Discursul Papei la întâlnirea cu Corpul Diplomatic de la Vatican

Discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
adresat Corpului Diplomatic acreditat pe lângă Sfântul Scaun,
luni, 8 ianuarie 2007

Domnule decan, Excelențe, doamnelor și domnilor,

Cu plăcere vă primesc astăzi, pentru această ceremonie tradițională a schimbărilor de urări. Deși ea se reînnoiește în fiecare an, totuși nu este vorba de o simplă formalitate, ci de o ocazie pentru a afirma speranța noastră și pentru a ne angaja tot mai mult în slujba păcii și a dezvoltării persoanelor și popoarelor.

În primul rând, doresc să-i mulțumesc decanului vostru, domnul ambasador Giovanni Galassi, pentru cuvintele gentile cu care a exprimat urările dumneavoastră. Adresez un salut deosebit ambasadorilor care participă pentru prima dată la această întâlnire. Ofer tuturor urările mele cele mai cordiale și vă asigur de rugăciunea mea, pentru ca anul 2007 să vă aducă vouă, familiilor voastre, colaboratorilor voștri, tuturor popoarelor și conducătorilor lor fericirea și pacea.

La începutul anului suntem invitați să aruncăm o privire la situația internațională pentru a examina provocările pe care suntem chemați să le înfruntăm împreună. Între aceste chestiuni esențiale, cum să nu ne gândim la milioanele de persoane, în special la femeile și copiii cărora le lipsesc apa, hrana, un acoperiș? Scandalul foametei, care tinde să se agraveze, este inacceptabil într-o lume care dispune de bunuri, de cunoștințe și de mijloace pentru a-i pune capăt. El ne face să ne schimbăm modurile noastre de viață, ne amintește de urgența de a elimina motivele structurale ale disfuncțiilor economiei mondiale și de a corecta modelele de creștere care par incapabile să garanteze respectarea ambientului și o dezvoltare umană integrală pentru astăzi și mai ales pentru mâine. Invit din nou pe responsabilii națiunilor mai bogate să ia măsurile necesare pentru ca țările sărace, adesea pline de bogății naturale, să poată beneficia de roadele bunurilor care le aparțin lor în mod propriu. Din acest punct de vedere, întârzierea punerii în practică a angajamentelor luate de comunitatea internațională în cursul ultimilor ani este izvor de îngrijorare. Este necesar să se dorească reluarea negocierilor comerciale, cum sunt continuarea și accelerarea procesului de ștergere și de reducere a datoriilor țărilor mai sărace, fără ca acesta să fie condiționat de măsuri de ajustare structurală, nefaste pentru populațiile mai vulnerabile.

La fel, în cadrul dezarmării se înmulțesc simptomele unei crize progresive, legată de dificultățile de negocieri cu privire la armele convenționale ca și cu privire la armele de distrugere în masă și, pe de altă parte, de creșterea cheltuielilor militare pe scară mondială. Chestiunile de siguranță, agravate de terorism, care trebuie condamnat cu fermitate, trebuie să fie tratate într-o abordare globală și clarvăzătoare. Cât privește crizele umanitare, trebuie notat că Organizațiile care le înfruntă au nevoie de un sprijin mai puternic, pentru ca să fie în măsură să furnizeze victimelor ocrotire și asistență. O altă chestiune care capătă tot mai multă importanță este cea a mișcării persoanelor: milioane de bărbați și de femei sunt constrânși să-și lase casele lor și patria lor din cauza violențelor sau pentru a căuta condiții de viață mai demne. Este iluzoriu să credem că fenomenele migratoare vor putea să fie blocate sau controlate doar prin intermediul forței. Migrațiile și problemele pe care le creează ele trebuie să fie tratate cu umanitate, dreptate și compasiune.

Cum să nu ne îngrijorăm de continuele atentate la adresa vieții, de la zămislire și până la moartea naturală? Nu cruță aceste atentate nici acele regiuni unde cultura respectării vieții este tradițională, ca în Africa, unde se încearcă să se banalizeze în mod fraudulos avortul prin Protocolul de la Maputo, ca și prin Planul de Acțiune adoptat de Miniștrii Sănătății din Uniunea Africană, și care va fi supus votului la Summit-ul șefilor de stat și de guvern. În același mod se dezvoltă amenințări împotriva structurii naturale a familiei, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, și tentativele de a o relativiza conferindu-i același statut cu cel al formelor de unire radical diferite. Toate acestea constituie o ofensă adusă familiei și contribuie la destabilizarea ei, încălcându-i caracterul specific și rolul său social unic. Alte forme de agresiune la adresa vieții sunt uneori comise sub aparența cercetării științifice. Se răspândește convingerea că cercetarea nu ar avea alte legi în afară de cele pe care vrea să și le dea și că nu ar avea nici o limitare pentru posibilitățile sale. De exemplu, este cazul tentativelor de a legitima clonarea umană pentru scopuri terapeutice ipotetice.

