Discursul Papei la întâlnirea cu tinerii în Sarajevo

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu tinerii în Sarajevo
sâmbătă, 6 iunie 2015

Dragi tineri,

Am dorit mult această întâlnire cu voi tinerii din Bosnia și Herțegovina și din țările vecine. Adresez fiecăruia un salut drag. Aflându-mă aici în acest „Centru” dedicat sfântului Ioan Paul al II-lea, nu pot să uit ceea ce el a făcut pentru tineri, întâlnindu-i și încurajându-i în orice parte a lumii. Mijlocirii sale încredințez pe fiecare dintre voi, precum și toate inițiativele pe care Biserica catolică le-a întreprins în țara voastră pentru a mărturisi apropierea sa și încrederea sa în tineri. Noi toți mergem împreună!

Cunosc îndoielile și speranțele pe care le purtați în inimă. Ni le-au amintit episcopul, mons. Marko Semren, și reprezentanții voștri, Darko și Nadežda. Îndeosebi, împărtășesc dorința ca noilor generații să le fie asigurate perspective reale pentru un viitor demn în țară, evitând astfel fenomenul trist al exodului. În această privință, instituțiile sunt chemate să pună în practică strategii oportune și curajoase pentru a-i favoriza pe tineri în realizarea aspirațiilor lor legitime; în acest mod ei vor fi în măsură să contribuie activ la edificarea și la creșterea țării. Biserica, la rândul său, poate să-și dea aportul cu proiecte pastorale adecvate, focalizate asupra formării conștiinței civice și morale a tineretului, ajutându-l astfel să fie protagonist al vieții sociale. Această angajare a Bisericii este deja în act, în special prin lucrarea prețioasă a școlilor catolice, deschise pe bună dreptate nu numai elevilor catolici, ci și celor de alte confesiuni creștine și alte religii. Totuși, Biserica trebuie să se simtă chemată să îndrăznească mereu mai mult, pornind de la Evanghelie și stimulată de Duhul Sfânt care transformă persoanele, societatea și Biserica însăși.

Și vouă tinerilor vă revine o misiune decisivă în înfruntarea provocărilor din acest timp al nostru, care sunt desigur provocări materiale, dar mai înainte se referă la viziunea despre om. De fapt, împreună cu problemele economice, cu dificultatea de a găsi loc de muncă și respectiva nesiguranță pentru viitor, se observă criza valorilor morale și pierderea sensului vieții. În fața acestei situații critice, vreunul ar putea să cedeze în fața ispitei fugii, a evadării, închizându-se într-o atitudine de izolare egoistă, refugiindu-se în alcool, în droguri, în ideologiile care predică ura și violența. Sunt realități pe care le cunosc bine pentru că din păcate sunt prezente și în orașul Buenos Aires, de unde provin eu. Pentru aceasta vă încurajez să nu vă lăsați dărâmați de dificultăți, ci să faceți să se evidențieze fără frică forța care vine din faptul de a fi persoane și creștini, din faptul de a fi semințe ale unei societăți mai drepte, fraterne, primitoare și pașnice. Voi tinerilor, împreună cu Cristos, sunteți forța Bisericii și a societății. Dacă vă lăsați plăsmuiți de El, dacă vă deschideți la dialogul cu El în rugăciune, cu citirea și meditarea Evangheliei, veți deveni profeți și martori ai speranței!

La această misiune sunteți chemați: să salvați speranța la care vă stimulează însăși realitatea voastră de persoane deschise la viață; speranța pe care o aveți de a depăși situația actuală, de a pregăti pentru viitor un climat social și uman mai demn decât cel actual; speranța de a trăi într-o lume mai fraternă, mai dreaptă și pașnică, mai sinceră, mai după măsura omului. Vă urez să conștientizați tot mai mult că sunteți fii ai acestei țări, care v-a dat naștere și care cere să fie iubită și ajutată să se reedifice, să crească spiritual și social, grație și contribuției indispensabile a ideilor voastre și a lucrării voastre. Pentru a învinge orice urmă de pesimism este nevoie de curajul de a se oferi cu bucurie și dăruire în construirea unei societăți primitoare, care respectă toate diversitățile, orientată spre civilizația iubirii. Voi aveți un mare martor foarte apropiat al acestui stil de viață: fericitul Ivan Merz. Sfântul Ioan Paul al II-lea l-a proclamat fericit la Banja Luka. Să fie mereu ocrotitorul vostru și exemplul vostru!

Credința creștină ne învață că suntem chemați la un destin veșnic, să fim fii ai lui Dumnezeu și frați în Cristos (cf. 1In 3,1), să fim creatori de fraternitate din iubire față de Cristos. Mă bucur pentru angajarea în dialogul ecumenic și interreligios întreprins de voi tineri catolici și ortodocși, cu implicarea și a lumii tinerilor musulmani. În această importantă activitate desfășoară un rol semnificativ acest „Centru de tineret sfântul Ioan Paul al II-lea”, cu inițiative de cunoaștere reciprocă și de solidaritate, pentru a favoriza conviețuirea pașnică între diferitele apartenențe etnice și religioase. Vă încurajez să continuați cu încredere această operă, angajându-vă în proiecte comune, cu gesturi concrete de apropiere și de ajutor față de cei mai săraci și nevoiași.

Dragi tineri, prezența voastră sărbătorească, setea voastră de adevăr și de idealuri înalte sunt semne de speranță! Tinerețea nu este pasivitate, ci efort tenace pentru a ajunge la ținte importante, chiar dacă asta costă; nu înseamnă a închide ochii în fața dificultăților, ci a refuza compromisurile și mediocritatea; nu este evadare sau fugă, ci angajare de solidaritate față de toți, îndeosebi față de cei mai slabi. Biserica se bazează și vrea să se bazeze pe voi, care sunteți generoși și capabili de cele mai bune elanuri și de cele mai nobile sacrificii. Pentru aceasta păstorii voștri, și eu împreună cu ei, vă cerem să nu vă izolați, ci să fiți mereu uniți între voi, pentru a vă bucura de frumusețea fraternității și a fi mai eficienți în acțiunea voastră.

Din modul vostru de a vă iubi și de a vă angaja, toți să poată vedea că sunteți creștini: tinerii creștini din Bosnia și Herțegovina! Fără frică; fără a fugi de realitate; deschiși la Cristos și la frați. Sunteți parte vie din marele popor care este Biserica: poporul universal, în care toate națiunile și culturile pot să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și să găsească drumul păcii. În acest popor, fiecare dintre voi este chemat să-l urmeze pe Cristos și să-și dea viața pentru Dumnezeu și pentru frați, pe drumul pe care Domnul vi-l va arăta, ba chiar, pe care vi-l arată! Deja astăzi, acum, Domnul vă cheamă: vreți să-i răspundeți? Nu vă fie frică. Nu suntem singuri! Suntem mereu cu Tatăl ceresc, cu Isus Fratele și Domnul nostru, cu Duhul Sfânt; și avem Biserica și pe Maria ca mamă. Sfânta Fecioară Maria să vă ocrotească și să vă dea mereu bucuria și curajul de a mărturisi Evanghelia.

Vă binecuvântez pe toți și vă cer, vă rog, să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.06.2015
Publicarea pe acest sit: 09.06.2015
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.