Mesajul Papei adresat catolicilor chinezi și Bisericii Universale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat catolicilor chinezi și Bisericii Universale
Vatican, 26 septembrie 2018

„Îndurarea lui ține pe vecie și fidelitatea lui, din generație în generație” (Ps 100,5)

Preaiubiți frați în episcopat, preoți, persoane consacrate și toți credincioșii din Biserica catolică din China, să-i mulțumim Domnului pentru că veșnică este milostivirea sa și să recunoaștem că „El ne-a făcut, ai lui suntem, poporul lui și turma pășunii sale” (Ps 100,3)!

În acest moment răsună în sufletul meu cuvintele cu care veneratul meu predecesor, în Scrisoarea din 27 mai 2007, vă îndemna: „Biserică catolică din China, mică turmă prezentă și activă în vastitatea unui imens popor care merge prin istorie, cât de încurajatoare și provocatoare răsună pentru tine cuvintele lui Isus: «Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui să vă dea Împărăția!» (Lc 12,32) […]: de aceea «să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune și să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!» (Mt 5,16)” (Benedict al XVI-lea, Scrisoare către catolicii chinezi, 27 mai 2007, 5).

1. În ultimele timpuri, au circulat atâtea voci contrastante cu privire la prezentul și, mai ales, cu privire la viitorul comunităților catolice din China. Sunt conștient că un atare vârtej de opinii și de considerații poate că a creat multă încurcătură, provocând în multe inimi sentimente opuse. Pentru unii, apar îndoieli și perplexități; alții au senzația că au fost parcă abandonați de Sfântul Scaun și, în același timp, își pun întrebarea chinuitoare cu privire la valoarea suferințelor înfruntate pentru a trăi în fidelitate față de Succesorul lui Petru. În schimb, în mulți alții prevalează așteptări pozitive și reflecții însuflețite de speranța unui viitor mai senin pentru o rodnică mărturie a credinței în ținutul chinez.

Această situație s-a accentuat mai ales cu referință la Acordul Provizoriu dintre Sfântul Scaun și Republica Populară Chineză care, așa cum știți, a fost semnat zilele trecute la Pechin. Într-o perioadă atât de semnificativă pentru viața Bisericii, prin acest scurt Mesaj, doresc, înainte de toate, să vă asigur că sunteți zilnic prezenți în rugăciunea mea și să împărtășesc cu voi sentimentele care locuiesc în inima mea.

Sunt sentimente de mulțumire adusă Domnului și de admirație sinceră – care este admirația întregii Biserici Catolice – pentru darul fidelității voastre, al statorniciei în încercare, al încrederii înrădăcinate în Providența lui Dumnezeu, chiar și atunci când anumite evenimente s-au dovedit deosebit de potrivnice și dificile.

Aceste experiențe dureroase aparțin comorii spirituale a Bisericii din China și a întregului popor al lui Dumnezeu peregrin pe pământ. Vă asigur că Domnul, tocmai prin cuptorul încercărilor, nu încetează niciodată să ne umple cu mângâierile sale și să ne pregătească o bucurie mai mare. Cu Psalmul 126 suntem mai siguri că „cei ce seamănă cu lacrimi, vor secera cu bucurie” (v. 5)!

Să continuăm, deci, să ne îndreptăm privirea spre Evanghelie, după exemplul atâtor credincioși și păstori care n-au ezitat să-și ofere „mărturia lor cea frumoasă” (cf. 1Tim 6,13), până la dăruirea propriei vieți. Trebuie considerați adevărați prieteni ai lui Dumnezeu!

2. Din partea mea, am privit mereu la China ca la o țară bogată în mari oportunități și la poporul chinez ca artizan și păzitor al unui inestimabil patrimoniu de cultură și de înțelepciune, care s-a rafinat rezistând adversităților și integrând diversitățile și care, nu întâmplător, încă din timpurile antice a intrat în contact cu mesajul creștin. Așa cum spunea cu mare perspicacitate părintele Matteo Ricci, S.I., provocându-ne la virtutea încrederii, „înainte de a încheia prietenie, trebuie observat; după ce a fost încheiată prietenia, trebuie avută încredere” (De Amicitia, 7).

Este și convingerea mea că întâlnirea poate să fie autentică și rodnică numai dacă are loc prin practicarea dialogului, care înseamnă a ne cunoaște, a ne respecta și „a merge împreună” pentru a construi un viitor comun de armonie mai înaltă.