Acest cadru îngrijorător nu împiedică însă să percepem elementele pozitive care caracterizează epoca noastră. Aș vrea să citez în primul rând conștientizarea crescândă a importanței dialogului dintre culturi și dintre religii. Este vorba de o necesitate vitală, îndeosebi din cauza provocărilor comune referitoare la familie și la societate. Evidențiez de altfel numeroasele inițiative în acest sens, care tind să construiască bazele comune pentru a trăi în înțelegere. Trebuie notată și dezvoltarea conștientizării comunității internațională față de enormele provocări ale timpului nostru, ca și eforturile pentru ca să se traducă în acte concrete. În cadrul Organizației Națiunilor Unite a fost creat anul trecut Consiliul Drepturilor Omului: trebuie sperat că el își va baza activitatea sa spre apărarea și promovarea drepturilor fundamentale ale persoanei, îndeosebi dreptul la viață și la libertate religioasă. Vorbind despre Națiunile Unite, simt datoria de a saluta cu gratitudine pe Excelența sa domnul Kofi Annan pentru opera realizată în decursul mandatului său. Adresez cele mai bune urări pentru succesorul său, Excelența sa domnul Ban Kimoon, în momentul în care ia în primire funcția.

În cadrul dezvoltării, au fost lansate diferite inițiative, la care Sfântul Scaun și-a adus sprijinul său, amintind în același timp că aceste proiecte nu trebuie să suprime angajarea țărilor dezvoltate de a destina 0,7 % din produsul lor intern brut pentru ajutorul internațional. Un alt element important în efortul comun pentru eliminarea mizeriei cere nu numai o asistență, a cărei expansiune nu se poate să nu se dorească, ci și conștientizarea importanței luptei împotriva corupției și promovarea bunei conduceri. Trebuie încurajate și continuate și eforturile care au ca scop să asigure persoanelor și popoarelor aplicarea dreptului umanitar pentru o ocrotire mai eficientă a populațiilor civile.

Luând în considerare situația politică în diferitele continente, mai găsim încă motive de îngrijorare și de speranță. Constatăm în primul rând că pacea este adesea fragilă și chiar batjocorită. Nu putem uita continentul african. Drama de la Darfour continuă și se extinde la regiunile de graniță din Ciad și din Republica Centroafricană. Comunitatea internațională pare neputincioasă de patru ani, în pofida inițiativelor destinate să ușureze populațiile încercate și să dea o soluție politică. Numai printr-o colaborare activă dintre Națiunile Unite, Uniunea Africană, guvernele interesate și alți protagoniști, aceste mijloace vor putea deveni eficace. Îi invit pe toți să acționeze cu determinare: nu putem accepta ca atâția nevinovați să continue să sufere și să moară.

Situația în Nordul Africii s-a agravat recent cu reluarea ostilităților și internaționalizarea conflictului. Adresând un apel tuturor părților în cauza ca să abandoneze armele și să aleagă negocierea, să-mi fie permis să amintesc memoria surorii Leonella Sgorbati care și-a dăruit viața în slujba celor mai dezavantajați, invocând iertarea pentru cei care au ucis-o. Fie ca exemplul său și mărturia sa să-i poată inspira pe toți cei care caută în mod real binele Somaliei!

În Uganda, trebuie dorit progresul negocierilor dintre părți, în vederea sfârșitului unui conflict crud care comportă chiar înrolarea a numeroși copii constrânși să devină soldați. Acest lucru va permite numeroșilor refugiați să se întoarcă în casele lor și să regăsească o viață demnă. Contribuția conducătorilor religioși și desemnarea recentă a unui reprezentant al secretarului general al Națiunilor Unite sunt de bun augur. Repet: să nu uităm Africa și numeroasele sale situații de război și de tensiune. Trebuie amintit că numai negocierile dintre diferiții protagoniști pot deschide drumul spre o justă rezolvare a conflictelor și să pregătească progrese spre consolidarea păcii.

