Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Migranţilor

A 105-a Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
cu ocazia Zilei Mondiale a Migrantului
și a Refugiatului

Nu este vorba numai de migranți

29 septembrie 2019

Iubiți frați și surori!

Credința ne asigură că Împărăția lui Dumnezeu este deja prezentă pe pământ în mod misterios (cf. Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituția Gaudium et spes, 39); totuși, și în zilele noastre trebuie să constatăm cu durere că ea întâlnește obstacole și forțe contrare. Conflicte violente și adevărate războaie nu încetează să sfâșie omenirea; nedreptăți și discriminări se succed; cu greu se depășesc dezechilibrele economice și sociale, pe scară locală sau globală. Și cei care plătesc toate acestea sunt mai ales cei mai săraci și dezavantajați.

Societățile mai avansate din punct de vedere economic dezvoltă în interiorul lor tendința spre un individualism accentuat care, unit cu mentalitatea utilitaristă și multiplicat de rețeaua mediatică, produce „globalizarea indiferenței”. În acest scenariu, migranții, refugiații, evacuații și victimele traficului de persoane au devenit emblemă a excluderii pentru că, în afara de necazurile pe care le comportă în sine condiția lor, sunt adesea încărcați cu o evaluare negativă care îi consideră drept cauză a relelor sociale. Atitudinea față de ei reprezintă un semnal de alarmă care anunță declinul moral spre care ne îndreptăm dacă se continuă să se acorde teren culturii rebutului. De fapt, pe această cale, fiecare subiect care nu intră în canoanele bunăstării fizice, psihice și sociale este în pericol de marginalizare și de excludere.

Pentru aceasta, prezența migranților și refugiaților – în general, ca a persoanelor vulnerabile – reprezintă astăzi o invitație de a recupera unele dimensiuni esențiale ale existenței noastre creștine și ale umanității noastre, care riscă să ațipească într-un stil de viață bogat în comoditate. Iată pentru ce „nu este vorba numai de migranți”, adică: interesându-ne de ei ne interesăm și de noi, de toți; îngrijindu-ne de ei, creștem toți; ascultându-i pe ei, dăm glas și acelei părți din noi pe care probabil că o ținem ascunsă pentru că astăzi nu este bine văzută.

„Curaj, eu sunt, nu vă temeți!” (Mt 14,27). Nu este vorba numai de migranți: este vorba și de fricile noastre. Răutățile și urâciunile din timpul nostru cresc „teama noastră față de «alții», față de necunoscuți, față de marginalizați, față de străini […] Și asta se observă îndeosebi astăzi, în fața venirii migranților și refugiaților care bat la ușa noastră în căutare de protecție, de siguranță și a unui viitor mai bun. Este adevărat, teama este legitimă, pentru că lipsește pregătirea pentru această întâlnire” (Omilie, Sacrofano, 15 februarie 2019). Problema nu este faptul de a avea îndoieli și temeri. Problema este atunci când aceștia condiționează modul nostru de a gândi și de a acționa până acolo încât să ne facă intoleranți, închiși, probabil și – fără să ne dăm seama – rasiști. Și astfel frica ne privează de dorința și de capacitatea de a-l întâlni pe celălalt, persoana diferită de mine; mă privează de ocazia de întâlnire cu Domnul (cf. Omilia la Liturghia pentru Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului, 14 ianuarie 2018).

„Dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Oare nu fac același lucru și vameșii?” (Mt5,46). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de caritate. Prin faptele de caritate demonstrăm credința noastră (cf. Iac 2,18). Și caritatea cea mai înaltă este aceea care se exercită față de cel care nu ester în măsură să răsplătească și probabil că nici să mulțumească. „Ceea ce este în joc este fața pe care vrem să ne-o dăm ca societate și valoarea fiecărei vieții. […] Progresul popoarelor noastre […] depinde mai ales de capacitatea de a ne lăsa mișcați și înduioșați de cel care bate la ușă și cu privirea sa discreditează și micșorează puterea tuturor idolilor falși care ipotechează și reduc la sclavie viața; idoli care promit o fericire iluzorie și efemeră, construită la marginea realității și a suferinței altora” (Discurs la Caritas diecezan din Rabat, 30 martie 2019).

