Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Botez – 5.
Renașterea
miercuri, 9 mai 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Cateheza despre sacramentul Botezului ne face să vorbim astăzi despre baia sfântă însoțită de invocarea Preasfintei Treimi, adică ritul central care propriu-zis „botează” – adică scufundă – în misterul pascal al lui Cristos (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1239). Sensul acestui gest îl amintește sfântul Paul creștinilor din Roma, mai întâi întrebând: „nu știți că noi, toți care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea lui?” și apoi răspunzând: „am fost înmormântați împreună cu el prin botez în moartea lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă” (Rom 6,4). Botezul ne deschide poarta spre o viață de înviere, nu spre o viață lumească. O viață conform lui Isus.

Izvorul baptismal este locul în care se face Paștele cu Cristos! Este înmormântat omul vechi, cu patimile sale înșelătoare (cf. Ef 4,22), pentru ca să se renască o creatură nouă; într-adevăr lucrurile vechi au trecut și s-au născut lucruri noi (cf. 2Cor 5,17). În „Catehezele” atribuite sfântului Ciril din Ierusalim este explicat astfel neofiților ceea ce li s-a întâmplat în apa Botezului. Este frumoasă această explicație a sfântului Ciril: „În aceeași clipă ați murit și v-ați născut și același val salutar a devenit pentru voi mormânt și mamă” (nr. 20, Mistagogica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082). Renașterea omului nou cere ca să fie redus în praf omul corupt de păcat. Imaginile mormântului și a sânului matern referite la izvor, sunt de fapt foarte incisive pentru a exprima ceea ce se întâmplă măreț prin gesturile simple ale Botezului. Îmi place să citez inscripția care se află în vechiul baptisteriu roman din Lateran, în care se citește, în latină, această expresie atribuită papei Xist al III-lea: „Mama Biserică naște feciorelnic prin apă copiii pe care-i zămislește prin suflarea lui Dumnezeu. Cei care v-ați renăscut din acest izvor, sperați împărăția cerurilor”[1]. Este frumos: Biserica ne face să ne naștem, Biserica este sân matern, este mama noastră prin intermediul Botezului.

Dacă părinții noștri ne-au născut la viața pământească, Biserica ne-a renăscut la viața veșnică în Botez. Am devenit fii în Fiul său Isus (cf. Rom 8,15; Gal 4,5-7). Și asupra fiecăruia dintre noi, renăscuți din apă și din Duhul Sfânt, Tatăl ceresc face să răsune cu iubire infinită glasul său care spune: „Tu ești fiul meu iubit” (cf. Mt 3,17). Acest glas patern, imperceptibil pentru ureche dar foarte auzibil de inima celui care crede, ne însoțește toată viața, fără a ne abandona vreodată. În timpul întregii vieți Tatăl ne spune: „Tu ești fiul meu iubit, tu ești fiica mea iubită”. Dumnezeu ne iubește mult, ca un Tată, și nu ne lasă singuri. Asta din momentul Botezului. Renăscuți fii ai lui Dumnezeu, suntem fii pentru totdeauna! De fapt, Botezul nu se repetă, pentru că imprimă un sigiliu spiritual de neșters: „Acest sigiliu nu este șters de niciun păcat, deși păcatul împiedică Botezul să aducă roade de mântuire” (CBC, 1272). Sigiliul Botezului nu se pierde niciodată! „Părinte, dar dacă o persoană devine un tâlhar, dintre cei mai vestiți, care ucide oameni, care face nedreptăți, sigiliul dispare?”. Nu. Pentru propria rușine fiul lui Dumnezeu care este acel om face aceste lucruri, dar sigiliul nu dispare. Și continuă să fie fiu al lui Dumnezeu, care merge împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-i renegă niciodată pe fiii săi. Ați înțeles acest ultim lucru? Dumnezeu nu-i renegă niciodată pe fiii săi. Repetăm asta toți împreună? „Dumnezeu nu-i renegă niciodată pe fiii săi”. Un pic mai tare, căci eu ori sunt surd ori n-am înțeles: [repetă mai tare] „Dumnezeu nu-i renegă niciodată pe fiii săi”. Iată, așa e bine.

Încorporați lui Cristos prin intermediul Botezului, cei botezați sunt așadar conformați Lui, „primul născut între mulți frați” (Rom 8,29). Prin acțiunea Duhului Sfânt, Botezul purifică, sfințește, justifică, pentru a forma în Cristos, din mulți, un singur trup (cf. 1Cor 6,11; 12,13). Exprimă asta ungerea cu crismă, „care este semn al preoției regale a celui botezat și al agregării sale la comunitatea poporului lui Dumnezeu” (cf. Ritualul Botezului copiilor, Introducere, nr. 18, 3). De aceea preotul unge cu sfânta crismă capul fiecărui botezat, după ce a rostit aceste cuvinte care explică semnificația: „Dumnezeu însuși vă unge cu untdelemnul mântuirii, pentru ca, făcând de acum parte din poporul său, să rămâneți mădulare ale lui Cristos, preot, profet și împărat, pentru viața veșnică” (ibid., nr. 71).

Frați și surori, vocația creștină se află în întregime aici: a trăi uniți cu Cristos în sfânta Biserică, părtași de aceeași consacrare pentru a desfășura aceeași misiune, în această lume, aducând roade care durează pentru totdeauna. De fapt, însuflețit de unicul Duh, întregul popor al lui Dumnezeu este părtaș de funcțiunile lui Isus Cristos, „preot, profet și împărat”, și poartă responsabilitățile de misiune și slujire care derivă (cf. CBC, 783-786). Ce înseamnă a fi părtaș de preoția regească și profetică a lui Cristos? Înseamnă a face din noi înșine o ofrandă plăcută lui Dumnezeu (cf. Rom 12,1), dând mărturie despre El prin intermediul unei vieți de credință și de iubire (cf. Lumen gentium, 12), punând-o în slujba celorlalți, după exemplul Domnului Isus (cf. Mt 20,25-28; In 13,13-17). Mulțumesc.

Notă:
[1] «Virgineo fetu genitrix Ecclesia natos / quos spirante Deo concipit amne parit. / Caelorum regnum sperate hoc fonte renati».

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 09.05.2018
Publicarea pe acest sit: 09.05.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.