Mesajul IPS Ioan Robu pentru SRUC

Mesajul IPS Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de București
pentru Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creștinilor 2010

Evenimentul al cărui centenar îl aniversează Bisericile din Scoția ne stă drept mărturie a unei voințe de unitate. Această voință, exprimată atât în declarații cât și în atitudini, reaprinde și în noi gândul că unitatea tuturor creștinilor este un deziderat al Mântuitorului nostru spre care trebuie nu doar să declarăm că ne îndreptăm, ci să-l și exprimăm în atitudini concrete. De aceea Cuvântul lui Isus Cristos, Învățătorul nostru al tuturor, Voi veți fi martori ai acestor lucruri! (Lc 24,48), ne cheamă în aceste Zile de rugăciune pentru unitatea creștinilor să reflectăm asupra misiunii încredințate tuturor acelora care se știu și se vor a fi ucenicii Lui.

Voi veți fi martori ai acestor lucruri!

Aceste cuvinte au fost adresate de Isus Cristos apostolilor în ziua Învierii sale glorioase. Ele veneau să pecetluiască pentru totdeauna destinul acestor apropiați ai Mântuitorului care, într-un interval de doar câteva zile, traversaseră experiența cea mai tulburătoarea a vieții lor. Această experiență i-a purtat de la speranța dobândirii unui loc de mărire alături de un mesia pământesc, prin dezamăgirea de a-l vedea pe Învățătorul lor arestat, condamnat, schingiuit, răstignit pe crucea pe care va și muri foarte curând și mai apoi prin spaima de iudei, spre întâlnirea cu Isus Cristos înviat. Or, numai după ce au trăit toate aceste experiențe la intensitate maximă și după ce au primit ajutorul Duhului Sfânt trimis asupra lor, au putut apostolii să înțeleagă sensul acelor Scripturi care arătau că pătimirea și învierea din morți a lui Cristos aveau drept rod o viață cu adevărat nouă, viața la care orice om poate avea acces cu condiția obținerii iertării păcatelor. În plus, pregătiți în acest fel ei puteau să împlinească misiunea încredințată lor de către Mântuitorul: Voi veți fi martori ai acestor lucruri!

Noi ne știm urmași ai apostolilor și ai ucenicilor lui Isus Cristos, însărcinați să dăm aceeași mărturie a morții și a învierii sale. Dar numai atunci vom vedea înflorind o viață nouă când, ajutați de Duhul Rusaliilor, vom descoperi și simți în noi și în jurul nostru lucrarea morții prin secularizarea și prin consumismul ce se înrădăcinează tot mai mult și când vom avea curajul de a înceta să mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Acela care a murit și a înviat pentru noi (v. 2Cor 5,15). Isus Cristos înviat ne așteaptă la capătul acestui drum de convertire. Important este să credem în această viață nouă și să o dorim cu toată ființa noastră, bine știind că ea este animată de un alt duh, de Duhul Sfânt, care face din noi fii ai Tatălui veșnic, iar între noi ne face să ne simțim cu adevărat frați.

Îl rog pe Mântuitorul nostru ca în aceste zile de har, atunci când ne vom reîntâlni în rugăciune comună, să ne ofere să gustăm cât de puțin din această viață nouă de înviere promisă de El, să simțim ce înseamnă să fii fiu sau fiică a Tatălui și ce înseamnă să fim frați întru Isus Cristos înviat.

Cu binecuvântare,

Dr. Ioan ROBU
Arhiepiscop-Mitropolit de București

Autor: IPS Ioan Robu
Copyright: ARCB.ro
Publicarea pe acest sit: 18.01.2010
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.