Discursul Papei la întâlnirea ecumenică din Sudanul de Sud

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea ecumenică
din Sudanul de Sud
Mausoleul „John Garang”, Juba
sâmbătă, 4 februarie 2023

Domnule președinte al republicii,
Stimate autorități religioase și civile,
Iubiți frați și surori!

Din această țară iubită și martirizată tocmai s-au ridicat spre cer atâtea rugăciuni: voci diferite s-au unit, formând o singură voce. Împreună, ca popor sfânt al lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru acest popor rănit. Fiind creștini, rugăciunea este primul și cel mai important lucru pe care suntem chemați să-l facem pentru a putea lucra bine și a avea forța de a merge. A ne ruga, a lucra și a merge: să reflectăm asupra acestor trei verbe.

Vatican Media

A ne ruga, înainte de toate. Marea angajare a comunităților creștine în promovarea umană, în solidaritate și în pace ar fi zadarnică fără rugăciune. De fapt, nu putem promova pacea fără a-l fi invocat mai întâi pe Isus, „Principe al păcii” (Is 9,5). Ceea ce facem pentru ceilalți și împărtășim cu ceilalți este, înainte de toate, dar gratuit pe care-l primim cu mâini goale de la el: este har, har pur. Suntem creștini pentru că suntem iubiți gratuit de Cristos.

Astăzi dimineață, m-am inspirat din figura lui Moise și acum, tocmai în relație cu rugăciunea, aș vrea să reevoc un episod decisiv pentru el și pentru poporul său, petrecut atunci când tocmai începuse să-l însoțească pe drumul spre libertate. Ajunși la malurile Mării Roșii, se prezintă în fața ochilor săi și a tuturor israeliților o scenă dramatică: în față, se ridică bariera de netrecut a apelor; în spate, ajunge armata dușmană cu care și cai. Asta nu amintește oare primii pași ai acestei țări, asaltate fie de ape de moarte, ca acelea ale inundațiilor dezastruoase care au lovit-o, fie de o violență războinică atroce? Ei bine, în acea situație disperată, Moise spune poporului: „Nu vă temeți, stați și veți vedea mântuirea Domnului” (Ex 14,13). Acum mă întreb: de unde îi venea lui Moise o asemenea certitudine, în timp ce poporul său continua să se plângă înfricoșat? Această forță îi venea din ascultarea Domnului (cf. v. 2-4), care îi promisese să manifeste gloria sa. Unirea cu el, încrederea în el cultivată în rugăciune era secretul cu care Moise a putut să însoțească poporul din oprimare la libertate.

Este așa și pentru noi: rugăciunea dă forța de a merge înainte, de a depăși temerile, de a întrevedea, chiar și în întuneric, mântuirea pe care Dumnezeu o pregătește. Mai mult, rugăciunea atrage mântuirea lui Dumnezeu asupra poporului. Rugăciunea de mijlocire, care a caracterizat viața lui Moise (cf. Ex 32,11-14), este aceea la care suntem ținuți mai ales noi, păstori ai poporului sfânt al lui Dumnezeu. Pentru ca Domnul păcii să intervină acolo unde oamenii nu reușesc să o construiască, este nevoie de rugăciune: o tenace, constantă rugăciune de mijlocire. Fraților, surorilor, să ne susținem în asta: în diferitele noastre confesiuni să ne simțim uniți între noi ca o unică familie; și să ne simțim responsabili să ne rugăm pentru toți. În parohiile, bisericile, adunările noastre de cult și de laudă să ne rugăm stăruitori și într-un cuget (cf. Fap 1,14) pentru ca Sudanul de Sud, ca poporul lui Dumnezeu în Scriptură, „să ajungă în țara promisă”: să dispună senin și egal de pământul fertil și bogat pe care-l posedă și să fie umplut de acea pace promisă, dar din păcate încă nevenită.

Tocmai pentru cauza păcii suntem chemați, în al doilea rând, să lucrăm. Pentru că Isus ne vrea „făcători de pace” (Mt 5,9), vrea ca Biserica lui să nu fie numai semn și instrument al unirii intime cu Dumnezeu, ci și al unității întregului neam omenesc (cf. Lumen gentium, 1). De fapt, Cristos, așa cum amintește Apostolul Paul, „este pacea noastră” exact în sensul restabilirii unității: el este cel care „face din două una, dărâmând zidurile de despărțire, dușmănia” (cf. Ef 2,14). Iată pacea lui Dumnezeu: nu numai o oprire între conflicte, ci o comuniune fraternă, care vine din unire, nu din absorbire; din iertare, nu din dominare; din reconciliere, nu din impunere. Așa de mare este dorința de pace a cerului, încât a fost vestită deja în momentul nașterii lui Cristos: „pe pământ, pace oamenilor, pe care el îi iubește” (Lc 2,14). Și atât de mare a fost angoasa lui Isus din cauza refuzării acestui dar pe care venea să-l aducă, încât el a plâns asupra Ierusalimului, spunând: „Dacă tu ai fi cunoscut în ziua aceasta calea spre pace!” (Lc 19,42).

