Mesaj cu ocazia Zilei de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru Ziua Mondială de Rugăciune
pentru Îngrijirea Creației 2018

Iubiți frați și surori!

În această Zi de Rugăciune doresc înainte de toate să-i mulțumesc Domnului pentru darul casei comune și pentru toți oamenii de bunăvoință care se angajează ca să o păzească. Sunt recunoscător și pentru numeroasele proiecte menite să promoveze studiul și tutelarea ecosistemelor, pentru eforturile orientate spre dezvoltarea unei agriculturi mai sustenabile și a unei alimentații mai responsabile, pentru diferitele inițiative educative, spirituale și liturgice care implică în îngrijirea creației atâția creștini din toată lumea.

Trebuie s-o recunoaștem: n-am știut să păzim creația cu responsabilitate. Situația ambientală, la nivel global precum și în multe locuri specifice, nu se poate considera satisfăcătoare. Pe bună dreptate a reieșit necesitatea unei relații reînnoite și sănătoase între omenire și creație, convingerea că numai o viziune autentică și integrală despre om ne va permite să ne îngrijim mai bine de planeta noastră spre folosul generației prezente și al celor viitoare, pentru că „nu există ecologie fără o antropologie adecvată” (Scrisoarea enciclică Laudato si’, 118).

În această Zi Mondială de Rugăciune pentru Îngrijirea Creației, pe care Biserica catolică de câțiva ani o celebrează în unire cu frații și surorile ortodocși, și cu adeziunea altor Biserici și comunități creștine, doresc să atrag atenția asupra problemei apei, element atât de simplu și prețios, la care din păcate pentru mulți este greu dacă nu imposibil să aibă acces. Și totuși, „accesul la apa potabilă și sigură este un drept uman esențial, fundamental și universal, pentru că determină supraviețuirea persoanelor și pentru aceasta este condiție pentru exercitarea celorlalte drepturi umane. Această lume are o gravă datorie socială față de cei săraci care nu au acces la apa potabilă, pentru că asta înseamnă a le nega dreptul la viață înrădăcinat în demnitatea lor inalienabilă” (ibid., 30).

Apa ne invită să reflectăm asupra originilor noastre. Trupul uman este compus în cea mai mare parte din apă; și multe civilizații, în istorie, au apărut în apropierea marilor cursuri de apă care le-au marcat identitatea. Este sugestivă imaginea folosită la începutul cărții Genezei, unde se spune că la începuturi duhul Creatorului „plutea peste ape” (1,2).

Gândindu-mă la rolul său fundamental în creație și în dezvoltarea umană, simt nevoia de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru „sora apă”, simplă și utilă ca nimic altceva pentru viața de pe planetă. Tocmai pentru aceasta, a ne îngriji de izvoare și de bazinele hidrografice este un imperativ urgent. Astăzi mai mult ca oricând se cere o privire care să meargă dincolo de imediat (cf. Laudato si’, 36), dincolo de „un criteriu utilitarist de eficiență și productivitate pentru profitul individual” (ibid., 159). Este nevoie de proiecte împărtășite și gesturi concrete, ținând cont că orice privatizare a bunului natural al apei care merge în defavoarea dreptului umane de a putea avea acces la ea este inacceptabil.

Pentru noi creștinii, apa reprezintă un element esențial de purificare și de viață. Gândul merge imediat la Botez, sacrament al renașterii noastre. Apa sfințită de Duhul este materia prin intermediul căreia Dumnezeu ne-a dat viață și ne-a reînnoit, este izvorul binecuvântat al unei vieți care nu mai moare. Botezul reprezintă, pentru creștinii de diferite confesiuni, și punctul de plecare real și la care nu se poate renunța pentru a trăi o fraternitate tot mai autentică de-a lungul drumului spre unitatea deplină. Isus, în decursul misiunii sale, a promis o apă în măsură să potolească pentru totdeauna setea omului (cf. In 4,14) și a profețit: „Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine și să bea” (In 7,37). A merge la Isus, a ne adăpa din El înseamnă a-l întâlni personal ca Domn, luând din Cuvântul său sensul vieții. Să vibreze cu putere în noi acele cuvinte pe care El le-a rostit pe cruce: „Mi-e sete” (In 19,28). Domnul ne cere încă să fie adăpat, îi este sete de iubire. Ne cere să-i dăm de băut în mulții însetați de astăzi, pentru a ne spune după aceea: „Am fost însetat și mi-ați dat să beau” (Mt 25,35). A da de băut, în satul global, nu comportă numai gesturi personale de caritate, ci alegeri concrete și angajare constantă pentru a garanta tuturor bunul prima al apei.