Regiunea Marilor Lacuri a fost însângerată de mulți ani de războaie fără milă. Cu interes și speranță trebuie primite recentele dezvoltări pozitive, îndeosebi încheierea fazei de tranziție politică în Burundi și mai recent în Republica Democratică Congo. Totuși este urgent ca țările să se angajeze pentru întoarcerea la funcționarea instituțiilor statului de drept, pentru a pune o frână tuturor acțiunilor arbitrare și pentru a permite dezvoltarea socială. Îmi doresc ca în Ruanda procesul de reconciliere națională după genocid să se rezolve în dreptate, dar și în adevăr și în iertare. Conferința Internațională cu privire la Regiunea Marilor Lacuri, cu participarea unei delegații a Sfântului Scaun și a reprezentanților din numeroase conferințe episcopale naționale și regionale din Africa centrală și orientală, lasă să se întrevadă noi speranțe. În sfârșit, aș vrea să menționez Coasta de Fildeș, îndemnând părțile în cauză să creeze un climat de reciprocă încredere care să poată conduce la dezarmare și la pacificare, ca și Africa Australă: în aceste țări milioane de persoane sunt reduse la o situație de mare vulnerabilitate, care cere atenția și sprijinul comunității internaționale.

Semnale pozitive pentru Africa vin și din voința exprimată de comunitatea internațională de a menține acest continent în centrul atenției sale și din întărirea instituțiilor continentale și regionale care mărturisesc intenția țărilor implicate să devină tot mai responsabile de propriul lor destin. Trebuie lăudată și atitudinea demnă a persoanelor care, în fiecare zi, se angajează cu determinare ca să promoveze proiecte care să contribuie la dezvoltarea și la organizarea vieții economice și sociale. Călătoria apostolică pe care o voi efectua în luna mai în Brazilia îmi dă ocazia de a-mi îndrepta privirea spre această mare țară, care mă așteaptă cu bucurie, și spre întreaga Americă Latină și Caraibe. Îmbunătățirea câtorva indicatori economici, angajarea în lupta împotriva traficului de droguri și împotriva corupției, diferitele procese de integrare, eforturile pentru a îmbunătăți accesul la educație, pentru a combate șomajul și pentru a reduce inegalitățile în distribuirea veniturilor, constituie indicii care trebuie evidențiate cu satisfacție. Dacă aceste evoluții ar trebui să se consolideze, ar putea contribui în manieră determinantă la învingerea sărăciei care lovește sectoare vaste ale populației și la creșterea stabilității instituționale. Vorbind despre alegerile care s-au desfășurat anul trecut în multe țări, trebuie subliniat că democrația este chemată să ia în considerare aspirațiile de ansamblu ale cetățenilor, să promoveze dezvoltarea în respectul față de toate componentele societății, conform principiilor solidarității, subsidiarității și dreptății. Însă trebuie atenționat împotriva riscului ca exercitarea democrației să se transforme în dictatura relativismului, propunând modele antropologice incompatibile cu natura și demnitatea omului.

Atenția mea se îndreaptă îndeosebi spre unele țări, mai precis Columbia, unde lungul conflict intern a provocat o criză umanitară, mai ales în ceea ce privește refugiații. Trebuie să se facă toate eforturile pentru a instaura pacea în țară, pentru a-i reda familiilor pe rudele lor care au fost răpite, pentru a reda siguranță și o viață normală milioanelor de persoane. Aceste semne vor da încredere tuturor, inclusiv celor care au fost implicați în lupta armată. Privirea noastră se îndreaptă și spre Cuba. Dorind ca fiecare dintre locuitorii săi să poată realiza aspirațiile sale legitime în angajarea pentru binele comun, permiteți-mi să repet apelul veneratului meu predecesor: „Fie ca țara Cuba să se deschidă lumii și lumea să se deschidă Cubei”. Deschiderea reciprocă cu celelalte țări nu va putea decât să fie în beneficiul tuturor. Nu departe de aici, poporul haitian trăiește tot într-o mare sărăcie și în violență. Fac apeluri pentru ca interesul comunității internaționale, manifestat între altele de conferințele donatorilor care au avut loc în anul 2006, să conducă la consolidarea instituțiilor și să permită poporului să devină artizan al propriei dezvoltări, într-un climat de reconciliere și de înțelegere.