„Dar un samaritean oarecare, ce călătorea, a venit lângă el și, văzându-l, i s-a făcut milă” (Lc 10,33). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de umanitatea noastră. Ceea ce-l determină pe acel samaritean – un străin față de iudei – să se oprească este mila, un sentiment care nu se explică numai la nivel rațional. Mila atinge coardele cele mai sensibile ale umanității noastre, provocând un stimulent imperios de „a deveni aproapele” celui pe care-l vedem în dificultate. Așa cum ne învață însuși Isus (cf. Mt 9,35-36; 14,13-14; 15,32-37), a ni se face milă înseamnă a recunoaște suferința celuilalt și a trece imediat la acțiune pentru a alina, a îngriji și a salva. A ni se face milă înseamnă a da spațiu duioșiei, pe care în schimb societatea de astăzi de atâtea ori ne cere s-o reprimăm. „Deschiderea spre alții nu sărăcește, ci îmbogățește, pentru că ajută să fim mai umani: să ne recunoaștem parte activă a unui ansamblu mai mare și să interpretăm viața ca un dar pentru alții; să vedem ca țintă nu propriile interese, ci binele umanității” (Discurs în moscheea „Heydar Aliyev” din Baku, Azerbadjan, 2 octombrie 2016).

„Vedeți să nu disprețuiți pe vreunul dintre aceștia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu fața Tatălui meu care este în ceruri” (Mt 18,10). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de a nu exclude pe nimeni. Lumea de astăzi este în fiecare zi mai elitistă și crudă cu cei excluși. Țările în curs de dezvoltare continuă să fie sărăcite de cele mai bune resurse naturale și umane ale lor în folosul câtorva piețe privilegiate. Războaiele interesează numai unele regiuni ale lumii, ci armele pentru a le face sunt produse și vândute în alte regiuni, care după aceea nu vor să ia asupra lor refugiații produși de aceste conflicte. Cei care plătesc sunt întotdeauna cei mici, cei săraci, cei mai vulnerabili, care sunt împiedicați să se așeze la masă și cărora li se lasă „firimiturile” de la ospăț (cf. Lc 16,19-21). „Biserica «în ieșire» […] știe să ia inițiativa fără frică, să meargă în întâmpinare, să-i caute pe cei de departe și să ajungă la răscrucile drumurilor pentru a-i invita pe cei excluși” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 24). Dezvoltarea exclusivistă îi face pe cei bogați și mai bogați și pe cei săraci și mai săraci. Dezvoltarea adevărată este aceea care își propune să-i includă pe toți bărbații și toate femeile din lume, promovând creșterea lor integrală, și se preocupă și de generațiile viitoare.

„Cine vrea să devină mare între voi să fie sclavul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor” (Mc 10,43-44). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de a-i pune pe cei din urmă pe primul loc. Isus Cristos ne cere să nu cedăm în fața logicii lumii, care justifică samavolnicia asupra altora pentru folosul meu personal sau cel al grupului meu: mai întâi eu și după aceea alții! În schimb adevăratul moto al creștinului este „mai întâi cei din urmă!”. „Un spirit individualist este teren fertil pentru formarea acelui sentiment de indiferență față de aproapele, care duce la tratarea lui ca simplu obiect de vânzare-cumpărare, care determină la dezinteresul față de umanitatea celorlalți și ajunge să facă persoanele fricoase și cinice. Oare nu sunt acestea sentimentele pe care le avem adesea în fața săracilor, a celor marginalizați, a celor din urmă din societate? Și câți cei din urmă avem în societățile noastre! Între aceștia, mă gândesc mai ales la migranți, cu încărcătura lor de dificultăți și suferințe, pe care le înfruntă în fiecare zi în căutarea, uneori disperată, a unui loc în care să trăiască în pace și cu demnitate” (Discurs adresat Corpului Diplomatic, 11 ianuarie 2016). În logica Evangheliei cei din urmă vin mai întâi, iar noi trebuie să fim în slujba lor.