Pe această direcție se situează Acordul Provizoriu, care este rod al dialogului instituțional lung și complex al Sfântului Scaun cu autoritățile guvernamentale chineze, inaugurat deja de sfântul Ioan Paul al II-lea și continuat de papa Benedict al XVI-lea. Prin acest parcurs, Sfântul Scaun nu avea – și nu are – în suflet decât să realizeze finalitățile spirituale și pastorale proprii ale Bisericii, adică să susțină și să promoveze vestirea Evangheliei și să obțină și să păstreze unitatea deplină și vizibilă a comunității catolice din China.

Cu privire la valoarea acestui Acord și cu privire la finalitățile sale aș vrea să vă propun câteva reflecții, oferindu-vă de asemenea câteva idei de spiritualitate pastorală pentru drumul pe care, în această nouă fază, suntem chemați să-l parcurgem.

Este vorba despre un drum care, ca etapa precedentă, „cere timp și presupune bunăvoința părților” (Benedict al XVI-lea, Scrisoare către catolicii chinezi, 27 mai 2007, 4), dar pentru Biserică, înăuntrul și în afara Chinei, nu este vorba numai de a adera la valori umane, ci de a răspunde la o vocație spirituală: a ieși din ea însăși pentru a îmbrățișa „bucuriile și speranțele, tristețile și angoasele oamenilor de astăzi, mai ales ale săracilor și ale tuturor celor care suferă” (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, 1) și provocările prezentului pe care Dumnezeu i le încredințează. De aceea, este o chemare eclezială de a deveni pelerini pe cărările istoriei, încrezându-ne înainte de toate în Dumnezeu și în promisiunile sale, așa cum a făcut Abraham și părinții noștri în credință.

Abraham, chemat de Dumnezeu, a ascultat pornind spre o țară necunoscută pe care trebuia s-o primească drept moștenire, fără a cunoaște drumul care i se deschidea în față. Dacă Abraham ar fi pretins condiții, sociale și politice, ideale înainte de a ieși din țara sa, probabil n-ar fi plecat niciodată. În schimb, el s-a încrezut în Dumnezeu și la Cuvântul său a părăsit propria casă și propriile siguranțe. Așadar nu schimbările istorice i-au permis să se încreadă în Dumnezeu, ci credința sa curată a provocat o schimbare în istorie. De fapt, credința este „garanția realităților sperate, dovada realităților care nu se văd. Datorită ei, cei din vechime au primit o bună mărturie” (Evr 11,1-2).

3. Ca Succesor al lui Petru, doresc să vă întăresc în această credință (cf. Lc 22,32) – în credința lui Abraham, în credința Fecioarei Maria, în credința pe care ați primit-o – invitându-vă să vă puneți cu tot mai mare convingere încrederea voastră în Stăpânul istoriei și în discernământul voinței sale făcut de Biserică. Să invocăm darul Duhului, pentru ca să lumineze mințile și să încălzească inimile și să ne ajute să înțelegem unde vrea să ne conducă, să depășim momentele inevitabile de rătăcire și să avem forța de a continua cu hotărâre pe drumul care se deschide în fața noastră.

Tocmai cu scopul de a susține și a promova vestirea Evangheliei în China și de a reconstitui unitatea deplină și vizibilă în Biserică, era fundamental să se trateze, în primul rând, problema numirilor episcopale. Este cunoscut de toți că, din păcate, istoria recentă a Bisericii catolice din China a fost marcată în mod dureros de profunde tensiuni, răni și diviziuni, care s-au polarizat mai ales în jurul figurii episcopului ca păzitor al autenticității credinței și garant al comuniunii ecleziale.

Atunci când, în trecut, s-a pretins să se determine și viața internă a comunităților catolice, impunând controlul direct dincolo de competențele legitime ale statului, în Biserica din China a apărut fenomenul clandestinității. O astfel de experiență – trebuie subliniat – nu face parte din normalitatea vieții Bisericii și „istoria arată că păstori și credincioși recurg la ea numai în dorința suferită de a menține integră propria credință” (Benedict al XVI-lea, Scrisoare către catolicii chinezi, 27 mai 2007, 8).

