Mesajul IPS Lucian Mureşan pentru SRUC

Mesajul IPS Lucian Mureșan
Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

„Că la tine este izvorul vieții” (Psalm 36,6-10)

Omul simplu sau cercetătorul onest recunosc cu seninătate că Domnul este „izvorul vieții”, El a creat cerul și pământul, lumea și toți cei ce locuiesc într-însa. El, Domnul cerului și al pământului, ne-a dăruit cel mai minunat dar: viața, pentru că El este „dătătorul vieții”.

Binecuvântați de către Viața însăși, suntem chemați să ocrotim viața pentru că El, Domnul, ne-a îndumnezeit prin venirea sa în lume, iar prin patima, moartea și învierea sa, ne-a răscumpărat pentru a deveni „asemenea icoanei Fiului său” (Romani 8,29). În societatea în care trăim, „cultura morții” dă impresia că are întâietate: avortul, crima, războiul, eutanasia sunt la loc de cinste. Biserica are datoria să promoveze o „cultură a vieții” prin propovăduirea cu vreme și fără de vreme a Evangheliei, a Învierii, a Cuvântului, a valorilor creștine, a binelui, a dragostei, a vieții.

Isus Cristos, Viața noastră, îi cheamă pe toți învățăceii săi la unitate. Fiecare trebuie să se convertească, să facă acea „metanoia”, întoarcere la Domnul, la Evanghelie, pentru a ne apropia de unitatea creștinilor. Viața de fiecare zi ne face să ne gândim la pocăință, pentru că în aproapele lucrează același Spirit Sfânt, iar caritatea fraternă ne îndeamnă să nu îl excludem pe cel de lângă noi, ci să îl iertăm, să nu fim orgolioși, să nu acuzăm și să nu condamnăm, să nu disprețuim.

„Ecumenismul”, ne spune Charta Ecumenică, semnată la Strasbourg în iunie 2001, „trăiește din ascultarea împreună a cuvântului lui Dumnezeu și din lucrarea Spiritului Sfânt în noi și prin noi. … Fără valorile comune, unitatea nu poate fi durabilă”. Pentru a înfăptui aceste gânduri, noi toți, prin Bisericile noastre, să încercăm să dăm valoare vieții, să învățăm din nou să mergem împreună, să găsim timp pentru a ne asculta unii pe alții, să devenim, fiecare acolo unde este, un semănător al Speranței. Atunci vom înțelege mai bine valoarea rugăciunii care ne conduce spre același Domn al cerului și al pământului, către același Domn al vieții.

O nouă săptămână de rugăciuni pentru unitate – vedem răul și ura din lume, suferința, mizeria și necazurile în care se zbat milioane de oameni. În numele lui Cristos, Domnul nostru, „să ne angajăm pentru o împăcare, … să promovăm dreptatea, … să înlăturăm prăpastia dintre săraci și bogați, … să promovăm egalitatea valorică a tuturor oamenilor în spiritul Evangheliei” (cfr. Charta Ecumenică, 8).

La tine, Doamne, numai la tine, este izvorul păcii și al dragostei, al iertării și al împăcării, al toleranței și al bunei înțelegeri, al apropierii și al unității, pentru că „la tine este izvorul vieții”.

Autor: IPS Lucian Mureșan
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 18.01.2002
Publicarea pe acest sit: 18.01.2002
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.