Evanghelizarea şi transmiterea credinţei

CONSILIUM CONFERENTIARUM EPISCOPORUM EUROPAE (CCEE)

A 32-a Adunare Plenară a CCEE
Sarajevo, 3-6 octombrie 2002

Comunicat final

Adunarea anuală a Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) s-a desfășurat la Sarajevo între 3-6 octombrie a.c., la invitația Conferinței episcopale a Bosniei Herțegovina. Întâlnirea a fost găzduită de seminarul din Sarajevo, amfitrioni fiind Cardinalul Vinko Puljic, arhiepiscop de Sarajevo, și Episcopul Franjo Komarica, președintele Conferinței episcopale a Bosniei Herțegovina.

Reuniunea a fost condusă de președintele CCEE, Episcopul Amedee Grab (Coira, Elveția) și de doi vicepreședinți, Arhiepiscopul Josip Bozanic de Zagreb și Cardinalul Cormac Murphy O’Konnor, Westminster. Consiliul este alcătuit din președinții celor 34 de Conferințe episcopale ale Europei. Sarcina CCEE este aceea de a aprofunda și a sprijini colaborarea dintre Conferințele episcopale naționale, în particular la nivel pastoral.

Tema centrală a adunării din acest an a fost evanghelizarea și transmiterea credinței în contextul societății moderne și pluraliste a Europei. Episcopii și-au exprimat convingerea că oamenii Europei de azi sunt, în esență, deschiși Veștii celei Bune. Pentru o acțiune pastorală eficientă este important să se ia serios în considerare schimbările sociale și culturale. Pe lângă aceasta, o mare provocare o reprezintă necesitatea de a arăta importanța credinței creștine și de a o transpune în toate sferele sociale.

Fiecare creștin botezat primește pecetea unei ungeri, e chemat să fie protagonistul evanghelizării. Dar un rol ne neînlocuit îl au „vocațiile specifice” la viața consacrată și la preoție, al căror număr este în scădere în unele țări ale Europei. La fel cum în trecut preoții, călugării și călugărițele au fost pionieri și purtători de cultură, și astăzi vocațiile sacerdotale și călugărești sunt de maximă importanță pentru un dialog cultural european însuflețit de spiritul creștin. De aceea, președinții au reamintit necesitatea ca pastorala vocațională să fie în centrul vieții diecezelor și parohiilor, prin mărturii de viață și prin structuri adecvate.

O altă temă centrală a adunării a fost sfera ecumenică. Episcopii au subliniat din nou importanța Cartei ecumenice, semnată în aprilie 2001 la Strasbourg de președinții CCEE și ai KEK, ca document fundamental pentru crearea unei culturi a dialogului și colaborării între Biserici în Europa. Și-au reînnoit propriul angajament pentru ca îndatoririle sugerate în Cartă să fie primite la toate nivelurile vieții Bisericilor. Mai mult, a avut loc un prim schimb referitor la o a treia Adunare ecumenică europeană, după Basel (1989) și Graz (1997). Această mare manifestare s-ar putea desfășura nu înainte de 2006.

Episcopii au fost informați asupra situației Bisericii catolice din Rusia, încercată de expulzarea nemotivată a unui episcop și a mai multor preoți, dintre care doi în luna septembrie. Acest lucru îngreunează mult lucrarea pastorală din țară. Episcopii au asigurat de rugăciunea lor pentru Biserica catolică din Rusia. Mai mult, Adunarea plenară a CCEE și-a exprimat solidaritatea și cere o colaborare mai strânsă a Conferințelor episcopale din Europa cu Biserica catolică din Rusia, pentru a apăra dreptul la libertatea religioasă și pentru a restabili relații ecumenice de încredere cu Biserica ortodoxă.

În domeniul dialogului interreligios a fost subliniată necesitatea ca mediile creștine să reflecteze adânc asupra consecințelor zilei de 11 septembrie 2001. S-a insistat asupra necesității unei creșteri a respectului reciproc în relațiile islamo-creștine, mai ales în privința situației minorităților creștine în țările islamice. Un punct al discuției a fost de asemenea prezența budismului în Europa, care suscită un mare interes printre europeni.

Adunarea plenară a analizat cu profunzime problemele legate de procesul unificării europene, referitor mai ales la dezbaterea viitoarelor orizonturi de dezvoltare ale Uniunii Europene, dezbatere legată de lucrările Convenției. Episcopii au mulțumit în mod expres Comisiei Episcopatelor din Comunitatea Europeană (ComECE), pentru felul în care însoțește acest proces, prin mai multe aporturi directe. A fost menționată în acest context contribuția secretariatului ComECE, publicată în mai 2002, sub titlul „Viitorul Europei. Responsabilitate politică, valori și religie”, precum și propunerea juridică, prezentată împreună cu comisia pentru Biserică și societate a KEK (Conferința Bisericilor Europene), pentru un articol al Tratatului constituțional final cu privire la libertatea religioasă, cu trei elemente: libertatea religioasă în sens instituțional, dialogul structurat între Biserici și comunități religioase cu Uniunea europeană și, în sfârșit, introducerea Declarației nr. 11 din Acordul de la Amsterdam în Tratatul menționat.

Reluând repetata invitație a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, Președinții Conferințelor episcopale din Europa se preocupă ca dimensiunea valorilor credinței și transcendenței să nu fie uitată în Tratatul constituțional al Europei. De-a lungul secolelor, creștinismul a format în mod substanțial moștenirea culturală și spirituală a acestui continent și are o bogăție fundamentală de umanitate și orizont social. Omiterea unei referiri explicite la acest element – afirmă episcopii reuniți la Sarajevo – ar conduce la o lacună în identitatea Europei și la o fragilitate pentru viitorul ei.