„Eu am venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug” (In 10,10). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de toată persoana, de toate persoanele. În această afirmație a lui Isus găsim inima misiunii sale: a face în așa fel încât toți să primească darul vieții în plinătate, conform voinței Tatălui. În fiecare activitate politică, în fiecare program, în fiecare acțiune pastorală trebuie să punem mereu în centru persoana, în multiplele sale dimensiuni, inclusiv cea spirituală. Și acest lucru este valabil pentru toate persoanele, cărora trebuie să le fie recunoscută egalitatea fundamentală. De aceea, „dezvoltarea nu se reduce la simpla creștere economică. Pentru a fi dezvoltare autentică, trebuie să fie integrală, ceea ce înseamnă că este îndreptată spre promovarea fiecărui om și a omului întreg” (Sfântul Paul al VI-lea, Enciclica Populorum progressio, 14).

„Așadar, voi nu mai sunteți străini și nici oaspeți, ci sunteți concetățeni ai sfinților și oameni de casă ai lui Dumnezeu” (Ef 2,19). Nu este vorba numai de migranți: este vorba de a construi cetatea lui Dumnezeu și a omului. În această epocă a noastră, numită și era migrațiilor, sunt multe persoane nevinovate care cad victime ale „marii înșelăciuni” a dezvoltării tehnologice și consumiste fără limite (cf. Enciclica Laudato si’, 34). Și astfel pornesc la drum spre un „paradis” care în mod nemilos trădează așteptările lor. Prezența lor, uneori incomodă, contribuie la demascarea miturilor unui progres rezervat câtorva, dar construit pe exploatarea multora. „Așadar, e vorba de a vedea noi cei dintâi și de a-i ajuta pe alții să vadă în migrant și în refugiat nu numai o problemă care trebuie înfruntată, ci un frate și o soră care trebuie primiți, respectați și iubiți, o ocazie pe care Providența ne-o oferă pentru a contribui la construirea unei societăți mai drepte, a unei democrații mai împlinite, a unei țări mai solidare, a unei lumi mai fraterne și a unei comunități creștine mai deschise, conform Evangheliei” (Mesaj pentru Ziua Mondială a Migrantului și a Refugiatului 2014).

Iubiți frați și surori, răspunsul la provocarea făcută de migrațiile contemporane se poate rezuma în patru verbe: a primi, a proteja, a promova și a integra. Însă aceste verbe nu sunt valabile numai pentru migranți și refugiați. Ei exprimă misiunea Bisericii față de toți locuitorii din periferiile existențiale, care trebuie să fie primiți, protejați, promovați și integrați. Dacă punem în practică aceste verbe, contribuim la construirea cetății lui Dumnezeu și a omului, promovăm dezvoltarea umană integrală a tuturor persoanelor și ajutăm și comunitatea mondială să se apropie de obiectivele de dezvoltare sustenabilă pe care și le-a dat și care, altminteri, cu greu vor fi obținute.

Așadar, nu este în joc numai cauza migranților, nu este vorba numai despre ei, ci despre noi toți, despre prezentul și despre viitorul familiei umane. Migranții, și în special cei mai vulnerabili, ne ajută să citim „semnele timpurilor”. Prin intermediul lor Domnul ne cheamă la o convertire, să ne eliberăm exclusivisme, de indiferență și de cultura rebutului. Prin intermediul lor Domnul ne invită să ne recuperăm viața noastră creștină în întregimea sa și să contribuim, fiecare după propria vocație, la construirea unei lumi care răspunde tot mai mult la proiectul lui Dumnezeu.

Acesta este auspiciul pe care-l însoțesc cu rugăciunea invocând, prin mijlocirea Fecioarei Maria, Sfânta Fecioară a Străzii, binecuvântări îmbelșugate asupra tuturor migranților și refugiaților din lume și asupra celor care devin însoțitorii lor de călătorie.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.05.2019
Publicarea pe acest sit: 27.05.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.