Aș vrea să vă fac cunoscut că, de când mi-a fost încredințată slujirea petrină, am simțit mare mângâiere în constatarea dorinței sincere a catolicilor chinezi de a trăi propria credință în comuniune deplină cu Biserica universală și cu Succesorul lui Petru, care este „principiul și fundamentul perpetuu și vizibil al unității, atât a episcopilor cât și a mulțimii credincioșilor” (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Lumen gentium, 23). Despre această dorință au sosit la mine în cursul acestor ani numeroase semne și mărturii concrete, și din partea celor, inclusiv episcopi, care au rănit comuniunea în Biserică, din cauza slăbiciunii și a erorilor, dar și, nu de puține ori, datorită presiunii externe puternice și necuvenite.

De aceea, după ce am examinat cu atenție fiecare situație personală și am ascultat diferite păreri, am reflectat și m-am rugat mult căutând adevăratul bine al Bisericii din China. În sfârșit, în fața Domnului și cu seninătate de evaluare, în continuitate cu orientarea predecesorilor mei imediați, am decis să acord reconcilierea celor șapte episcopi „oficiali” care au mai rămas, hirotoniți fără mandat pontifical și, înlăturând orice sancțiune canonică respectivă, să-i readmit în comuniunea eclezială deplină. În același timp, le cer lor să exprime, prin gesturi concrete și vizibile, unitatea regăsită cu Scaunul Apostolic și cu Bisericile răspândite în lume și să se mențină fideli față de ea în pofida dificultăților.

4. În al șaselea an al pontificatului meu, pe care l-am pus încă de la primii pași sub semnul Iubirii milostive a lui Dumnezeu, invit de aceea pe toți catolicii chinezi să devină artizani ai reconcilierii, amintind cu reînnoită pasiune apostolică cuvintele lui Paul: „Dumnezeu ne-a împăcat cu sine prin Cristos și ne-a dăruit slujirea reconcilierii” (2Cor 5,18).

De fapt, așa cum am avut ocazia să scriu la sfârșitul Jubileului Extraordinar al Milostivirii, „Nu există lege nici precept care să-l poată împiedica pe Dumnezeu să reîmbrățișeze pe fiul care se întoarce la El recunoscând că a greșit, dar hotărât să reînceapă de la capăt. A ne opri numai la lege echivalează cu a zădărnici credința și milostivirea divină. […] Și în cazurile mai complexe, unde suntem tentați să facem să prevaleze o dreptate care derivă numai din norme, trebuie să se creadă în forța care provine din harul divin” (Scrisoarea apostolică Misericordia et misera, 20 noiembrie 2016, 11).

În acest spirit și cu deciziile luate, putem da început unui parcurs inedit, care sperăm să ajute la vindecarea rănilor din trecut, la restabilirea comuniunii depline a tuturor catolicilor chinezi și la deschiderea unei faze de colaborare mai fraternă, pentru a asuma cu angajare reînnoită misiunea vestirii Evangheliei. De fapt, Biserica există pentru a-l mărturisi pe Isus Cristos și Iubirea iertătoare și mântuitoare a Tatălui.

5. Acordul Provizoriu semnat cu autoritățile chineze, deși se limitează la câteva aspecte ale vieții Bisericii și este în mod necesar perfectibilă, poate contribui – la rândul său – la scrierea acestei pagini noi a Bisericii catolice din China. El, pentru prima dat, introduce elemente stabile de colaborare între autoritățile statului și Scaunul Apostolic, cu speranța de a asigura comunității catolice buni păstori.

În acest context, Sfântul Scaun vrea să facă până la capăt partea care îi revine, dar și vouă, episcopi, preoți, persoane consacrate și credincioși laici, vă revine un rol important: a căuta împreună buni candidați care să fie în măsură să asume în Biserică slujirea episcopală delicată și importantă. De fapt, nu este vorba de a numi funcționari pentru gestionarea problemelor religioase, ci de a avea păstori autentici după inima lui Isus, angajați să lucreze generos în slujba poporului lui Dumnezeu, în special a celor mai săraci și a celor mai slabi, prețuind cuvintele Domnului: „Cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor” (Mc 10,43-44).

În această privință, apare evident că un Acord nu este altceva decât un instrument și nu va putea rezolva singur toate problemele existente. Dimpotrivă, el ar fi ineficace și steril atunci când n-ar fi însoțit de o profundă angajare de reînnoire a atitudinilor personale și a comportamentelor ecleziale.

6. Pe planul pastoral, comunitatea catolică din China este chemată să fie unită, pentru a depăși diviziunile din trecut care au provocat și provoacă atâtea suferințe inimii multor păstori și credincioși. Toți creștinii, fără distincție, să facă acum gesturi de reconciliere și de comuniune. În această privință, să prețuim avertismentul sfântului Ioan al Crucii: „La apusul vieții, vom fi judecați despre iubire” (Cuvinte de lumină și de iubire, 1, 57).

