Discursul Papei la întâlnirea cu clerul și persoanele consacrate din Madagascar

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu preoții, călugării, călugărițele,
consacrații și seminariștii
din Madagascar
Colegiu Sf. Mihail, Antananarivo, Madagascar,
duminică, 8 septembrie 2019

Iubiți frați și surori, eu credeam că atunci când îmi aduceam această masă era pentru a mânca și în schimb nu, este pentru a vorbi!

Vă mulțumesc pentru căldurosul vostru bun-venit. Doresc ca primele mele cuvinte să fie adresate îndeosebi tuturor preoților, consacratelor și consacraților care n-au putut să călătorească datorită problemelor de sănătate, datorită poverii anilor sau datorită vreunui inconvenient. O rugăciune cu toți împreună pentru ei, în tăcere. [Se roagă în tăcere]

Încheind vizita mea în Madagascar aici cu voi, văzând bucuria voastră, dar gândindu-mă din nou la tot ceea ce am trăit în acest scurt timp în insula voastră, mi se ridică la inimă acele cuvinte ale lui Isus din Evanghelia lui Luca atunci când, emoționat de bucurie, a spus: „Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai descoperit celor mici” (10,21); și această bucurie este confirmată de mărturiile voastre, pentru că, și acelea pe care le manifestați ca probleme, sunt semne ale unei Biserici vii, ale unei Biserici angajate, care încearcă în fiecare zi să fie prezență a Domnului. O Biserică, așa cum a spus sora Suzanne, care încearcă în fiecare zi să fie mai aproape de popor: să nu se dezlipească de popor, să meargă mereu cu poporul lui Dumnezeu!

Această realitate este o invitație de a comemora cu recunoștință pe toți cei cărora nu le-a fost frică și au știut să parieze pe Isus Cristos și pe Împărăția sa; și voi astăzi participați la moștenirea lor. Înainte de voi, sunt rădăcinile: rădăcinile evanghelizării, aici. Voi sunteți moștenirea. Și voi veți lăsa o moștenire altora. Mă gândesc la lazariști, la iezuiți, la Surorile Sfântului Iosif de Cluny, la Frații Școlilor Creștine, la Misionarii de la Salette și la toți ceilalți pionieri, episcopi, preoți și consacrați. Dar și la atâția laici care, în timpurile dificile de persecuție, când mulți misionari și consacrați au trebuit să plece, au fost aceia care au menținut vie flacăra credinței în aceste ținuturi. Asta ne invită să ne amintim de Botezul nostru, ca prim și mare sacrament grație căruia am primit sigiliul de fii ai lui Dumnezeu. Tot restul este exprimare și manifestare a acelei iubiri inițiale pe care suntem invitați mereu s-o reînnoim.

Fraza din Evanghelie la care am făcut referință face parte din rugăciunea de laudă înălțată către Domnul atunci când i-a primit pe cei șaptezeci și doi de discipoli care se întorceau din misiune. Ei, ca și voi, au acceptat provocarea de a fi o Biserică „în ieșire” și poartă desagile pline pentru a împărtăși tot ceea ce au văzut și au auzit. Voi ați îndrăznit să ieșiți și ați acceptat provocarea de a duce lumina Evangheliei în fiecare colț al acestei insule.

Știu că mulți dintre voi trăiesc în condiții dificile, unde lipsesc serviciile esențiale – apă, electricitate, străzi, mijloace de comunicare – sau resursele economice pentru a duce înainte viața și activitatea pastorală. Mulți dintre voi poartă pe umerii lor, pentru a nu spune pe sănătatea lor, povara trudelor apostolice. Totuși alegeți să rămâneți și să fiți alături de oamenii voștri, aproape de oamenii voștri, cu oamenii voștri. Mulțumesc pentru asta! Mulțumesc din inimă pentru mărturia voastră de a fi aproape de oameni, mulțumesc pentru că ați voit să rămâneți acolo și să nu faceți din vocație o „trecere la o viață mai bună”! Mulțumesc pentru asta. Și a rămâne acolo cu conștiință, așa cum spunea sora, sora Suzanne: „În pofida lipsurilor și slăbiciunilor noastre, ne angajăm cu toată ființa noastră în marea misiune a evanghelizării”. Persoana consacrată (în sensul amplu al cuvântului) este femeia, este bărbatul care a învățat și vrea să rămână, în inima Domnului și în inima poporului său. Aceasta este cheia: a rămâne în inima Domnului și în inima poporului său!