Aș vrea să ating și problema mărilor și oceanelor. Este necesar să-i mulțumim Creatorului pentru darul impunător și minunat al marilor ape și a ceea ce conțin (cf. Gen 1,20-21; Ps 146,6) și să-l lăudăm pentru că a îmbrăcat pământul cu oceane (cf. Ps 104,6). A orienta gândurile noastre spre imensele întinderi marine, în mișcare continuă, reprezintă, într-un anumit sens, și o oportunitate pentru a ne gândi la Dumnezeu care în mod constant însoțește creația sa făcând-o să meargă înainte, menținând-o în existență (cf. Sfântul Ioan Paul al II-lea, Cateheză, 7 mai 1986).

A păzi în fiecare zi acest bun inestimabil reprezintă astăzi o responsabilitate inevitabilă, adevărată provocare: este nevoie de cooperare activă între oamenii de bunăvoință pentru a colabora la lucrarea continuă a Creatorului. Din păcate, atâtea eforturi dispar datorită lipsei de reglementare și de controale efective, în special în ceea ce privește protejarea zonelor marine dincolo de granițele naționale (cf. Laudato si’, 174). Nu putem permite ca mările și oceanele să se umple de întinderi inerte de plastic plutitor. Și pentru această urgență suntem chemați să ne angajăm, cu mentalitate activă, rugându-ne ca și cum totul ar depinde de Providența divină și acționând ca și cum totul ar depinde de noi.

Să ne rugăm pentru ca apele să nu fie semn de separare între popoare, ci de întâlnire pentru comunitatea umană. Să ne rugăm pentru ca să fie salvgardată viața pe valuri în căutarea unui viitor mai bun. Să-i cerem Domnului și celui care desfășoară înalta slujire a politicii ca problemele mai delicate din epoca noastră, ca acelea legate de migrații, de schimbările climatice, de dreptul pentru toți de a se bucura de bunurile primare, să fie înfruntate cu responsabilitate, cu clarviziune privind la ziua de mâine, cu generozitate și în spirit de colaborare, mai ales între țările care au disponibilități mai mari. Să ne rugăm pentru cei care se dedică apostolatului mării, pentru cel care ajută să se reflecteze asupra problemelor în care se află ecosistemele marine, pentru cel care contribuie la elaborarea și la aplicarea de normative internaționale referitoare la mări care să poată tutela persoanele, țările, bunurile, resursele naturale – mă gândesc de exemplu la fauna și la flora piscicolă, precum și la barierele de corali (cf. ibid., 41) sau la suprafețele marine – și să garanteze o dezvoltare integrală în perspectiva binelui comun al întregii familii umane și nu a intereselor particulare. Amintim și pe cei care se străduiesc pentru păzirea zonelor maritime, pentru tutelarea oceanelor și a biodiversității lor, pentru ca să-și desfășoare această misiune în mod responsabil și onest.

În sfârșit, avem la inimă tinerele generații și pentru ele ne rugăm, pentru ca să crească în cunoașterea și în respectarea casei comune și cu dorința de a se îngriji de bunul esențial al apei în folosul tuturor. Dorința mea este ca toate comunitățile creștine să contribuie tot mai mult și tot mai concret pentru ca toți să se poată bucura de această resursă indispensabilă, în păzirea respectuoasă a darurilor primite de la Creator, îndeosebi a cursurilor de apă, a mărilor și a oceanelor.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.09.2018
Publicarea pe acest sit: 01.09.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.