Discursul Papei la sosirea în Bavaria

Discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
la sosirea pe aeroportul internațional din München,
sâmbătă, 9 septembrie 2006

Domnule președinte al Republicii,
doamnă cancelar și domnule ministru-președinte,
Eminențele voastre, venerați frați întru episcopat,
stimați domni și stimate doamne!

Cu vie emoție, astăzi, pentru prima oară după alegerea mea la Catedra lui Petru, pun piciorul pe pământul bavarez. Mă întors în Patria mea, în mijlocul poporului meu, cu scopul de a vizita unele locuri care au avut o importanță fundamentală pentru viața mea. Îi sunt recunoscător domnului președinte al Republicii, dr. Horst Köhler, pentru cordialul discurs de bun venit pe care mi l-a adresat. În el am perceput ecoul fidel al sentimentelor întregului nostru popor. Îi mulțumesc doamnei cancelar, dr. Angela Merkel, și domnului ministru-președinte, dr. Edmund Stoiber, pentru bunăvoința cu care au dorit să onoreze sosirea mea pe pământul german. Salutul meu recunoscător îl extind și la ceilalți membri ai guvernului, la personalitățile ecleziastice, civile și militare adunate aici, precum și la toți cei care au dorit să fie prezenți pentru a mă primi în această vizită atât de importantă pentru mine.

În acest moment se nasc în sufletul meu multe amintiri legate de anii petrecuți la München și Regesburg: sunt amintiri despre persoane și despre întâmplări care au lăsat în mine urme adânci. Conștient de cât am primit, sunt aici înainte de toate pentru a exprima sentimentul viu de recunoștință pe care îl simt față de toți cei care au contribuit la formarea personalității mele. Dar sunt aici și ca Succesor al Apostolului Petru, pentru a reafirma și confirma legăturile profunde care există între Scaunul Romei și Biserica din patria noastră.

Sunt legături care au o istorie de secole, alimentată de adeziunea fermă la valorile credinței creștine, o adeziune de care se pot mândri în mod special regiunile bavareze. Dau mărturie despre aceasta monumente renumite, maiestuoase Catedrale, statui și picturi de mare valoare artistică, opere literare, inițiative culturale și mai ales atâtea întâmplări ale unor persoane individuale și comunități în care se oglindesc convingerile creștine ale generațiilor care s-au succedat pe acest pământ atât de drag mie. Raporturile Bavariei cu Sfântul Scaun, deși cu unele momente de tensiune, au fost întotdeauna caracterizate de respectuoasă cordialitate. În ceasurile decisive ale istoriei sale, poporul bavarez a confirmat întotdeauna devoțiunea sa sinceră față de Catedra lui Petru și atașamentul ferm față de credința catolică. Mariensäule, care se înalță în piața centrală a Münchenului, este o mărturie elocventă.

Contextul social actual este sub multe aspecte diferit de cel din trecut. Mă gândesc totuși că suntem toți uniți în speranța ca noile generații să rămână fidele patrimoniului spiritual care, prin toate crizele istoriei, a rezistat. Vizita mea în ținutul în care m-am născut vrea să fie și o încurajare în acest sens: Bavaria este o parte a Germaniei; aparținând istoriei Germaniei, cu urcușurile și coborârile sale, poate fi mândră, pe bună dreptate, de tradițiile moștenite din trecut. Urarea mea este ca toți compatrioții mei în Bavaria și în întreaga Germanie să fie parte activă în transmiterea valorilor fundamentale ale credinței creștine cetățenilor de mâine. Foarte bucuros aș fi extins vizita mea și în alte părți ale Germaniei, pentru a atinge toate diferitele Biserici locale, în special cele de care mă leagă amintiri personale. Multe au fost semnele de afecțiune pe care le-am primit din toate părțile, și în special de la Diecezele bavareze, în acest început de pontificat. Folosesc bucuros și această ocazie pentru a transmite tuturor recunoștința mea, în timp ce încredințez Providenței posibilitatea unor viitoare întâlniri cu acele Biserici particulare.

În fine, îndeplinesc o plăcută datorie de a adresa un profund cuvânt de prețuire pentru tot ce s-a făcut pentru pregătirea întâlnirilor prevăzute în următoarele zile, pentru a asigura desfășurarea liniștită a diferitelor faze ale vizitei. În afară de aceasta, doresc să salut cu mare afecțiune toți locuitorii Bavariei și ai întregii Germanii: nu mă gândesc doar la credincioșii catolici, spre care este îndreptată în primul rând, dar și la membrii celorlalte Biserici și comunități ecleziale, îndeosebi la creștinii luterani și ortodocși. Îi salut și pe adepții altor religii, precum și pe toate persoanele de bunăvoință, care au la inimă pacea și seninătatea țării. Să binevoiască Domnul să binecuvânteze eforturile tuturor în vederea edificării unui viitor de autentică bunăstare umană în avantajul întregii comunități naționale. Încredințez aceste dorințe Fecioarei Maria, venerată în acest ținut cu titlul de Patroană a Bavariei. O fac prin cuvintele lui Jacob Balde, consemnate într-o invocație devenită clasică: „Rem regem regionem religionem conserva Bavaris, Virgo Patrona, tuis!” – „Păstrează bavarezilor tăi, o Fecioară Patroană, bunurile, autoritatea politică, țara, religia!” Tuturor celor prezenți, un cordial „Grüb Gott!”

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Radio Vatican
Copyright: Libreria Editrice Vaticana
Publicarea în original: 09.09.2006
Publicarea pe acest sit: 09.09.2006
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.