Aria prezintă înainte de toate țări care sunt caracterizate de o populație foarte numeroasă și de o mare dezvoltare economică. Mă gândesc la China și la India, țări în deplină expansiune, dorind ca prezența lor crescândă pe scena internațională să determine beneficii pentru populațiile lor și pentru celelalte națiuni. De asemenea fac urări Vietnamului, amintind de recenta sa aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Gândul meu se îndreaptă acum spre comunitățile creștine. În cea mai mare parte a țărilor din Asia este vorba adesea de comunități mici dar vii, care doresc în mod legitim să poată trăi și acționa într-un climat de libertate religioasă. Este în același timp un drept natural și o condiție care le va permite să contribuie la progresul material și spiritual al societății și să fie element de coeziune și de înțelegere.

În Timorul de Est, Biserica Catolică vrea să continue să ofere contribuția sa îndeosebi în sectoarele educației, sănătății și reconcilierii naționale. Criza politică străbătută de acest tânăr stat, ca de altfel și de alte țări din regiune, scoate în evidență o anumită fragilitate a proceselor de democratizare. Periculoase focare de tensiune mocnesc în peninsula Coreea. Obiectivul reconcilierii poporului coreean și al denuclearizării peninsulei, care vor avea efecte benefice în toată regiunea, trebuie să fie urmărite în cadrul negocierilor. Trebuie evitate gesturi care pot să compromită tratativele, totuși fără a condiționa în funcție de rezultate ajutoarele umanitare destinate straturilor mai vulnerabile ale populației. Aș vrea să atrag atenția voastră asupra altor două țări asiatice care sunt motiv de îngrijorare. În Afghanistan, în cursul ultimelor luni, trebuie deplorată o creștere însemnată a violenței și a atacurilor teroriste, care fac dificil drumul spre ieșirea din criză și care apasă greu asupra populației locale. În Sri Lanka falimentul negocierilor de la Geneva dintre guvern și mișcarea Tamil a produs o intensificare a conflictului, care provoacă suferințe imense în rândul populației civile. Numai calea dialogului va putea asigura un viitor mai bun și mai sigur pentru toți.

Și Orientul Mijlociu este izvor de mari neliniști. Pentru aceasta am voit să adresez o scrisoare catolicilor din regiune cu ocazia Crăciunului, pentru a exprima solidaritatea mea și apropierea mea spirituală față de toți și pentru a-i încuraja să continue prezența lor în regiune, fiind sigur că mărturia lor va fi un ajutor și un sprijin în vederea unui viitor de pace și de fraternitate. Reînnoiesc apelul meu urgent adresat tuturor părților în cauză în complexa situație politică din regiune, cu speranța ca să se consolideze semnele pozitive dintre israelieni și palestinieni înregistrate în cursul ultimelor săptămâni. Sfântul Scaun nu va înceta să repete că soluțiile militare nu conduc la nimic, așa cum s-a putut vedea în Liban vara trecută. Viitorul acestei țări trece în mod necesar prin unitatea tuturor componentelor sale și prin relațiile fraterne dintre diferitele grupuri religioase și sociale. Acesta constituie un mesaj de speranță pentru toți. Nu este posibil să ne mulțumim cu soluții parțiale sau unilaterale. Pentru a pune capăt crizei și suferințelor pe care ea le provoacă în rândul populațiilor, trebuie continuat printr-o abordare globală, care să nu excludă pe nimeni de la căutarea unei soluții negociate și care să țină cont de aspirațiile și de interesele legitime ale diferitelor popoare implicate; îndeosebi, libanezii au dreptul să vadă respectată integritatea și suveranitatea țării lor; israelienii au dreptul de a trăi în pace în statul lor, palestinienii au dreptul la o patrie liberă și suverană. Dacă fiecare dintre popoarele din regiune vede așteptările sale luate în considerare și se simte mai puțin amenințat, încrederea reciprocă se va întări. Această încredere se va dezvolta dacă o țară cum este Iranul, în special în ceea ce privește programul său nuclear, ar accepta un răspuns satisfăcător la îngrijorările legitime ale comunității internaționale. Pașii făcuți în acest sens vor avea fără nici o îndoială un efect pozitiv pentru stabilizarea întregii regiuni, și a Irakului în mod deosebit, punând capăt violenței înspăimântătoare care însângerează această țară, și oferind posibilitatea de a relansa reconstruirea sa și reconcilierea în toți locuitorii săi.

