Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului

A XXX-a Zi Mondială a Tineretului
„Fericiți cei curați la inimă,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8)

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru Ziua Mondială a Tineretului

Dragi tineri,

Continuăm pelerinajul nostru spiritual spre Cracovia, unde în iulie 2016 se va ține următoarea ediție internațională a Zilei Mondiale a Tineretului. Drept călăuză a drumului nostru am ales fericirile evanghelice. Anul trecut am reflectat asupra fericirii săracilor în duh, inserată în contextul mai larg al „predicii de pe munte”. Am descoperit împreună semnificația revoluționară a fericirilor și chemarea puternică a lui Isus de a ne lansa cu curaj în aventura căutării fericirii. Anul acesta vom reflecta asupra celei de-a șasea fericiri: „Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8).

1. Dorința fericirii

Cuvântul fericiți apare de nouă ori în aceasta care este prima mare predică a lui Isus (cf. Mt 5,1-12. Este ca un refren care ne amintește chemarea Domnului de a parcurge împreună cu el un drum care, în pofida tuturor provocărilor, este calea fericirii adevărate.

Da, dragi tineri, căutarea fericirii este comună tuturor persoanelor din toate timpurile și de toate vârstele. Dumnezeu a depus în inima fiecărui bărbat și a fiecărei femei o dorință ireprimabilă de fericire, de plinătate. Nu simțiți că inimile voastre sunt neliniștite și în continuă căutare a unui bine care poate sătura setea lor de infinit?

Primele capitole din Cartea Genezei ne prezintă splendida fericire la care suntem chemați și care constă în comuniunea perfectă cu Dumnezeu, cu ceilalți, cu natura, cu noi înșine. Accesul liber la Dumnezeu, la intimitatea și vederea sa era prezent în proiectul lui Dumnezeu pentru omenire de la originile sale și făcea în așa fel încât lumina divină să impregneze cu adevăr și transparență toate relațiile umane. În această stare de puritate originară nu existau „măști”, subterfugii, motive pentru a se ascunde unii de alții. Totul era limpede și clar.

Când bărbatul și femeia cedează ispitei și strică relația de comuniune încrezătoare cu Dumnezeu, păcatul intră în istoria umană (cf. Gen 3). Consecințele se observă imediat și în relațiile lor cu ei înșiși, unul cu altul, cu natura. Și sunt dramatice! Puritatea de la origini este poluată. Din acel moment încoace accesul direct la prezența lui Dumnezeu nu mai este posibil. Intră tendința de a se ascunde, bărbatul și femeia trebuie să acopere propria goliciune. Lipsiți de lumina care provine din vederea Domnului, privesc realitatea care-i înconjoară în mod diform, miop. „Busola” interioară care îi conducea în căutarea fericirii își pierde punctul său de referință și chemările puterii, averii și a dorinței plăcerii cu orice preț îi duc în prăpastia tristeții și a neliniștii.

În Psalmi găsim strigătul pe care omenirea îl adresează lui Dumnezeu din adâncul sufletului: „Cine ne va arăta ce este bine, dacă a fugit de la noi, Doamne, lumina feței tale?” (Ps 4,7). Tatăl, în bunătatea sa infinită, răspunde la această implorare trimițându-l pe Fiul său. În Isus, Dumnezeu asumă o față umană. Cu întruparea, viața, moartea și învierea sa el ne răscumpără de păcat și ne deschide orizonturi noi, până acum de neimaginat.

Și astfel, în Cristos, dragi tineri, se află împlinirea deplină a viselor voastre de bunătate și fericire. Numai el poate satisface așteptările voastre de atâtea ori dezamăgite de falsele promisiuni lumești. Așa cum a spus sfântul Ioan Paul al II-lea: „El este frumusețea care atât de mult vă atrage; el este cel care vă provoacă prin acea sete de radicalitate care nu vă permite să vă adaptați la compromis; el este cel care vă determină să depuneți măștile care fac viața falsă; el este cel care vă citește în inimă deciziile cele mai adevărate pe care alții ar vrea să le sufoce. Isus este cel care trezește în voi dorința de a face din viața voastră ceva mare” (Veghe de rugăciune la Tor Vergata, 19 august 2000: Insegnamenti XXIII/2, [2000], 212).

