Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 7.
Ziua de odihnă
miercuri, 5 septembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Călătoria prin Decalog ne duce astăzi la porunca despre ziua de odihnă. Pare o poruncă ușoară de împlinit, dar este o impresie greșită. A ne odihni cu adevărat nu este simplu, pentru că există odihnă falsă și odihnă adevărată. Cum putem să le recunoaștem?

Societatea de astăzi este însetată de distracții și vacanțe. Industria distracției este destul de înfloritoare și publicitatea desenează lumea ideală ca un mare parc de joacă unde toți se distrează. Conceputul de viață dominant astăzi nu are baricentrul în activitate și în angajare ci în evadare. A câștiga pentru a se distra, a fi satisfăcut. Imaginea-model este aceea a unei persoane de succes care își poate permite spații de plăcere ample și diferite. Însă această mentalitate face să se alunece spre insatisfacția unei existențe anesteziate de distracție care nu este odihnă, ci alienare și fugă de realitate. Omul nu s-a odihnit niciodată așa de mult ca astăzi, și totuși omul n-a experimentat atâta gol ca astăzi! Posibilitatea de a se distra, de a merge în afară, croazierele, călătoriile, atâtea lucruri nu-ți dau plinătatea inimii. Mai mult: nu-ți dau odihna.

Cuvintele din Decalog caută și găsesc inima problemei, aruncând o lumină diferită asupra a ce este odihna. Porunca are un element special: furnizează o motivație. Odihna în numele Domnului are un motiv precis: „Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ceea ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o” (Ex 20,11).

Asta trimite la sfârșitul creației, când Dumnezeu spune: „Dumnezeu a privit toate cele pe care le făcuse și, iată, erau foarte bune” (Gen 1,31). Și atunci începe ziua de odihnă, care este bucuria lui Dumnezeu pentru ceea ce a creat. Este ziua contemplației și a binecuvântării.

Așadar ce este odihna conform acestei porunci? Este momentul contemplației, este momentul laudei, nu al evadării. Este timpul pentru a privi realitatea și a spune: cât de frumoasă este viața! Odihnei ca fugă de realitate Decalogul îi opune odihna ca binecuvântare a realității. Pentru noi creștinii, centrul zilei Domnului, duminica, este Euharistia, care înseamnă „aducere de mulțumire”. Este ziua pentru a-i spune lui Dumnezeu: mulțumim, Doamne, pentru viață, pentru milostivirea ta, pentru toate darurile tale. Duminica nu este ziua pentru a șterge toate celelalte zile ci pentru a le aminti, a le binecuvânta și a face pace cu viața. Câți oameni care au atâta posibilitate de a se distra și nu trăiesc în pace cu viața! Duminica este ziua pentru a face pace cu viața, spunând: viața este prețioasă; nu este ușoară, uneori este dureroasă, dar este prețioasă.

A fi introduși în odihna autentică este o lucrare a lui Dumnezeu în noi, dar cere să ne îndepărtăm de blestem și de fascinația sa (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 83). De fapt, a apleca inima în fața nefericirii, subliniind motive de nemulțumire este foarte ușor. Binecuvântarea și bucuria implică o deschidere la bine care este o mișcare adultă a inimii. Binele este iubitor și nu se impune niciodată. Trebuie ales.

Pacea se alege, nu se poate impune și nu se găsește din întâmplare. Îndepărtându-se de profunzimile amare ale inimii sale, omul are nevoie să facă pace cu acele lucruri de care el fuge. Este necesar să ne reconciliem cu propria istorie, cu faptele care nu se acceptă, cu părțile dificile ale propriei existențe. Eu vă întreb: fiecare dintre voi s-a reconciliat cu propria istorie? O întrebare pentru a gândi: eu, m-am reconciliat cu istoria mea? De fapt, adevărata pace nu înseamnă a schimba propria istorie ci a o primi, a o valoriza, așa cum a fost ea.

De câte ori am întâlnit creștini bolnavi care ne-au mângâiat cu o seninătate care nu se află în iubitorii de petrecere și în hedoniști! Și am văzut persoane umile și sărace bucurându-se de mici haruri cu o fericire care era pătrunsă de veșnicie.

Spune Domnul în Deuteronom: „am pus înaintea voastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și descendența ta” (30,19). Această alegere este „fiat”-ul Fecioarei Maria, este o deschidere la Duhul Sfânt care ne pune pe urmele lui Cristos, Cel care se încredințează Tatălui în momentul cel mai dramatic și astfel pornește pe calea care duce la înviere.

Când devine frumoasă viața? Când începem să gândim bine despre ea, oricare ar fi istoria noastră. Când își face drum darul unei îndoieli: aceea că totul este har (Notă: Așa cum ne amintește sfânta Tereza a Pruncului Isus, preluată de G. Bernanos, Diario di un curato di campagna, Milano 1965, p. 270) și acel gând sfânt fărâmițează zidul interior al insatisfacției inaugurând odihna autentică. Viața devine frumoasă când se deschide inima la Providență și se descoperă adevărat ceea ce spune Psalmul: „Numai în Dumnezeu își află liniștea sufletul meu” (62,2). Este frumoasă această frază din Psalm: „Numai în Dumnezeu își află liniștea sufletul meu”.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 05.09.2018
Publicarea pe acest sit: 05.09.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.