Discursul Papei la întâlnirea ecumenică din Bratislava

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea ecumenică de la Nunțiatura din Slovacia
Bratislava, 12 septembrie 2021

Iubiți membri ai Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Republica Slovacă,

Vă salut cordial și vă mulțumesc pentru că ați primit invitați și că mi-ați venit în întâmpinare: eu, pelerin în Slovacia, voi, oaspeți bineveniți în nunțiatură! Sunt bucuros că prima întâlnire este cu voi: este un semn că credința creștină este – și vrea să fie – în această țară germen de unitate și plămadă de fraternitate. Mulțumesc Preafericirea Voastră, frate Ratislav, pentru prezența dumneavoastră; mulțumesc, iubit episcop Ivan, președinte al Consiliului Ecumenic, pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat și care mărturisesc angajarea de a voi să continuați să mergeți împreună pentru a trece de la conflict la comuniune.

Drumul comunităților voastre a repornit după anii persecuției ateiste, când libertatea religioasă era împiedicată sau pusă la grea încercare. După aceea, în sfârșit, a venit. Și acum vă unește o bucată de parcurs în care experimentați cât este de frumos, dar în același timp dificil, a trăi credința ca oameni liberi. De fapt, există ispita de a redeveni sclavi, desigur nu ai unui regim, ci ai unei sclavi și mai rele, cea interioară.

De aceasta avertiza Dostoievski într-o relatare celebră, Legenda Marelui Inchizitor. Isus s-a întors pe pământ și este închis. Inchizitorul îi adresează cuvinte biciuitoare: acuza pe care i-o aduce este tocmai aceea că a dat prea multă importanță libertății oamenilor. Îi spune: „Tu vrei să mergi în lume și mergi cu mâinile goale, cu promisiunea unei libertăți pe care ei, în simplitatea lor și în dezordinea lor înnăscută, nici măcar n-o pot concepe, de care le este frică și teroare, pentru că nimic n-a fost mai intolerabil decât libertatea pentru om!” (Frații Karamazov, Milano 2012, pag. 338). Și întrece măsura, adăugând că oamenii sunt dispuși să schimbe cu plăcere libertatea lor cu o sclavie mai comodă, aceea de a se supune cuiva care să decidă pentru ei, numai să aibă pâine și siguranțe. Și astfel ajunge să-l certe pe Isus pentru că n-a voit să devină Cezar pentru a subjuga conștiința oamenilor și a stabili pacea cu forța. În schimb, a continuat să prefere pentru om libertate, în timp ce omenirea reclamă „pâine și puțin altceva”.

Iubiți frați, să nu ni se întâmple asta; să ne ajutăm să nu cădem în capcana de a ne mulțumi cu pâine și cu puțin altceva. Pentru că acest risc vine când situația se normalizează, când ne-am stabilizat și ne acomodăm tânjind să menținem viața liniștită. Așadar, la ceea ce se dorește nu mai este „libertatea pe care o avem în Cristos Isus” (Gal 2,4), adevărul său care ne eliberează (cf. In 8,32), ci obținerea de spații și privilegii. Care, conform Evangheliei, este „pâine și puțin altceva”. Aici, din inima Europei, ne vine să ne întrebăm: noi creștinii am pierdut un pic ardoarea vestirii și profeția mărturiei? Adevărul Evangheliei ne face liberi sau ne simțim liberi când scoate comfort zone care ne permit să ne gestionăm și să mergem înainte liniștiți fără repercusiuni? De asemenea, mulțumindu-ne cu pâine și siguranțe, oare am pierdut elanul în căutarea unității implorate de Isus, unitate care cere desigur libertatea matură de alegeri puternice, renunțări și sacrificii, dar este premisa pentru ca lumea să creadă (cf. In 17,21)? Să nu ne interesăm numai de ceea ce poate fi de folos fiecărei comunități. Libertatea fratelui și a surorii este și libertatea noastră, pentru că libertatea noastră nu este deplină fără el și fără ea.

