Discursul Papei la întâlnirea ecumenică şi interreligioasă din Sarajevo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea ecumenică și
interreligioasă din Sarajevo
sâmbătă, 6 iunie 2015

Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să particip la această întâlnire, care îi reunește pe reprezentanții confesiunilor religioase prezente în Bosnia și Herțegovina. Adresez un salut cordial fiecăruia dintre voi și comunităților voastre și mulțumesc îndeosebi pentru expresiile respectuoase și reflecțiile care au fost propuse. Și auzindu-le pot să vă spun că mi-au făcut bine!

Întâlnirea de astăzi este semn al unei dorințe comune de fraternitate și de pace; ea dă mărturie despre o prietenie pe care o construiți de-a lungul anilor și pe care deja o trăiți în conviețuirea și colaborarea zilnică. A fi aici este deja un „mesaj” al acelui dialog pe care toți îl căutăm și pentru care lucrăm.

În special aș vrea să amintesc, ca rod al acestei dorințe de întâlnire și de reconciliere, instituirea, în 1997, a Consiliului Local pentru Dialogul Interreligios, care adună musulmani, creștini și evrei. Mă bucur pentru lucrarea pe care Consiliul o desfășoară cu promovarea de diferite activități de dialog, coordonarea de inițiative comune și confruntarea cu autoritățile statale. Munca voastră este foarte prețioasă în această regiune, și la Sarajevo îndeosebi, răscruce de popoare și de culturi, unde diversitatea, dacă pe de o parte constituie o mare resursă care a permis dezvoltarea socială, culturală și spirituală a acestei regiuni, pe de altă parte a fost motiv de sfâșieri dureroase și războaie sângeroase.

Nu este o întâmplare că nașterea Consiliului pentru Dialogul Interreligios și celelalte inițiative apreciabile în domeniul interreligios și ecumenic au avut loc la sfârșitul războiului, ca un răspuns la exigența de reconciliere și în fața necesității de a reconstrui o societate sfâșiată de conflict. De fapt, dialogul interreligios, aici ca și în orice parte a lumii, este o condiție de care nu se poate face abstracție pentru pace și pentru aceasta este o datorie pentru toți credincioșii (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 250).

Dialogul interreligios, mai înainte de a fi discuție despre marile teme ale credinței, este o „conversație despre viața umană” (ibid.). În el se împărtășește cotidianitatea existenței, în aspectul său concret, cu bucuriile și durerile, trudele și speranțele; se asumă responsabilități comune; se proiectează un viitor mai bun pentru toți. Se învață să se trăiască împreună, să se cunoască și să se accepte în respectivele diversități, liber, prin ceea ce este fiecare. În dialog se recunoaște și se dezvoltă o comuniune spirituală, care unifică și ajută să se promoveze valorile morale, marile valori morale, dreptatea, libertatea și pacea. Dialogul este o școală de umanitate și un factor de unitate, care ajută la construirea unei societăți întemeiate pe toleranță și respect reciproc.

Pentru acest motiv, dialogul interreligios nu se poate limita doar la puțin, numai la responsabilii comunităților religioase, ci ar trebui să se extindă cât mai mult posibil la toți credincioșii, implicând diferitele sfere ale societății civile. Și o atenție deosebită merită în acest sens tinerii, chemați să construiască viitorul acestei țări. Totuși, este bine mereu de amintit că dialogul, pentru a fi autentic și eficace, presupune o identitate formată: fără identitate formată, dialogul este inutil sau dăunător. Asta o spun gândindu-mă la tineri, dar este valabil pentru toți.

Apreciez cu sinceritate ceea ce ați făcut până acum și vă încurajez în această angajare a voastră pentru cauza păcii, ai cărei primi păzitori aici în Bosnia și Herțegovine sunteți voi, ca lideri religioși. Vă asigur că Biserica catolică va continua să dea sprijinul său deplin și să asigure disponibilitatea sa completă.

Toți suntem conștienți că mai este mult drum de parcurs. Însă, să nu ne lăsăm descurajați de dificultăți și să continuăm cu perseverență pe drumul iertării și al reconcilierii. În timp ce comemorăm în mod just trecutul, și pentru a învăța lecțiile istoriei, să evităm regretele și reproșurile, ci să ne lăsăm purificați de Dumnezeu, care ne dăruiește prezentul și viitorul: El este viitorul nostru, El este izvorul ultim al păcii.

Acest oraș, care în trecutul recent a devenit în mod trist un simbol al războiului și al distrugerilor sale, acest Ierusalim din Europa, astăzi, cu varietatea sa de popoare, culturi și religii, poate să devină din nou semn de unitate, loc în care diversitatea să nu reprezinte o amenințare, ci o bogăție și o oportunitate pentru a crește împreună. Într-o lume din păcate încă sfâșiată de conflicte, această țară poate să devină un mesaj: să ateste că este posibil să se trăiască unul lângă altul, în diversitate dar în umanitate comună, construind împreună un viitor de pace și de fraternitate. Se poate trăi făcând pacea!

Vă sunt recunoscător vouă tuturor pentru prezența voastră și pentru rugăciunile pe care veți avea bunătatea să le oferiți pentru slujirea mea. Din partea mea, vă asigur că mă voi ruga la fel pentru voi, pentru comunitățile voastre, și din inimă voi face asta. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.

Acum vă invit pe toți să facem această rugăciune. Către Veșnicul, către Unicul și Adevăratul Dumnezeu cel Viu, către Cel Milostiv.

RUGĂCIUNE

Dumnezeule atotputernic și veșnic,
Tată bun și milostiv;
Creator al cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor;
Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob,
Rege și Stăpân al trecutului, al prezentului și al viitorului;
unic judecător al tuturor oamenilor,
care răsplătești cu gloria veșnică pe credincioșii tăi!
Noi, descendenți ai lui Abraham după credința în Tine, unic Dumnezeu,
evrei, creștini și musulmani,
cu umilință suntem în fața Ta
și cu încredere Te rugăm
pentru această țară, Bosnia și Herțegovina,
pentru ca să poată locui în ea în pace și armonie
bărbați și femei credincioși din diferite religii, națiuni și culturi.
Te rugăm, o, Tată, pentru ca asta să se întâmple
în toate țările din lume!
În fiecare dintre noi întărește credința și speranța,
respectul reciproc și iubirea sinceră
față de toți frații și surorile noastre.
Fă ca să ne angajăm, cu curaj,
să construim dreptatea socială,
să fim oameni de bunăvoință,
plini de înțelegere reciprocă și de iertare,
artizani răbdători ai dialogului și ai păcii.
Toate gândurile noastre, cuvintele și faptele
să fie în armonie cu voința Ta sfântă.
Totul să fie spre cinstea Ta și gloria Ta și spre mântuirea noastră.
Laudă și glorie veșnică Ție, Dumnezeul nostru!

Amin.

Publicarea pe acest sit: 09.06.2015
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.