Mai aproape de noi, în Europa, noi țări, Bulgaria și România, țări cu lungă tradiție creștină, și-au făcut intrarea în Uniunea Europeană. În momentul în care se pregătește să celebreze cea de-a 500-a aniversare a Tratatelor de la Roma, se impune o reflecție asupra Tratatului constituțional. Îmi doresc ca valorile fundamentale care sunt la baza demnității umane să fie pe deplin ocrotite, îndeosebi libertatea religioasă în toate dimensiunile sale și drepturile instituționale ale Bisericilor. În același mod, nu se poate face abstracție de incontestabilul patrimoniu creștin al acestui continent, care a contribui mult la modelarea Europei națiunilor și a Europei popoarelor. Cea de-a 50-a aniversare a insurecției de la Budapesta, sărbătorită în octombrie, ne-a amintit evenimentele dramatice ale celui de-al douăzecilea secol care îi fac pe toți europenii să construiască un viitor liber de orice asuprire și condiționare ideologică, să lege legături de prietenie și de fraternitate și să manifeste grijă și solidaritate față de cei mai săraci și de cei mai mici: în același mod, este important de a purifica tensiunile din trecut, promovând reconcilierea la toate nivelele, pentru că numai ea permite construirea viitorului și deschiderea spre speranță. Fac apel și la toți cei care, în continentul european, sunt tentați de terorism, să înceteze orice activitate de acest tip, deoarece aceste comportamente, care fac să prevaleze violența și care provoacă frică în rândul populațiilor, constituie un drum fără ieșire. Mă gândesc și la diferitele „conflicte congelate”, dorind ca să se poată găsi rapid o soluție definitivă, și la tensiunile care apar frecvent, legate în zilele noastre mai ales de resursele energetice.

Îmi doresc ca regiunea Balcanilor să ajungă la stabilitatea pe care o speră toți, îndeosebi grație integrării națiunilor care o compun în structurile continentale și grație susținerii comunității internaționale. Stabilirea de relații diplomatice cu Republica Muntenegru, abia intrată în mod pașnic în concernul națiunilor, și Acordul de bază semnat cu Bosnia Herțegovina, constituie dovezi ale atenției constante a Sfântului Scaun pentru regiunea din Balcani. În timp ce se apropie momentul în care va fi definitiv statutul din Kosovo, Sfântul Scaun cere tuturor celor care sunt implicați un efort de înțelepciune clarvăzătoare, de flexibilitate și de moderație pentru ca să fie găsită o soluție care să respecte drepturile și așteptările legitime ale tuturor.

Situațiile pe care am voit să le evoc constituie o provocare care ne privește pe toți; este vorba de o provocare care constă în a promova și a consolida tot ceea ce există pozitiv în lume și a depăși, cu bunăvoință, înțelepciune și tenacitate, tot ceea ce rănește, degradează și ucide pe om. Numai respectând persoana umană este posibil de a promova pacea și numai construind pacea se pun bazele pentru un autentic umanism integral. Aici se află răspunsul la îngrijorarea atâtor contemporani ai noștri cu privire la viitor. Da, viitorul va putea fi senin dacă muncim împreună pentru om. Omul, creat după imaginea lui Dumnezeu, posedă o demnitate incomparabilă; omul este așa de vrednic de iubire în ochii Creatorului său încât Dumnezeu nu a ezitat să-l dăruiască pentru el pe propriul său Fiu. Acesta este marele mister al Crăciunului, pe care abia l-am celebrat și a cărui atmosferă bucuroasă se extinde și la întâlnirea noastră de astăzi. În angajarea sa în slujba omului și pentru construirea păcii, Biserica se alătură tuturor persoanelor de bunăvoință oferind o colaborare dezinteresată. Fie ca împreună, fiecare la locul său și cu propriile sale talente, să știm să lucrăm la construirea unui umanism integral care singur poate asigura o lume pașnică, dreaptă și solidară. Această urare este însoțită de rugăciunea pe care o înalț către Domnul pentru voi, pentru familiile voastre, pentru colaboratorii voștri și pentru popoarele pe care le reprezentați.

Mulțumesc tuturor!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.01.2007
Publicarea pe acest sit: 08.01.2007
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.