2. Fericiți cei curați la inimă…

Acum să încercăm să aprofundăm cum această fericire trece prin curăția inimii. Înainte de toate trebuie să înțelegem semnificația biblică a cuvântului inimă. Pentru cultura ebraică inima este centrul sentimentelor, al gândurilor și al intențiilor persoanei umane. Dacă Biblia ne învață că Dumnezeu nu vede aparențele, ci inima (cf. 1Sam 16,7), putem spune și că pornind de la inima noastră noi putem să-l vedem pe Dumnezeu. Asta pentru că inima rezumă ființa umană în totalitatea și unitatea sa de trup și suflet, în capacitatea de a iubi și a fi iubit.

În schimb cât privește definiția de „curată”, cuvântul grec folosit de evanghelistul Matei este katharos și înseamnă în mod fundamental curățat, limpede, liber de substanțe contaminante. În Evanghelie îl vedem pe Isus demontând o anumită concepție de puritate rituală legată de exterioritate, care interzicea orice contact cu lucruri și persoane (între care leproșii și străinii), considerate necurate. Fariseilor care, ca atâția iudei din acel timp, nu mâncau fără să fi făcut spălările și respectau numeroase tradiții legate de spălarea obiectelor, Isus le spune în mod categoric: „Nu este nimic în afara omului care, intrând în el, să-l poată face impur, însă cele care ies din om, acelea îl fac pe om impur. Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, înșelăciunea, desfrâul, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea” (Mc 7,15.21-22).

Așadar, în ce constă fericirea care provine dintr-o inimă curată? Pornind de la lista relelor care îl fac pe om impur, enumerate de Isus, vedem că problema atinge mai ales domeniul relațiilor noastre. Fiecare dintre noi trebuie să învețe să discearnă ceea ce poate „să polueze” inima sa, să-și formeze o conștiință dreaptă și sensibilă, capabilă „să discearnă care este voința lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit” (Rom 12,2). Dacă este necesară o atenție sănătoasă față de păstrarea creației, față de puritatea aerului, apei și hranei, cu atât mai mult trebuie să păstrăm curăția a ceea ce avem mai prețios: inimile noastre și relațiile noastre. Această „ecologie umană” ne va ajuta să respirăm aerul curat care provine din lucrurile frumoase, din iubirea adevărată, din sfințenie.

Odată v-am pus întrebarea: Unde este comoara voastră? Pe care comoară se odihnește inima voastră? (cf. Interviu acordat câtorva tineri din Belgia, 31 martie 2014). Da, inimile noastre pot să se alipească de comori adevărate sau false, pot găsi o odihnă autentică sau să adoarmă, devenind leneșe și toropite. Binele cel mai prețios pe care-l putem avea în viață este relația noastră cu Dumnezeu. Sunteți convinși de asta? Sunteți conștienți de valoarea inestimabilă pe care o aveți în ochii lui Dumnezeu? Știți că sunteți iubiți și primiți de el în mod necondiționat, așa cum sunteți? Când această percepție dispare, ființa umană devine o enigmă de neînțeles, tocmai pentru că faptul de a ști că suntem iubiți de Dumnezeu în mod necondiționat dă sens vieții noastre. Vă amintiți colocviul lui Isus cu tânărul bogat (cf. Mc 10,17-22)? Evanghelistul Marcu notează că Domnul și-a îndreptat privirea spre el și l-a îndrăgit (cf. v. 21), invitându-l apoi să-l urmeze pentru a găsi adevărata comoară. Vă urez, dragi tineri, ca această privire a lui Cristos, plină de iubire, să vă însoțească în toată viața voastră.

Perioada tinereții este aceea în care îmbobocește marea bogăție afectivă prezentă în inimile voastre, dorința profundă a unei iubiri adevărate, frumoase și mari. Câtă forță există în această capacitate de a iubi și de a fi iubiți! Nu permiteți ca această valoare prețioasă să fie falsificată, distrusă sau desfigurată. Asta se întâmplă când în relațiile noastre intră instrumentalizarea aproapelui pentru propriile scopuri egoiste, uneori ca simplu obiect de plăcere. Inima rămâne rănită și tristă ca urmare a acestor experiențe negative. Vă rog: nu vă fie frică de o iubire adevărată, ceea ce ne învață Isus și ceea ce sfântul Paul schițează astfel: „Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se umflă. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată” (1Cor 13,4-8).

