Predica Papei la Liturghia din Juba

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Sfânta Liturghie de la Mausoleul „John Garang”
Juba
, 5 februarie 2023

Cuvintele pe care Apostolul Paul le-a adresat comunității din Corint în a doua lectură aș vrea să mi le însușesc astăzi și să le repet în fața voastră: „Când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înțelepciune. Într-adevăr, n-am voit să știu nimic altceva decât pe Isus Cristos, și pe acesta răstignit” (1Cor 2,1-2). Da, trepidația lui Paul este și a mea, aflându-mă aici cu voi în numele lui Isus Cristos, Dumnezeul iubirii, Dumnezeul care a realizat pacea prin crucea sa; Isus, Dumnezeu răstignit pentru noi toți; Isus, răstignit în cel care suferă; Isus, răstignit în viața atâtora dintre voi, în multe persoane din această țară; Isus Înviat, învingător asupra răului și asupra morții. Vin la voi să vi-l proclam pe el, să vă întăresc în el, pentru că vestea lui Cristos este veste de speranță: de fapt, el cunoaște neliniștile și așteptările pe care le purtați în inimă, bucuriile și trudele care marchează viața voastră, întunericul care vă oprimă și credința pe care, ca pe o cântare în noapte, o înălțați la cer. Isus vă cunoaște și vă iubește; dacă rămânem în el, nu trebuie să ne temem, deoarece și pentru noi fiecare cruce se va transforma în înviere, fiecare tristețe în speranță, fiecare plâns în dans.

Vatican Media

Așadar, aș vrea să mă opresc asupra cuvintelor de viață pe care Domnul Isus ni le-a adresat astăzi în Evanghelie: „Voi sunteți sarea pământului […]. Voi sunteți lumina lumii” (Mt 5,13.14). Ce ne spun aceste imagini nouă, discipoli ai lui Cristos?

Înainte de toate, suntem sare a pământului. Sarea folosește pentru a da gust mâncării. Este ingredientul invizibil care dă gust la toate. Tocmai pentru aceasta, încă din timpurile antice, a fost văzută ca simbol al înțelepciunii, adică al acelei virtuți care nu se vede, dar care dă gust vieții și fără de care existența devine insipidă, fără gust. Dar despre care înțelepciune ne vorbește Isus? El utilizează această imagine a sării imediat după ce a proclamat discipolilor săi Fericirile: așadar, înțelegem că ele sunt sarea vieții creștinului. De fapt, Fericirile aduc pe pământ înțelepciunea cerului: revoluționează criteriile lumii și ale modului obișnuit de a gândi. Și ce anume spun? În puțin cuvinte, afirmă că pentru a fi fericiți, adică pe deplin fericiți, nu trebuie să căutăm să fim tari, bogați și puternici, ci umili, blânzi, milostivi; să nu facem rău nimănui, ci să fim făcători de pace pentru toți. Aceasta – spune Isus – este înțelepciunea discipolului, este ceea ce dă gust pământului pe care locuim. Să ne amintim: dacă punem în practică Fericirile, dacă întrupăm înțelepciunea lui Cristos, nu dăm un gust bun numai vieții noastre, ci și societății, țării în care trăim.

Dar sarea, în afară de a da gust, are o altă funcție, esențială în timpurile lui Cristos: să păstreze mâncărurile pentru ca să nu se strice, devenind avariate. Însă Biblia spunea că exista o „mâncare”, un bun esențial care trebuia conservat înainte de orice altceva: alianța cu Dumnezeu. De aceea în acele timpuri, de fiecare dată când se făcea o ofrandă Domnului, se punea un pic de sare. De fapt, să ascultăm ce spune Scriptura în această privință: „Orice dar al tău adus ca ofrandă să-l presari cu sare: să nu lipsească sarea alianței Dumnezeului tău de pe ofranda ta!” (Lev 2,13). Astfel sarea amintea nevoia primară de a păzi legătura cu Dumnezeu, pentru că el este fidel față de noi, alianța sa cu noi este incoruptibilă, inviolabilă și durabilă (cf. Num 18,19; 2Cr 13,5). De aceea discipolul lui Isus, ca sare a pământului, este martor al alianței pe care el a realizat-o și pe care o celebrăm la fiecare Liturghie: o alianță nouă, veșnică, infrangibilă (cf. 1Cor 11,25; Evr 9), o iubire față de noi care nu poate să fie compromisă nici măcar de infidelitățile noastre.

Fraților, surorilor, să fim martori ai acestei minunății. În vechime, când persoane sau popoare stabileau între ele o prietenie, adesea o pecetluiau schimbând un pic de sare; noi, care suntem sare a pământului, suntem chemați să mărturisim alianța cu Dumnezeu în bucurie, cu recunoștință, arătând că suntem persoane capabile să creăm legături de prietenie, să trăim fraternitatea, să construim relații umane bune, pentru a împiedica să prevaleze corupția răului, boala diviziunilor, murdăria afacerilor ilegale, plaga nedreptății.