Noi, iubiți frați și surori, să lucrăm fără încetare pentru această pace, pe care Duhul lui Isus și al Tatălui ne invită s-o construim: o pace care integrează diversitățile, care promovează unitatea în pluralitate. Aceasta este pacea Duhului Sfânt, care armonizează diferențele, în timp ce duhul, dușman al lui Dumnezeu și al omului, se bazează pe diversități pentru a dezbina. În această privință, Scriptura spune: „În aceasta se recunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului: oricine nu săvârșește dreptatea și nu-l iubește pe fratele său nu este din Dumnezeu” (1In 3,10). Preaiubiților, cel care se declară creștin trebuie să aleagă de care parte să stea. Cine-l urmează pe Cristos alege pacea mereu; cine dezlănțuie război și violență îl trădează pe Domnul și reneagă evanghelia sa. Stilul pe care Isus ni-l învață este clar: să-i iubim pe toți, pentru că toți sunt iubiți ca fii de Tatăl comun care este în ceruri. Iubirea creștinului nu este numai pentru apropiați, ci pentru oricine, pentru că fiecare în Isus este aproapele nostru, frate și soră, chiar și dușmanul (cf. Mt 5,38-48); cu atât mai mult cei care aparțin aceluiași popor al nostru, chiar dacă sunt de etnie diferită. „Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu!” (In 15,12): aceasta este porunca lui Isus, care contrazice orice viziune tribală despre religie. Ca „toți să fie una” (In 17,21): aceasta este rugăciunea îndurerată a lui Isus adresată Tatălui pentru noi toți credincioșii.

Să ne străduim, fraților și surorilor, pentru această unitate fraternă între noi creștinii și să ne ajutăm să transmitem mesajul păcii în societate, să răspândim stilul de nonviolență al lui Isus, pentru ca în cel care se mărturisește credincios să nu mai fie spațiu pentru o cultură bazată pe spiritul de răzbunare; pentru ca evanghelia să nu fie numai un frumos discurs religios, ci o profeție care devine realitate în istorie. Să lucrăm pentru asta: să lucrăm pentru pace țesând și refăcând, niciodată tăind sau smulgând. Să-l urmăm pe Isus și, în urma lui, să facem pași comuni pe calea păcii (cf. Lc 1,79).

Iată, așadar, al treilea verb: după a ne ruga și a lucra, a merge. Aici, de-a lungul deceniilor, comunitățile creștine s-au angajat puternic în promovarea parcursurilor de reconciliere. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru această luminoasă mărturie de credință, născută din recunoașterea nu numai prin cuvinte, ci în fapte, că înainte de diviziunile istorice există o realitate imutabilă: suntem creștini, suntem ai lui Cristos. Este frumos că, în mijlocul atâtor conflictualități, apartenența creștină nu a dezagregat niciodată populația, ci a fost, și este și acum, făuritoare de unitate. Moștenirea ecumenică a Sudanului de Sud este o comoară prețioasă, o laudă adusă numelui lui Isus, un act de iubire față de Biserică, mireasa sa, un exemplu universal pentru drumul de unitate al creștinilor. Este o moștenire care trebuie păzită în același spirit: diviziunile ecleziale din secolele trecute să nu se repercuteze asupra celui care este evanghelizat, ci semănarea evangheliei să contribuie la răspândirea unei unități mai mari. Tribalismul și sectarismul care alimentează violențele în țară să nu altereze raporturile interconfesionale; dimpotrivă, mărturia de unitate a creștinilor să se reverse asupra poporului.

În acest sens, pentru a termina, aș vrea să sugerez două cuvinte-cheie pentru continuarea drumului nostru: amintire și angajareAmintire: pașii pe care îi faceți merg pe urmele predecesorilor. Să nu vă fie teamă că nu sunteți la înălțime, simțiți-vă în schimb stimulați de cei care v-au pregătit calea: ca într-o ștafetă, primiți ștafeta pentru a grăbi ajungerea la destinația unei comuniuni depline și vizibile. Și apoi angajare: se merge spre unitate atunci când iubirea este concretă, când împreună este ajutat cel care se află la margini, cel care este rănit și rebutat. Voi deja faceți asta în atâtea domenii, mă gândesc îndeosebi la cele ale sănătății, instruirii, carității: câte ajutoare urgente și indispensabile duceți populației! Mulțumesc pentru asta. Continuați așa: niciodată concurenți, ci familiali; frați și surori care, prin compătimire față de cei suferinzi, predilecții lui Isus, dau glorie lui Dumnezeu și mărturisesc comuniunea pe care el o iubește.

Preaiubiților, frații mei, și eu am ajuns pelerini în mijlocul vostru, popor sfânt al lui Dumnezeu aflat pe cale. Deși distanțați fizic, vom fi mereu aproape de voi. Să repornim în fiecare zi de la rugăciunea unii pentru alții și cu alții, de la munca împreună ca martori și mediatori ai păcii lui Isus, de la mersul pe același drum, făcând pași concreți de caritate și de unitate. În toate, să ne iubim intens și cu inimă curată (cf. 1Pt 1,22).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.02.2023
Publicarea pe acest sit: 04.02.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.