Invitându-vă să redescoperiți frumusețea chemării umane la iubire, vă îndemn și să vă răzvrătiți împotriva tendinței răspândite de a banaliza iubirea, mai ales când se încearcă să fie redusă numai la aspectul sexual, desprinzând-o astfel de caracteristicile sale de frumusețe, comuniune, fidelitate și responsabilitate. Dragi tineri, „în cultura provizoriului, a relativului, mulți predică faptul că important este «să te bucuri» de moment, că nu merită să te angajezi pentru toată viața, să faci alegeri definitive, «pentru totdeauna», pentru că nu se știe ce rezervă ziua de mâine. Eu, în schimb, vă cer să fiți revoluționari, vă cer să mergeți împotriva curentului; da, în asta vă cer să vă răzvrătiți împotriva acestei culturi a provizoriului, care, în fond, crede că voi nu sunteți în stare să vă asumați responsabilități, crede că voi nu sunteți capabili să iubiți cu adevărat. Eu am încredere în voi tinerii și mă rog pentru voi. Să aveți curajul de «a merge împotriva curentului». Și să aveți și curajul să fiți fericiți” (Întâlnire cu voluntarii la ZMT din Rio, 28 iulie 2013).

Voi tinerilor sunteți buni exploratori! Dacă vă lansați în descoperirea bogatei învățături a Bisericii în acest domeniu, veți descoperi că creștinismul nu constă într-o serie de interdicții care sufocă dorințele noastre de fericire, ci într-un proiect de viață capabil să fascineze inimile noastre!

3. … pentru că îl vor vedea pe Dumnezeu

În inima fiecărui bărbat și a fiecărei femei răsună încontinuu invitația Domnului: „Căutați fața mea!” (Ps 27,8). În același timp trebuie să ne confruntăm mereu cu sărmana noastră condiție de păcătoși. Este ceea ce citim de exemplu în Cartea Psalmilor: „Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată” (Ps 24,3-4). Dar nu trebuie să ne fie frică, nici să ne descurajăm: în Biblie și în istoria fiecăruia dintre noi vedem că Dumnezeu este mereu cel care face primul pas. El e cel care ne purifică pentru ca să putem fi admiși la prezența sa.

Profetul Isaia, când a primit chemarea Domnului să vorbească în numele său, s-a înspăimântat și a spus: „Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate” (Is 6,5). Și totuși Domnul l-a purificat, trimițându-i un înger care a atins gura sa și i-a spus: „Vinovăția și păcatul tău sunt acoperite!” (v. 7). În Noul Testament, când pe lacul Genezaret Isus i-a chemat pe primii săi discipoli și a săvârșit minunea pescuirii miraculoase, Simon Petru a căzut la picioarele sale spunând: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un păcătos” (Lc 5,8). Răspunsul nu s-a lăsat așteptat: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni” (v. 10). Și când unul dintre discipolii lui Isus i-a cerut: „Doamne, arată-ni-l pe Tatăl și ne este de ajuns”, Învățătorul a răspuns: „Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl” (In 14,8-9).

De aceea invitația Domnului de a-l întâlni este adresată fiecăruia dintre voi, în orice loc și situație s-ar afla. E suficient „a lua decizia de a se lăsa întâlnit de el, de a-l căuta în fiecare zi fără încetare. Nu există motiv pentru care cineva să poată crede că această invitație nu este pentru el” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 3). Toți suntem păcătoși, avem nevoie să fim purificați de Domnul. Dar e suficient a face un mic pas spre Isus pentru a descoperi că el ne așteaptă mereu cu brațele deschise, îndeosebi în Sacramentul Reconcilierii, ocazie privilegiată de întâlnire cu milostivirea divină care purifică și recreează inimile noastre.