Primindu-i și ascultându-i pe discipolii săi care se întorc plini de bucurie, primul lucru pe care-l face Isus este să-l laude și să-l binecuvânteze pe Tatăl său și asta ne indică un aspect fundamental al vocației noastre. Suntem bărbați și femei ai laudei. Persoana consacrată este în măsură de a recunoaște și a indica prezența lui Dumnezeu oriunde s-ar afla. În afară de asta, vrea să trăiască în prezența sa, care a învățat să adulmece, să guste și să împărtășească.

În laudă găsim cea mai frumoasă apartenență și identitate a noastră, pentru că ea îl eliberează pe discipol de neliniștea pentru acel „ar trebui de făcut…” – acea neliniște care este o molie, o molie care ruinează – și îi redă gustul pentru misiune și pentru a sta cu oamenii săi; îl ajută să ajusteze „criteriile” cu care se măsoară pe sine însuși, pe alții și toată activitate misionară, pentru ca să nu aibă uneori mai puțin gust de Evanghelie.

Adesea putem cădea în ispita de a petrece ore ca să vorbim despre „succese” sau despre „eșecuri”, despre „utilitatea” acțiunilor noastre sau a „influenței” pe care o putem avea, în societate, sau în orice alt domeniu. Discuții care ajung să ocupe primul loc și centrul întregii noastre atenții. Și asta ne face – adesea – să visăm programe apostolice tot mai mari, meticuloase și bine desenate… dar tipice ale înfrângerilor generale și care la sfârșit neagă istoria noastră – ca și pe cea a oamenilor voștri – care este glorioasă deoarece este istorie de jertfe, de speranță, de luptă zilnică, de viață consumată în slujirea și în perseverența muncii obositoare (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 96).

În laudă învățăm sensibilitatea pentru a nu „pierde busola” și a nu face din mijloace scopurile noastre și din superfluu ceea ce este important; învățăm libertatea de a pune în mișcare procese decât de a voi să ocupăm spații (cf. ibid., 223); gratuitatea de a promova tot ceea ce face să crească, să se maturizeze și să rodească poporul lui Dumnezeu decât de a fi orgolioși de un anumit „profit” pastoral ușor, rapid dar efemer. Într-un anumit sens, mare parte din viața noastră, din bucuria și rodnicia noastră misionară se joacă pe această invitație a lui Isus la laudă. Așa cum îi plăcea să sublinieze acel om înțelept și sfânt care a fost Romano Guardini: „Cel care-l adoră pe Dumnezeu în sentimentele sale mai profunde precum și, atunci când are timp, efectiv, cu gesturi concrete, se află la adăpost în adevăr. Poate să greșească în multe lucruri; se poate afla la ananghie sau descumpănit datorită poverii acțiunilor sale; însă, în definitiv, direcția și ordinea existenței sale sunt în siguranță” (Glaubens-erkenntnis, Mainz3 1997, pag. 17), în laudă, în adorație.

Cei șaptezeci și doi erau conștienți că succesul misiunii a depins de faptul că au îndeplinit-o „în numele Domnului Isus”. Asta îi uimea. Nu a fost datorită virtuților lor, datorită numelor sau titlurilor lor; nu purtau manifeste de propagandă cu fețele lor; nu faima lor sau proiectul lor fascinau și salvau persoanele. Bucuria discipolilor se năștea din certitudinea că fac lucrurile în numele Domnului, că trăiesc proiectul său, că împărtășesc viața sa; și asta i-a făcut să se îndrăgostească până acolo încât să-i determine și s-o împărtășească cu alții.