Astăzi aș vrea să vă mulțumesc pentru că sunteți sarea pământului în această țară. Și totuși, în fața atâtor răni, a violențelor care alimentează otrava urii, a fărădelegii care provoacă mizerie și sărăcie, ar putea să vi se pară că sunteți mici și neputincioși. Dar, când vă asaltează ispita de a vă simți nepotriviți, încercați să priviți la sare și la grăunțele sale minuscule: este un mic ingredient și, odată pus deasupra unei farfurii cu mâncare, dispare, se topește, însă tocmai așa ea dă gust la tot conținutul. Tot așa, noi, creștinii, deși suntem fragili și mici, chiar și atunci când forțele noastre ni se par puțin lucru în fața măreției problemelor și a furiei oarbe a violenței, putem oferi o contribuție decisivă pentru a schimba istoria. Isus dorește ca să facem asta ca și sarea: este suficient un pic care se topește pentru a da un gust diferit ansamblului. Așadar nu ne putem trage înapoi, pentru că fără acel puțin, fără puținul nostru, totul pierde gust. Să începem chiar de la puțin, de la esențial, de la ceea ce nu apare în cărțile de istorie dar schimbă istoria: în numele lui Isus, al Fericirilor sale, să depunem armele urii și ale răzbunării pentru a îmbrățișa rugăciunea și caritatea; să depășim acele antipatii și aversiuni care, în timp, au devenit cronice și riscă să contrapună triburile și etniile; să învățăm să punem pe răni sarea iertării, care arde dar vindecă. Și, chiar dacă inima sângerează din cauza ofenselor primite, să renunțăm o dată pentru totdeauna să răspundem la rău cu rău și ne vom simți bine înăuntru; să ne primim și să ne iubim cu sinceritate și generozitate, așa cum face Dumnezeu cu noi. Să păzim bunul care suntem, să nu ne lăsăm corupți de rău!

Trecem la a doua imagine folosită de Isus, lumina: Voi sunteți lumina lumii. O vestită profeție spunea despre Israel: „Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului” (Is 49,6). Acum profeția s-a împlinit, pentru că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul său, și El este lumina lumii (cf. In 8,12), lumina adevărată care luminează orice om și orice popor, lumina care strălucește în întuneric și risipește norii oricărui întuneric (cf. In 1,5.9). Dar însuși Isus, lumină a lumii, le spune discipolilor săi că și ei sunt lumină a lumii. Asta înseamnă că noi, primind lumina lui Cristos, lumina care este Cristos, devenim luminoși, iradiem lumina lui Dumnezeu!

Isus adaugă: „Nu se poate ascunde o cetate așezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă și se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toți cei care sunt în casă” (Mt 5,15). Este vorba și în acest caz de imagini familiare acelor timpuri: diferite sate în Galileea erau pe coline, bine vizibile de departe; și candelele, în case, erau puse sus pentru ca să facă lumină în toate colțurile camerei; apoi, când trebuiau să fie stinse, se acopereau cu un obiect de teracotă numit „obroc”, care făcea ca să lipsească oxigenul pentru flacără până o stingea.

Fraților și surorilor, invitația lui Isus de a fi lumină a lumii este clară: noi, care suntem discipolii săi, suntem chemați să strălucim ca o cetate așezată sus, ca o candelă a cărei flacără nu trebuie să fie niciodată stinsă. Cu alte cuvinte, înainte de a ne preocupa de întunericul care ne înconjoară, înainte de a spera ca în jurul nostru ceva să se lumineze, suntem ținuți să strălucim, să iluminăm cu viața noastră și cu faptele noastre orașele, satele și locurile în care locuim, persoanele pe care le frecventăm, activitățile pe care le ducem înainte. Domnul ne dă forța, forța de a fi lumină în el, pentru toți; pentru că toți trebuie să poată vedea faptele noastre bune și, văzându-le – ne amintește Isus -, se vor deschide cu uimire la Dumnezeu și îi vor da glorie (cf. v. 16): dacă trăim ca fii și frați pe pământ, oamenii vor descoperi că au un Tată în ceruri. Așadar, nouă ne este cerut să ardem de iubire: să nu se întâmple ca lumina noastră să se stingă, ca din viața noastră să dispară oxigenul carității, ca faptele răului să ia aerul curat de la mărturia noastră. Această țară, foarte frumoasă și martirizată, are nevoie de lumina pe care fiecare dintre voi o are, sau mai bine zis, de lumina care este fiecare dintre voi!

Preaiubiților, vă urez să fiți sare care se presară și se topește cu generozitate pentru a da gust Sudanului de Sud cu gustul fratern al vangheliei; să fiți comunități creștine luminoase care, ca niște cetăți așezate sus, să arunce o lumină de bine asupra tuturor și să arate cât de frumos și posibil este a trăi gratuitatea, a avea speranță, a construi toți împreună un viitor reconciliat. Fraților și surorilor, sunt cu voi și vă urez să experimentați bucuria evangheliei, gustul și lumina pe care Domnul, „Dumnezeul păcii” (Fil 4,9), „Dumnezeul oricărei mângâieri” (2Cor 1,3), vrea să le reverse asupra fiecăruia dintre voi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.02.2023
Publicarea pe acest sit: 05.02.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.