toți, pentru că nimeni nu este exclus de la milostivirea lui Dumnezeu.

Împărtășirea acestui har creează o legătură indisolubilă între noi creștinii așa încât, în virtutea Botezului, putem să ne considerăm cu toții realmente frați. Suntem realmente popor sfânt al lui Dumnezeu, chiar dacă, din cauza păcatelor noastre, încă nu suntem un popor pe deplin unit. Milostivirea lui Dumnezeu, care lucrează în Botez, este mai puternică decât diviziunile noastre. În măsura în care primim harul milostivirii, noi devenim tot mai deplin popor al lui Dumnezeu și devenim capabili și să vestim tuturor faptele sale minunate, tocmai pornind de la o simplă și fraternă mărturie de unitate. Noi creștinii putem vesti tuturor forța Evangheliei angajându-ne să împărtășim faptele de milostenie trupească și sufletească. Și aceasta este o mărturie concretă de unitate între noi creștinii: protestanți, ortodocși, catolici.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.01.2016
Publicarea pe acest sit: 20.01.2016
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.