Discursul Papei la sosirea în Germania

Discursul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea
la ceremonia de sosire pe aeroportul internațional Köln/Bonn
joi, 18 august 2005

Domnule președinte al Republicii,
Distinse autorități civile și politice,
Eminențelor și Venerabililor Frați întru Episcopat,
Dragi cetățeni ai Republicii Federale,
Preaiubiți tineri!

Cu profundă bucurie mă găsesc astăzi, pentru prima oară după alegerea mea pe Scaunul lui Petru, în scumpa mea patrie, Germania. Cu vie emoție îi mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a permis să încep vizitele pastorale din afara granițelor Italiei tocmai cu vizitarea națiunii care mi-a dat naștere. Vin la Köln cu ocazia celei de-a XX-a Zile Mondiale a Tineretului, programată deja de mult de predecesorul meu, Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită memorie. Vă sunt recunoscător tuturor celor prezenți pentru călduroasa primire pe care mi-ați pregătit-o. Salutul meu plin de respect merge în primul către președintele Republicii Federale, domnul Horst Köhler, căruia îi mulțumesc pentru amabilele cuvinte de bun venit rostite în numele tuturor cetățenilor Republicii Federale Germane. Extind mulțumirile mele către reprezentanții guvernului, membrii corpului diplomatic și autoritățile civile și militare. Cu afecțiune îl salut pe păstorul Arhidiecezei de Köln, Cardinalul Joachim Meisner. Alături de el îi salut pe ceilalți Episcopi, preoți, călugări, călugărițe, și pe toți cei implicați în activitățile pastorale din Diecezele de limbă germană. Doresc în acest moment să îi salut cu afecțiune pe toți locuitorii diferitelor landuri ale Republicii Federale Germane.

În aceste zile de intensă pregătire pentru Ziua Mondială a Tineretului, Diecezele din Germania, și în special Dieceza și orașul Köln, sunt animate de prezența atâtor tineri, provenind din diferite părți ale lumii. Le mulțumesc tuturor celor care și-au oferit colaborarea competentă și generoasă pentru organizarea acestui eveniment eclezial de importanță mondială. Gândul meu plin de recunoștință se îndreaptă către parohiile, institutele religioase, asociațiile, organizațiile civile și cetățenii particulari pentru sensibilitatea demonstrată prin ospitalitatea călduroasă și adecvată oferită miilor de pelerini care au venit din diferite continente. Biserica ce trăiește în Germania și întreaga populație a Republicii Federale Germane pot fi mândre de lunga tradiție de deschidere față de comunitatea mondială, după cum o mărturisesc, printre altele, numeroasele inițiative de solidaritate, în special în favoarea țărilor în curs de dezvoltare.

În acest spirit de sensibilitate și acceptare a celor care provin din tradiții și culturi diferite, ne apropiem de trăirea la Köln a Zilei Mondiale a Tineretului. Întâlnirea atâtor tineri cu Succesorul lui Petru este un semn al vitalității Bisericii. Sunt bucuros să fiu în mijlocul atâtor tineri, să îi întăresc în credință și să le anim speranța. În același timp, sunt sigur că voi primi și eu ceva de la tineri, în special din entuziasmul lor, din sensibilitatea lor și din disponibilitatea lor de a înfrunta provocările viitorului. Lor, și tuturor celor care i-au găzduit în aceste zile pline de evenimente, doresc să le transmit încă de acum salutul meu cordial. Pe lângă momentele intense de rugăciune, de meditație și de sărbătoare împreună cu tinerii și cu toți cei care vor lua parte la diferitele evenimente din program, voi avea și ocazia de a mă întâlni cu Episcopii, cărora le transmit de acum salutul meu fratern. Mă voi întâlni de asemenea cu reprezentanții altor Biserici și comunități ecleziale, voi vizita sinagoga pentru a mă întâlni cu comunitatea evreiască, și îi voi primi chiar și pe reprezentanții unor comunități islamice. Este vorba de întâlniri importante pentru intensificarea procesului de dialog și cooperare în angajamentul comun pentru construirea unui viitor mai drept și mai fratern, care să fie cu adevărat după măsura omului.

În cursul acestei Zile Mondiale a Tineretului vom reflecta împreună asupra temei: „Am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2,2). Este o ocazie prețioasă pentru aprofundarea semnificației existenței umane ca „pelerinaj”, realizat sub călăuzirea „stelei”, în căutarea Domnului. Vom privi împreună figurile Magilor, care, provenind din zone diferite și îndepărtate, au fost printre primii care au recunoscut în Isus din Nazaret, în Fiul Fecioarei Maria, pe Mesia promis, și s-au închinat în fața Lui (cf. Matei 2,1-12). De amintirea acestor figuri emblematice sunt în special legate comunitățile ecleziale din orașul Köln. Asemenea Magilor, toți credincioșii, în special tinerii, sunt chemați să se angajeze pe drumul vieții, în căutarea adevărului, a dreptății, a iubirii. Este un drum al cărui scop final poate fi găsit doar prin întâlnirea cu Cristos, o întâlnire care nu poate avea loc fără credință. În acest drum interior ne pot ajuta numeroasele semne pe care lunga și bogata tradiție creștină le-a lăsat irevocabil pe pământul Germaniei: de la impresionantele monumente istorice la numeroasele opere de artă presărate pe teritoriul ei, de la documentele conservate în biblioteci la tradițiile populare vii, de la gândul filozofic la reflecția teologică a atâtor gânditori ai săi, de la moștenirea spirituală la experiența mistică a numeroși sfinți. Este vorba de un foarte bogat patrimoniu cultural și spiritual care și astăzi, în inima Europei, dă mărturie despre fecunditatea credinței și a tradiției creștine. În special Diecezele și regiunea Köln-ului păstrează amintirea vie a unor mari mărturisitori ai civilizației creștine. Mă gândesc, printre alții, la Sf. Bonifaciu, la Sf. Ursula, la Sf. Albert cel Mare, și, în timpurile mai recente, la Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein) și la Fer. Adolph Kolping. Acești iluștri frați ai noștri întru credință, care de-a lungul secolelor au ținut aprinsă flacăra sfințeniei, sunt „modele” și „patroni” ai Zilei Mondiale a Tineretului pe care o celebrăm acum.

Reînnoind către voi toți cei prezenți călduroasele mele mulțumiri pentru primirea frumoasă, mă rog Domnului pentru viitorul Bisericii și al întregii societăți din Republica Federală Germană, atât de dragă sufletului meu. Lunga ei istorie și marile reușite sociale, economice și culturale, să fie stimuli pentru înaintarea cu un angajament reînnoit pe drumul progresului autentic și al dezvoltării solidare nu doar pentru națiunea germană, ci și pentru celelalte popoare ale continentului. Fecioara Maria, care l-a prezentat pe Pruncul Isus Magilor veniți la Betleem să se închine Mântuitorului, să continue să mijlocească pentru noi, așa după cum timp de secole a vegheat asupra poporului german din numeroasele sanctuare închinate ei, din landurile germane. Domnul să vă binecuvânteze, pe voi, cei prezenți, precum și pe toți pelerinii și pe toți locuitorii acestei țări. Domnul să apere Republica Federală Germană!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 18.08.2005
Publicarea pe acest sit: 18.08.2005
Etichete: , , ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?