Da, dragi tineri, Domnul vrea să ne întâlnească, să se lase „văzut” de noi. „Și cum?” – mă veți putea întreba. Și sfânta Tereza de Avila, născută în Spania chiar în urmă cu 500 de ani, deja de mică le spunea părinților săi: „Vreau să-l văd pe Dumnezeu”. Apoi a descoperit calea rugăciunii ca „un intim raport de prietenie cu Acela de care ne simțim iubiți” (Cartea vieții, 8, 5). Pentru aceasta vă întreb: voi vă rugați? Știți că puteți vorbi cu Isus, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, așa cum se vorbește cu un prieten? Și nu un prieten oarecare, ci prietenul vostru cel mai bun și de încredere! Încercați să faceți asta, cu simplitate. Veți descoperi ceea ce un țăran din Ars îi spunea sfântului paroh din satul său: când sunt în rugăciune în fața tabernacolului, „eu îl privesc și el mă privește” (Catehismul Bisericii Catolice, 2715).

Încă o dată vă invit să-l întâlniți pe Domnul citind frecvent Sfânta Scriptură. Dacă încă nu aveți obișnuința, începeți de la Evanghelii. Citiți în fiecare zi un text. Lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească inimilor voastre, să lumineze pașii voștri (cf. Ps 119,105). Veți descoperi că Dumnezeu poate fi „văzut” și pe fața fraților, în special cei mai uitați: săracii, înfometații, însetații, străinii, bolnavii, cei închiși (cf. Mt 25,31-46). Ați avut vreodată această experiență? Dragi tineri, pentru a intra în logica Împărăției lui Dumnezeu trebuie să ne recunoaștem săraci cu săracii. O inimă curată este în mod necesar și o inimă despuiată, care știe să se înjosească și să împărtășească propria viață cu cei mai nevoiași.

Întâlnirea cu Dumnezeu în rugăciune, prin citirea Bibliei și în viața fraternă vă va ajuta să-l cunoașteți mai bine pe Domnul și pe voi înșivă. Așa cum s-a întâmplat discipolilor din Emaus (cf. Lc 24,13-35), glasul lui Isus va face să ardă inimile voastre și se vor deschide ochii voștri pentru a recunoaște prezența sa în istoria voastră, descoperind astfel proiectul de iubire pe care el îl are pentru viața voastră.

Unii dintre voi simt sau vor simți chemarea Domnului la căsătorie, să formeze o familie. Astăzi mulți cred că această vocație „nu este la modă”, dar nu e adevărat! Tocmai pentru acest motiv, întreaga comunitate eclezială trăiește o perioadă specială de reflecție despre vocația și misiunea familiei în Biserică și în lumea contemporană. În afară de asta, vă invit să luați în considerare chemarea la viața consacrată sau la preoție. Cât de frumos este să vezi tineri care îmbrățișează vocația de a se dărui pe deplin lui Cristos și slujirii Bisericii sale! Întrebați-vă cu suflet curat și să nu vă fie frică de ceea ce vă cere Dumnezeu! Pornind de la „da”-ul vostru la chemarea Domnului veți deveni noi semințe de speranță în Biserică și în societate. Nu uitați: voința lui Dumnezeu este fericirea noastră!

4. În drum spre Cracovia

„Fericiți cei curați la inimă, pentru că îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5,8). Dragi tineri, cum vedeți, această fericire atinge foarte de aproape existența voastră și este o garanție a fericirii voastre. De aceea vă repet încă o dată: să aveți curajul de a fi fericiți!

Ziua Mondială a Tineretului din acest an conduce la ultima etapă a drumului de pregătire spre următoarea maree întâlnire mondială a tinerilor la Cracovia, în 2016. Chiar în urmă cu treizeci de ani, sfântul Ioan Paul al II-lea a instituit în Biserică Zilele Mondiale ale Tineretului. Acest pelerinaj al tinerilor prin continente sub conducerea succesorului lui Petru a fost cu adevărat o inițiativă providențială și profetică. Să-i mulțumim împreună Domnului pentru roadele prețioase pe care ea le-a adus în viața atâtor tineri pe toată planeta! Câte descoperiri importante, mai ales aceea a lui Cristos cale, adevăr și viață, și a Bisericii ca o familie mare și primitoare! Câte schimbări de viață, câte alegeri vocaționale au provenit din aceste adunări! Sfântul pontif, patron al ZMT, să mijlocească pentru pelerinajul nostru spre Cracovia sa. Și privirea maternă a sfintei Fecioare Maria, cea plină de har, toată frumoasă și toată curată, să ne însoțească pe acest drum.

Din Vatican, 31 ianuarie 2015

Comemorarea sfântului Ioan Bosco

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 31.01.2015
Publicarea pe acest sit: 21.02.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.