Aici evanghelizarea a apărut în mod fratern, având imprimat sigiliul sfinților frați din Tesalonic, Ciril și Metodiu. Ei, martori ai unei creștinătăți încă unite și înfocată de ardoarea vestirii, să ne ajute să continuăm pe drum cultivând comuniunea fraternă între noi în numele lui Isus. De altfel, cum putem dori o Europă care să regăsească propriile rădăcini creștine dacă noi cei dintâi suntem dezrădăcinați din comuniunea deplină? Cum putem visa o Europă liberă de ideologii, dacă nu avem curajul de a pune libertatea lui Isus înainte necesităților fiecărui grup de credincioși? Este greu de cerut o Europă mai fecundată de Evanghelie fără a ne preocupa de faptul că încă nu suntem pe deplin uniți între noi în continent și fără a avea grijă unii de alții. Calcule de conveniență, motive istorice și legături istorice nu pot să fie obstacole de neînlăturat pe drumul nostru. Să ne ajute sfinții Ciril și Metodiu, „precursori ai ecumenismului” (Sf. Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Slavorum Apostoli, 14), să ne străduim pentru o reconciliere a diversităților în Duhul Sfânt; pentru o unitate care, fără a fi uniformitate, să fie semn și mărturie a libertății lui Cristos, Domnul care dezleagă lațurile trecutului și ne vindecă de frici și timidități.

În timpurile lor, Ciril și Metodiu au permis ca să se întrupeze Cuvântul divin în aceste ținuturi (cf. In 1,14). Aș vrea să împărtășesc cu voi două sugestii în această perspectivă, sfaturi fraterne pentru a răspândi Evanghelia libertății și a unității astăzi. Primul sfat, prima sugestie se referă la contemplație. O caracteristică distinctivă a popoarelor slave, care vă revine vouă s-o păziți împreună, este trăsătura contemplativă, care merge dincolo de conceptualizările filozofice, precum și teologice, pornind de la o credință experiențială, care știe să primească misterul. Ajutați-vă să cultivați această tradiție spirituală, de care Europa are atâta nevoie: îndeosebi are sete de asta Occidentul eclezial, pentru a regăsi frumusețea adorației lui Dumnezeu și importanța de a nu concepe comunitatea de credință înainte de toate pe baza unei eficiențe programatice și funcționale.

Al doilea sfat se referă în schimb la acțiune. Unitatea nu se obține atât cu propunerile bune și cu adeziunea la vreo valoare comună, ci făcând ceva împreună pentru cei care ne apropie mai mult de Domnul. Cine sunt? Sunt săracii, pentru că Isus este prezent în el (cf. Mt 25,40). A împărtăși caritatea deschide orizonturi mai ample și ajută să se meargă mai zvelt, depășind prejudecăți și răstălmăciri. Și este și aceasta o trăsătură care are primire genuină în această țară, unde la școală se învață pe de rost o poezie, care conține, între altele, un pasaj foarte frumos: „Când la ușa noastră bate mâna străină cu încredere sinceră: oricine ar fi, dacă vine de aproape sau de departe, ziua sau noaptea, pe masa noastră îl va aștepta darul lui Dumnezeu” (Samo Chalupka, Mor ho!, 1864). Darul lui Dumnezeu să fie prezent pe mesele fiecăruia pentru ca, în timp ce încă nu suntem în măsură să ne împărtășim la aceeași masă euharistică, putem să-l găzduim împreună pe Isus slujindu-l în cei săraci. Va fi un semn mai evocator decât multe cuvinte, care va ajuta societatea civilă să înțeleagă, în special în această perioadă grea, că numai stând de partea celor mai slabi vom ieși cu adevărat toți împreună din pandemie.

Iubiți frați, vă mulțumesc pentru prezența voastră și pentru drumul nostru: caracterul blând și primitor, tipic poporului slovac, conviețuirea tradițională pașnică între voi și colaborarea pentru binele țării sunt prețioase pentru fermentul Evangheliei. Vă încurajez să mergeți înainte pe drumul ecumenic, comoară prețioasă și indispensabilă. Vă asigur amintirea mea în rugăciune și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.09.2021
Publicarea pe acest sit: 12.09.2021
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.