Mesajul IPS Ioan Robu pentru SRUC

Mesaj al IPS Ioan Robu
Arhiepiscop-Mitropolit al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București
pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor

Dumnezeu este izvorul vieții și al unității

Nici un alt adevăr nu poate rivaliza cu acesta, că Dumnezeu este viața și izvorul vieții. Creația, în totalitate, este și rămâne unicul izvor al vieții și al plinătății ei istorice și transcedentale. Actul creator al Dumnezeului vieții și al Dumnezeului celor vii, care se continuă în timp, conferă vieții un caracter sacru inviolabil și inalienabil, pentru că viața, la gradul ei maxim creat, înseamnă persoană, personalitate, Om și Înger. Viața este, așadar, un dar; un dar care se cere transformat, transfigurat, dus la plinătatea sa totală. Viața este și angajare personală, devenire istorică cu ecou în veșnicie.

În Prologul Evangheliei sale, Apostolul Ioan pune în relație viața cu lumina, dar în raport cu Logosul divin: „În El era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o” (Ioan 1,4-5). Prin urmare, creștinului i se cere să citească, să trăiască, să transpună și să mărturisească (vizibil ca lumină) o realitate fundamentală într-un regim al sacralității care depășește sentimentul primar al religiozității. Viața este mai mult decât biologicul, mai mult decât exterioritatea relațională imediată (societatea!), mai mult decât orice ideologie reducționistă, mai mult decât toate realizările iluzorii.

Prin Biserică, relația dintre creația omului și răscumpărarea lui din păcatul care divide și ucide este nu numai evocată, ci și realizată efectiv prin cuvânt, sacrament și acțiune pastorală. Cel care este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14,6), Isus Cristos, trebuie făcut prezent, în și prin Biserică, sub forma eficace a prezenței solidare, a slujirii fraterne din dragoste de adevăr și unitate, a criticii și dialogului în perspectiva Împărăției lui Dumnezeu, unde creștinul fidel și Omul declarat sau iubitor doar al idealurilor Bisericii (în fond al idealurilor celor mai umane, care stau fără încetare la și în inima omului), își va găsi plinătatea vieții. Omul, oamenii de pretutindeni și din orice timp, sunt invitați să cunoască iubirea lui Dumnezeu Tatăl care, prin Fiul Său Isus Cristos și în Duhul Sfânt, vrea să ofere tuturor aceeași viață dumnezeiască pentru a forma din toți oamenii unicul popor al lui Dumnezeu, unica sa Biserică. Din același izvor de viață: Unicul Dumnezeu, Preasfântă, Preafericită și Nedespărțită Treime, nu se poate naște decât o singură Biserică, un unic Popor al lui Dumnezeu: „Ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, ca să creadă lumea cu tu m-ai trimis” (Ioan 17,21).

Un nou mileniu este o nouă speranță sau o teamă în plus. O privire plină de încredere spre viitor, a unei vieți în unitate, nu poate veni decât din credința și iubirea față de Dumnezeu care vrea unitatea până acolo încât însuși Fiul lui Dumnezeu făcut om o cere: „… ca să ajungă la deplină unire, încât să recunoască lumea c-ai trimis și i-ai iubit pe ei precumm-au iubir pe mine” (Ioan 17,22). Rugăciunile din Octava Mondială pentru Unitatea Bisericilor nu pot să nu includă o cerere sinceră, profundă și totală pentru unitatea întru diversitate a Bisericilor și a neamului omenesc ca atare, sfâșiat și îndurerat de atâtea orori împotriva omului. Dacă aceeași viață curge prin toți oamenii, prin creație și răscumpărare, cum să nu vezi în rugăciunea lui Isus o dorință vie ca în Împărăția sa, a vieții, a adevărului, a păcii, a dreptății și a iubirii și în mod necesar a dialogului, toți să fie una purtând în ei aceeași viață divină.

„Că la tine, Doamne, este izvorul vieții și al unității și Biserica ta trebuie să dea mărturie – încă de pe acest pământ apăsat de atâtea griji – de această unire imposibilă pentru oameni, dar posibilă numai la tine. Adevărul și iubirea care vin de la tine să ne conducă la aceeași speranță, a unul mileniu în care să învingă binele asupra răului, dreptatea asupra nedreptății de orice fel, pacea asupra războiului, iubirea asupra urii, unitatea asupra dezbinării. Atotputernicia ta să învingă neputința noastră, Lumina ta întunericul nostru, Unitatea ta veșnică dezbinările noastre, unica ta Biserică Bisericile și religiile noastre, Viața ta moartea noastră. Amin.”

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: Actualitatea creștină
Publicarea în original: 18.01.2002
Publicarea pe acest sit: 18.01.2002
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.