Pe planul civil și politic, catolicii chinezi să fie buni cetățeni, să iubească pe deplin patria lor și să slujească propria țară cu angajare și onestitate, conform propriilor capacități. Pe planul etic, să fie conștienți că mulți concetățeni așteaptă de la ei o măsură mai înaltă în slujirea adusă binelui comun și dezvoltării armonioase a întregii societăți. În mod deosebit, catolicii să știe să ofere acea contribuție profetică și constructivă pe care ei o scot din propria credință în împărăția lui Dumnezeu. Asta poate să le ceară lor și truda de a spune un cuvânt critic, nu din contrapoziție sterilă ci cu scopul de a edifica o societate mai dreaptă, mai umană și mai respectuoasă față de demnitatea fiecărei persoane.

7. Mă adresez vouă tuturor, iubiți confrați episcopi, preoți și persoane consacrate, care „îl slujiți pe Domnul în bucurie” (Ps 100,2). Să ne recunoaștem discipoli ai lui Cristos în slujba poporului lui Dumnezeu. Să trăim caritatea pastorală ca busolă în slujirea noastră. Să depășim contrapozițiile din trecut, căutarea afirmării de interese personale și să ne îngrijim de credincioșii însușindu-ne bucuriile lor și suferințele lor. Să ne angajăm cu umilință pentru reconciliere și unitate. Să reluăm cu energie și entuziasm drumul evanghelizării, așa cum este indicat de Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican.

Vouă tuturor vă repet cu afect: „Ne pune în mișcare exemplul atâtor preoți, călugărițe, călugări și laici care se dedică să vestească și să slujească cu mare fidelitate, de multe ori riscându-și viața și desigur cu prețul comodității lor. Mărturia lor ne amintește că Biserica nu are nevoie de atâția birocrați și funcționari, ci de misionari pasionați, devorați de entuziasmul de a comunica viața adevărată. Sfinții surprind, dezorientează, pentru că viața lor ne cheamă să ieșim din mediocritatea liniștită și anesteziantă” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 19 martie 2018, 138).

Cu convingere vă invit să cerem harul de a nu ezita atunci când Duhul cere de la noi ca să facem un pas înainte: „Să-i cerem Domnului harul de a nu ezita când Duhul cere de la noi ca să facem un pas înainte; să cerem curajul apostolic de a comunica altora Evanghelia și de a renunța să facem din viața noastră un muzeu de amintiri. În orice situație, să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne facă să contemplăm istoria în perspectiva lui Isus înviat. În acest mod Biserica, în loc să obosească, va putea să meargă înainte primind surprizele Domnului” (ibid., 139).

8. În acest an, în care toată Biserica celebrează Sinodul Tinerilor, doresc să mă adresez în special vouă, tineri catolici chinezi, care treceți prin porțile casei Domnului „cu imnuri de mulțumire, cu cântece de laudă” (Ps 100,4). Vă cer să colaborați la construirea viitorului țării voastre cu capacitățile personale pe care le-ați primit în dar și cu tinerețea credinței voastre. Vă îndemnă să duceți tuturor, cu entuziasmul vostru, bucuria Evangheliei.

Fiți gata să primiți călăuzirea sigură a Duhului Sfânt, care indică lumii de astăzi drumul spre reconciliere și pace. Lăsați-vă surprinși de forța reînnoitoare a harului, chiar și atunci când poate să vi se pară că Domnul cere o angajare superioară forțelor voastre. Nu vă fie frică să ascultați glasul său care vă cere fraternitate, întâlnire, capacitate de dialog și de iertare, și spirit de slujire, în pofida atâtor experiențe dureroase din trecutul recent și a rănilor încă deschise.

Deschideți larg inima și mintea pentru a discerne planul milostiv al lui Dumnezeu, care cere să se depășească prejudecățile personale și contrapozițiile dintre grupuri și comunități, pentru a deschide un drum curajos și fratern în lumina unei autentice culturi a întâlnirii.

Multe sunt, astăzi, tentațiile: orgoliul succesului lumesc, închiderea în propriile certitudini, primatul dat lucrurilor materiale ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Mergeți împotriva curentului și rămâneți tari în Domnul: „Numai El este bun”, numai „îndurarea lui ține pe vecie”, numai „fidelitatea lui” durează „din generație în generație” (Ps 100,5).