Episcopii au fost informați cu privire la situația din Bosnia și din sud-estul Europei. Au reafirmat convingerea că pacea și reconcilierea sunt posibile doar atunci când drepturile fundamentale ale fiecăruia – inclusiv dreptul la patrie – sunt garantate. Episcopii împărtășesc îngrijorarea Bisericii catolice din Bosnia și Herțegovina pentru viitorul acestui pământ și și-au exprimat sprijinul pentru eforturile pentru dreptate și pace pentru toți oamenii, pentru toate grupurile etnice și comunitățile din întreaga țară, astfel încât să fie garantate drepturi și ajutoare egale pentru toți. O pace durabilă se poate realiza doar atunci când dreptatea și libertatea se află la baza vieții sociale și civile.

Tragedia nesfârșită din Țara Sfântă este sursă de imensă durere și trezește o invocare intensă a lui Dumnezeu și un apel la liderii politici. Președinții Conferințelor episcopale sunt foarte îngrijorați de situația internațională de la începutul noului mileniu, și în particular de perspectiva teribilă a unui conflict armat cu Irakul. Războiul a fost și va fi mereu o realitate îngrozitoare, producând suferințe celor nevinovați și slabi. Aduce doliu în familii și între prieteni, în mijlocul națiunilor și în forțele armate. Liderii din Europa și din lume au serioasa obligație de a ocroti binele comun global împotriva oricărei amenințări la adresa păcii. Ei trebuie să acționeze conform dispozițiilor Dreptului internațional și normelor morale, și prin toate mijloacele non violente pe care le au la dispoziție.

Papa Ioan Paul al II-lea a arătat în mod constant că nu există o pace adevărată fără dreptate, și astfel episcopii au reflectat asupra numeroaselor nedreptăți comise în lume. Chiar dacă toate națiunile caută binele propriilor cetățeni, preocuparea egoistă și fără limite pentru propriul interes duce inevitabil la nedreptate, la sărăcie, la inegalitate, la oprimare și la tensiune rasială. Eliminarea oricărei forme de nedreptate ar reduce amenințarea războiului și a terorismului, nejustificate în sine. La Sarajevo episcopii au reafirmat învățătura Catehismului Bisericii Catolice, asupra faptului că „toți cetățenii și toate guvernele sunt obligate să acționeze pentru a evita războiul”. Este necesar să avem curajul de a crede că răul nu poate fi învins printr-un alt rău.

Adunarea plenară a analizat activitatea CCEE în anul care s-a scurs, prin intermediul rapoartelor diferitelor comisii, asupra pastoralei vocațiilor, asupra catehezei, mediului înconjurător, migrației, mass media, islamului în Europa. De asemenea au fost prezentate rapoarte ale diferitelor țări privind probleme etice, bioetica și pedofilia. În mod particular s-a considerat oportun să se atragă atenția asupra problemei eutanasiei, care cere o urgentă angajare politică. De asemenea, Adunarea a definit câteva sectoare de lucru specifice pentru anii viitori.

Cu privire la apărarea creației, Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa recunoaște în principiul etic al prezervării, care arată mai multe căi pentru dezvoltarea umană integrală, o expresie absolut necesară a responsabilității actuale pentru lumea creată. Principiul prezervării creației merită un rol stabil în etica socială creștină, deoarece oferă o nouă dimensiune dialogului dintre Biserică, politică și societate. Acesta cere un comportament exemplar în conducerea propriei vieți și a afacerilor economice ale fiecărui creștin, în administrarea Bisericii și în co-responsabilitatea politică pentru cuvenitele reforme ale economiei mondiale.

De asemenea, este necesar ca în viața Bisericii să se acorde o mai mare atenție valorii și aspectelor responsabilității față de creație. Consiliul Conferințelor Episcopale Europene propune în sensul acesta să fie introdusă și dezvoltată tradiția încă tânără a unei zile a creației cu ocazia Zilei Recunoștinței pentru recoltă sau în altă zi, între 1 septembrie și sărbătoarea Sfântului Francisc. Protejarea duminicii trasează de asemenea limite unei concepții asupra muncii orientată exclusiv spre producție și contribuie într-o manieră esențială la cultura prezervării.

Adunarea plenară a primit cu deosebită apreciere proiectul Congresului catolicilor din Europa centrală, „Cristos speranța Europei”, născut la inițiativa Cardinalului Christoph Schonborn, asupra temelor de evanghelizare și de responsabilitate comună ale Bisericilor și societății. Acest proiect – care se va realiza în 2003-2004 – antrenează opt Conferințe episcopale (Bosnia Herțegovina, Croația, Austria, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cehia și Ungaria).

O delegație a adunării, condusă de președintele CCEE, Episcopul Amedee Grab OSB, a făcut o vizită, sâmbătă, 5 octombrie 2002, la Consiliul Interreligios al orașului Sarajevo, condus de șeful comunității musulmane din Bosnia Herțegovina, Reisu-l-ulema Dr. Mustafa Ceric.

Următoarea adunare a CCEE va avea loc la Vilnius, Lituania, între 2-5 octombrie 2003, la invitația Cardinalului Audrys Backis.

Adunarea plenară s-a încheiat duminică, 6 octombrie 2002, cu o celebrare solemnă în catedrala din Sarajevo, cu o mare participare a credincioșilor.

Autor: Consiliul Conferințelor Episcopale Europene
Copyright: ARCB.ro
Publicarea în original: 06.10.2002
Publicarea pe acest sit: 10.10.2002
Etichete:

Comentariile sunt închise.