Importanţa rugăciunii în viaţa preotului

Scrisoare a Cardinalului Claudio Humes pentru Anul Preoţiei Dragi preoţi, În viaţa preotului, rugăciunea ocupă în mod necesar unul din locurile centrale. Nu este greu de înţeles asta, pentru că rugăciunea cultivă intimitatea discipolului cu Învăţătorul său, Isus Cristos. Cu toţii ştim că, atunci când ea dispare, credinţa slăbeşte şi…

Citiţi

Suntem chemaţi cu urgenţă la misiune

Scrisoare a Cardinalului Claudio Humes pentru Anul Preoţiei Isus a spus: „Nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea” (In 12,47) Iubiţi preoţi, Actuala cultură occidentală dominantă, tot mai răspândită în toată lumea, prin mass-media globalizate şi mobilitatea umană, chiar în ţări cu altă cultură, prezintă noi provocări,…

Citiţi

Donum Vitae

Donum vitae Instrucţiune despre respectulfaţă de viaţa umană care se naşteşi despre demnitatea procreaţiei Răspunsuri la câteva întrebări de actualitate Premisă Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a fost interpelată de diferite conferinţe episcopale şi de episcopi, teologi, medici şi oameni de ştiinţă cu privire la conformitatea cu principiile moralei catolice a…

Citiţi

Declaraţia despre eutanasie

Declaraţia despre eutanasie* Introducere Drepturile şi valorile inerente persoanei umane ocupă un loc important între problemele care se ridică în timpul nostru. În această privinţă, Conciliul Ecumenic Vatican II a reafirmat în mod solemn înalta demnitate a persoanei umane şi în chip special dreptul său la viaţă. Din acest motiv…

Citiţi

Nu activismul, ci radicalitatea este măsura oricărei vocaţii

Congregaţia pentru Cler Nu activismul, ci radicalitatea este măsura oricărei vocaţii Scrisoarea Congregaţiei pentru Cler cu ocazia Zilei Mondiale pentru Sfinţirea Preoţilor 30 mai 2008 Cucernici şi iubiţi confraţi întru preoţie, În sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Isus, ne îndreptăm, cu neîncetată privire de iubire, ochii minţii şi ai inimii…

Citiţi

Notă doctrinară despre câteva aspecte ale evanghelizării

Notă doctrinară despre câteva aspecte ale evanghelizării I. Introducere 1. Trimis de Tatăl ca să vestească evanghelia, Isus Cristos i-a invitat pe toţi oamenii la convertire şi la credinţă (cf. Mc 1,14-15), încredinţând apostolilor, după învierea sa, continuarea misiunii sale evanghelizatoare (cf. Mt 28,19-20; Mc 16,15; Lc 24,4-7; Fap 1,3):…

Citiţi

Răspunsuri la unele întrebări privind anumite aspecte ale doctrinei Bisericii

Răspunsuri la unele întrebări privind anumite aspecte ale doctrinei Bisericii Introducere Conciliul Vatican II, prin Constituţia Dogmatică „Lumen Gentium” despre Biserică şi prin decretele „Unitatis redintegratio” despre ecumenism şi „Orientalium Ecclesiarum” despre Bisericile Răsăritene, a contribuit în mod decisiv la o reînnoire a ecleziologiei catolice. Suveranii Pontifi au contribuit de…

Citiţi