Discursul Papei la întâlnirea cu membrii comunității pr. Zeno Saltini

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu membrii comunității pr. Zeno Saltini
Nomadelfia (Grosseto), joi, 10 mai 2018

Iubiți frați și surori din Nomadelfia!

Am venit aici între voi în amintirea părintelui Zeno Saltini și pentru a exprima încurajarea mea pentru comunitatea voastră fondată de el. Vă salut pe toți cu afect: pe președintele vostru Francesco Matterazzo, pe părintele paroh Ferdinando Neri, pe numeroșii prieteni și pe episcopul de Grosseto, în a cărui dieceză sunteți inserați și care urmărește cu grijă drumul operei părintelui Zeno. Nomadelfia este o realitate profetică ce își propune să realizeze o nouă civilizație, realizând Evanghelia ca formă de viață bună și frumoasă.

Fondatorul vostru s-a dedicat cu ardoare apostolică să pregătească terenul pentru sămânța Evangheliei, pentru ca să poată aduce roade de viață nouă. Crescut în mijlocul ogoarelor din câmpiile fertile din Emilia, el știa că, atunci când vine anotimpul potrivit, este timpul de a pune mâna pe plug și a pregăti terenul pentru semănat. I-a rămas imprimată fraza lui Isus: „Nimeni care pune mâna pe plug și privește înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu” (Lc9,62). O repeta des, probabil presimțind dificultățile pe care avea să le întâlnească pentru a întrupa, în concretețea cotidianului, forța reînnoitoare a Evangheliei.

Legea fraternității, care caracterizează viața voastră, a fost visul și obiectivul întregii existențe a părintelui Zeno, care dorea o comunitate de viață inspirată din modelul schițat în Faptele Apostolilor: „Mulțimea celor care au crezut era o singură inimă și un singur suflet. Nici unul dintre ei nu spunea că ceea ce are este al său, ci toate le aveau în comun” (Fap 4,32). Vă îndemn să continuați acest stil de viață, încrezându-vă în forța Evangheliei și a Duhului Sfânt, prin mărturia voastră creștină limpede.

În fața suferințelor copiilor orfani și marcați de suferință, părintele Zeno a înțeles că unicul limbaj pe care ei îl înțelegeau era cel al iubirii. De aceea, a știut să găsească o formă specială de societate unde nu există spațiu pentru izolare sau singurătate, ci este în vigoare principiul colaborării între diferite familii, unde membrii se recunosc frați în credință. Astfel la Nomadelfia, ca răspuns la o vocație specială a Domnului, se stabilesc legături mult mai solide decât cele de rudenie. Este realizată o consangvinitate cu Isus, proprie a celui care este renăscut din apă și din Duhul Sfânt și conform cuvintelor Învățătorului divin: „Cine face voința lui Dumnezeu, acela este pentru mine frate, soră și mamă” (Mc 3,35). Această legătură specială de consangvinitate și de familiaritate este manifestată și de raporturile reciproce dintre persoane: toți se cheamă pe nume, niciodată cu prenumele, și în raporturile zilnice se folosește confidențialul „tu”.

Vreau să subliniez și un alt semn profetic, un semn de mare umanitate din Nomadelfia: este vorba despre atenția iubitoare față de bătrânii care, și atunci când nu se bucură de sănătate bună, rămân în familie și sunt susținuți de frații și de surorile din toată comunitatea. Continuați pe acest drum, întrupând modelul iubirii fraterne, și prin opere și semne vizibile, în multiplele contexte în care caritatea evanghelică vă cheamă, dar păstrând mereu spiritul părintelui Zeno care voia o Nomadelfia „ușoară” și esențială în structurile sale. În fața unei lumi care uneori este ostilă față de idealurile predicate de Cristos, nu ezitați să răspundeți cu mărturia bucuroasă și senină a vieții voastre, inspirată din Evanghelie.

Vă mulțumesc mult pentru căldura și climatul de familie cu care m-ați primit. A fost o întâlnire scurtă dar încărcată de semnificație și de emoție; o voi purta cu mine, în special în rugăciune. Voi purta chipurile voastre: chipurile unei mari familii cu gustul curat al Evangheliei.

Și acum, gustând bucuria că suntem toți frați pentru că suntem fii ai Tatălui ceresc, să recităm împreună Tatăl nostru.

Recitarea rugăciunii Tatăl nostru

Și acum vă împart vouă tuturor, familiilor voastre, persoanelor dragi Binecuvântarea apostolică, invocând asupra fiecăruia lumina și forța Duhului Sfânt.

Binecuvântarea

Și rugați-vă pentru mine, nu uitați.

* * *

Cuvinte conclusive

Multe mulțumiri pentru primire. Și pentru daruri, care sunt „daruri de familie”, acest lucru este foarte important: sunt daruri care vin din inimă, din familie, de aici; simple, dar bogate în semnificație.

Multe mulțumiri! Mulțumiri pentru primire, pentru bucuria voastră.

Și mergeți înainte! Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 10.05.2018
Publicarea pe acest sit: 10.05.2018
Etichete: ,

Lasă un răspuns