Și este interesant de observat că Isus rezumă activitatea discipolilor săi vorbind despre victoria asupra puterii satanei, o putere pe care n-o vom putea învinge niciodată numai cu forțele noastre, dar cu siguranță vom putea asta în numele lui Isus. Fiecare dintre noi poate să dea mărturie despre acele bătălii… precum și despre unele înfrângeri. Când voi menționați nenumăratele domenii în care desfășurați acțiunea voastră evanghelizatoare, susțineți acea luptă în numele lui Isus. În numele său, înfrângeți răul atunci când învățați să fie lăudat Tatăl ceresc și atunci când învățați cu simplitate Evanghelia și catehismul. Când vizitați și asistați un bolnav sau duceți încurajarea reconcilierii. În numele său, voi învingeți dând de mâncare unui copil, salvând o mamă de la disperarea că trebuie să facă toate singură, sau procurând un loc de muncă unui tată de familie… Este o luptă, o luptă învingătoare aceea care se duce împotriva ignoranței furnizând educație; înseamnă a duce prezența lui Dumnezeu și atunci când cineva ne ajută să facem să respectăm, în ordinea lor și în perfecțiunea lor, toate creaturile evitând ca să fie folosite sau exploatate; și sunt semne ale victoriei voastre și a planta un pom sau a face să ajungă apa potabilă la o familie. Ce semn de înfrângere a răului este atunci când vă angajați pentru ca mii de persoane să recupereze sănătatea!

Continuați în aceste bătălii, dar mereu în rugăciune și în laudă, în lauda adusă lui Dumnezeu!

Lupta o trăim și în noi înșine. Dumnezeu dă la o parte influența duhului rău, acela care de atâtea ori ne transmite „o preocupare exagerată față de spațiile personale de autonomie și de destindere, care face să trăiască propriile misiuni ca un simplu apendice al vieții, ca și cum n-ar face parte din propria identitate. În același timp, viața spirituală se confundă cu câteva momente religioase care oferă o anumită alinare dar care nu alimentează întâlnirea cu alții, angajarea în lume, pasiunea pentru evanghelizare” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 78). În acest mod, mai mult decât bărbați și femei ai laudei, putem deveni „profesioniști ai sacrului”. Dimpotrivă, să înfrângem duhul rău chiar pe terenul său: acolo unde ne invită să ne agățăm de siguranțe economice, spații de putere și de glorie umană, să răspundem cu disponibilitatea și sărăcia evanghelică ce ne face să ne dăm viața pentru misiune (cf. ibid., 76). Vă rog, să nu lăsăm să ni se fure bucuria misionară!

Iubiți frați și surori, Isus îl laudă pe Tatăl pentru că a revelat acestea celor „mici”. Suntem mici pentru că bucuria noastră, fericirea noastră, este tocmai această revelație pe care El ne-a dat-o; simplul „vezi și ascultă” ceea ce nici înțelepți, nici profeți, nici regi nu pot să vadă și să asculte: adică prezența lui Dumnezeu în cei bolnavi și în cei mâhniți, în cei cărora le este foame și sete de dreptate, în cei milostivi (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Fericiți sunteți voi, fericită este Biserica săracilor și pentru săraci, pentru că trăiește impregnată de parfumul Domnului său, trăiește bucuroasă anunțând Vestea Bună celor rebutați de pe pământ, celor care sunt favoriții lui Dumnezeu.

Transmiteți comunităților voastre afectul meu și apropierea mea, rugăciunea mea și binecuvântarea mea. În această binecuvântare pe care o voi da în numele Domnului vă invit să vă gândiți la comunitățile voastre, la locurile voastre de misiune, pentru ca Domnul să continue să binecuvânteze toate acele persoane care se află acolo. Să puteți continua să fiți semn al prezenței sale vii în mijlocul nostru.

Și vă rog, nu uitați să vă rugați și să-i faceți pe alții să se roage pentru mine.

***

Și înainte de a încheia, aș vrea să îndeplinesc o datorie de dreptate și de recunoștință. Acesta este ultimul discurs din cele nouă care au fost traduse de părintele Marcel. Îl voi face să se rușineze un pic pentru că el va trebui să traducă și asta, dar aș vrea să-i mulțumesc traducătorului, părintele Marcel, [se adresează lui] pentru această muncă pe care tu ai făcut-o, să-ți mulțumesc pentru modul precis precum și pentru libertatea de a da sens cuvintelor traducerii. Îți mulțumesc mult și Domnul să te binecuvânteze.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.09.2019
Publicarea pe acest sit: 08.09.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.