9. Iubiți frați și surori din Biserica universală, toți suntem chemați să recunoaștem printre semnele din timpurile noastre ceea ce se întâmplă astăzi în viața Bisericii din China. Avem o misiune importantă: să însoțim cu o rugăciune ferventă și cu prietenie fraternă pe frații noștri și surorile noastre din China. De fapt, ei trebuie să simtă că pe drumul care în acest moment se deschide în fața lor, nu sunt singuri. Este necesar ca să fie primiți și susținuți ca parte vie a Bisericii: „Iată cât de bine și cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună!” (Ps 133,1).

Fiecare comunitate catolică locală, în toată lumea, să se angajeze să valorizeze și să primească tezaurul spiritual și cultural propriu al catolicilor chinezi. A venit timpul de a gusta împreună roadele genuine ale Evangheliei semănate în sânul vechiului „Regat de Mijloc” și să înălțăm către Domnul Isus Cristos cântarea de credință și de mulțumire, îmbogățită cu note autentic chineze.

10. Mă adresez cu respect celor care conduc Republica Populară Chineză și reînnoiesc invitația de a continua, cu încredere, curaj și clarviziune, dialogul întreprins de mult timp. Doresc să asigur că Sfântul Scaun va continua să lucreze cu sinceritate pentru a crește în autentica prietenie cu poporul chinez.

Actualele contacte dintre Sfântul Scaun și guvernul chinez se dovedesc utile pentru a depăși contrapozițiile din trecut, chiar și trecutul recent, și pentru a scrie o pagina de colaborare mai senină și concretă în convingerea comună că „neînțelegerea nu folosește nici autorităților chineze nici Bisericii catolice din China” (Benedict al XVI-lea, Scrisoare către catolicii chinezi, 27 mai 2007, 4).

În acest mod, China și Scaunul Apostolic, chemate de istorie la o misiune grea dar fascinantă, vor putea acționa mai pozitiv pentru creșterea ordonată și armonioasă a comunității catolice în ținutul chinez, se vor strădui să promoveze dezvoltarea integrală a societății asigurând respect mai mare față de persoana umană și în domeniul religios, vor lucra concret pentru a păstra mediul în care trăim și pentru a edifica un viitor de pace și de fraternitate printre popoare.

În China este de importanță fundamentală ca, și la nivel local, să fie tot mai rodnice raporturile dintre responsabilii comunităților ecleziale și autoritățile civile, printr-un dialog sincer și o ascultare fără prejudecăți care să permită depășirea atitudinilor reciproce de ostilitate. Trebuie învățat un nou stil de colaborare simplă și zilnică între autoritățile locale și cele ecleziastice – episcopi, preoți, bătrâni din comunități -, în așa manieră încât să garanteze desfășurarea ordonată a activităților pastorale, în armonie între așteptările legitime ale credincioșilor și deciziile care revin autorităților.

Asta va ajuta să se înțeleagă că Biserica din China nu este străină de istoria chineză, nici nu cere vreun privilegiu: finalitatea sa în dialogul cu autoritățile civile este aceea de „a ajunge la o relație țesută din respect reciproc și din cunoaștere aprofundată” (ibid.).

11. În numele întregii Biserici implor de la Domnul darul păcii, în timp ce îi invit pe toți să invoce împreună cu mine ocrotirea maternă a Fecioarei Maria:

Mamă a cerului, ascultă glasul fiilor tăi, care cu umilință invocă numele tău.

Fecioară a speranței, ție îți încredințăm drumul credincioșilor din nobilul ținut din China. Te rugăm să prezinți Stăpânului istoriei suferințele și trudele, implorările și așteptările credincioșilor care te roagă, o, Regină a cerului!

Mamă a Bisericii, ție îți consacrăm prezentul și viitorul familiilor și comunităților noastre. Păzește-le și susține-le în reconcilierea dintre frați și în slujirea față de cei săraci care binecuvântează numele tău, o, Regină a cerului!

Mângâietoare a mâhniților, către tine ne îndreptăm pentru că este refugiul celor care plâng în încercare. Veghează asupra fiilor tăi care laudă numele tău, fă ca să ducă tuturor bucuria iertării, o, Regină a cerului!

Marie, ajutorul creștinilor, pentru China îți cerem zile de binecuvântare și de pace. Amin!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.09.2018
Publicarea pe acest sit: 26.09.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.