Discursul Papei la întâlnirea cu reprezentanţii musulmani

Discursul Sanctității Sale Papa Benedict al XVI-lea
la întâlnirea cu reprezentanții comunității musulmane
Yaounde, joi, 19 martie 2009

Dragii mei prieteni,

Recunoscător pentru această ocazie de a întâlni reprezentanții comunității musulmane din Camerun, îmi exprim mulțumirile calde față de dl. Amadou Bello pentru amabilele cuvinte de salut pe care mi le-a transmis în numele Dvs. Întâlnirea noastră este un semn viu al dorinței pe care o avem împreună cu toți oamenii de bunăvoință – din Camerun, din Africa și de pe întreg globul – de a căuta ocaziile de schimb de idei despre modul în care religia își aduce o contribuție esențială la înțelegerea culturii și a lumii, la conviețuirea pașnică între toți membrii familiei umane. Inițiativele din Camerun, precum Asociația Cameruneză pentru Dialogul Interreligios, ilustrează modul în care dialogul încurajează înțelegerea reciprocă și ajută la construirea unei ordini politice mai stabile și mai drepte.

Camerun este casă pentru mii de creștini și de musulmani, care adesea trăiesc, muncesc și aduc cult lui Dumnezeu aproape unii de alții. Cu toții cred în același Dumnezeu milostiv care la sfârșitul lumii va judeca omenirea (cf. Lumen Gentium, nr. 16). Împreună ei dau mărturie despre valorile fundamentale ale familiei, responsabilității sociale, ascultării de legea lui Dumnezeu și grijii iubitoare pentru săraci și bolnavi. Modelându-și viețile după aceste virtuți și transmițându-le generațiilor tinere, creștinii și musulmanii nu doar arată cum contribuie la dezvoltarea deplină a persoanei umane, ci și realizează legături de solidaritate cu semenii și promovează binele comun.

Dragi prieteni, cred că o sarcină deosebit de urgentă a religiei astăzi este dezvăluirea vastului potențial al rațiunii umane, care este în sine dar al lui Dumnezeu, înălțată de revelație și de credință. Credința într-un singur Dumnezeu, departe de a periclita capacitatea noastră de a ne înțelege pe noi și de a înțelege lumea, o lărgește de fapt. Nu ne așează împotriva lumii ci ne angajează în ea. Suntem chemați să îi ajutăm pe ceilalți să vadă urmele delicate și prezența misterioasă a lui Dumnezeu în lumea pe care El a creat-o în mod minunat și pe care continuă să o susțină cu iubirea Sa inefabilă și largă. Deși mărirea Lui infinită nu poate să fie în mod direct cuprinsă de mințile noastre finite în această viață, putem fără îndoială să surprindem frânturi din ea în frumusețile care ne înconjoară. Când oamenii permit ordinii magnifice a lumii și splendorii demnității umane să le ilumineze mințile, descoperă că ceea ce este „rațional” se extinde dincolo de ceea ce matematica poate calcula, logica poate deduce și experimentul științific poate demonstra; sunt incluse aici bunătatea și atracția înnăscută spre o viață trăită etic, după cum ni se face cunoscut în chiar limbajul creației.

Aceste idei ne îndeamnă să căutăm tot ceea ce este corect și drept, să trecem dincolo de sfera restrictivă a intereselor personale pentru a acționa spre binele celorlalți. Religia adevărată deschide deci orizontul înțelegerii umane și stă ca temelie pentru orice cultură umană autentică. Ea respinge toate formele de violență și de totalitarism: nu doar bazându-se pe principiile credinței ci și datorită rațiunii corecte. Într-adevăr, religia și rațiunea se întăresc una pe alta, dat fiind că religia este purificată și structurată de rațiune, iar deplinul potențial al rațiunii este declanșat de revelație și de credință.

Vă încurajez așadar, dragii mei prieteni musulmani, să impregnați societatea cu valorile ce provin din această perspectivă asupra culturii umane, lucrând împreună pentru construirea unei civilizații a iubirii. Fie ca entuziasta colaborare dintre musulmani, catolici și ceilalți creștini din Camerun să fie un far de lumină pentru celelalte națiuni africane, care să evidențieze potențialul enorm al angajamentului interreligios la pace, dreptate și binele comun!

Cu aceste sentimente îmi exprim încă o dată recunoștința pentru această ocazie de a vă întâlni în cadrul vizitei mele în Camerun. Îi mulțumesc Atotputernicului Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-a revărsat asupra voastră și asupra concetățenilor voștri și mă rog ca legăturile ce unesc creștinii și musulmanii în profunda lor venerație față de voința lui Dumnezeu să continue să crească în tărie, pentru ca aceștia să reflecte tot mai clar înțelepciunea Atotputernicului, care iluminează inimile întregii omeniri.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Radu Capan
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 19.03.2009
Publicarea pe acest sit: 19.03.2009
Etichete: , , , ,

Faci un comentariu sau dai un răspuns?