Discursul Papei la întâlnirea cu cateheții și profesorii

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu cateheții și profesorii
Kampala, Uganda, 27 noiembrie 2015

Dragi cateheți și profesori,
Dragi prieteni,

Vă salut pe voi toți cu afect în numele lui Isus Cristos, Domnul și Învățătorul nostru.

„Învățătorul!”. Ce titlu frumos este acesta! Isus este primul și cel mai mare învățător al nostru. Sfântul Paul ne spune că Isus a dat Bisericii sale nu numai apostoli și păstori, ci și învățători, pentru a edifica întregul Trup în credință și în iubire. Împreună cu episcopii, cu preoții și cu diaconii, care au fost hirotoniți pentru a predica Evanghelia și a se îngriji de turma Domnului, voi, drept cateheți, aveți o parte importantă în ducerea Veștii Bune la orice sat și cătun din țara voastră. Voi ați fost aleși pentru a avea slujirea catehezei.

Aș vrea înainte de toate să vă mulțumesc pentru jertfele pe care voi și familiile voastre le faceți și pentru zelul și devoțiunea cu care desfășurați misiunea voastră importantă. Voi învățați ceea ce Isus a învățat, îi instruiți pe adulți și îi ajutați pe părinți să-și crească copiii în credință și le duceți tuturor bucuria și speranța vieții veșnice. Mulțumesc, mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru exemplul pe care-l oferiți, pentru apropierea de poporul lui Dumnezeu în viața zilnică și pentru multele moduri cu care plantați și cultivați semințele credinței în tot acest ținut vast! Mulțumesc în special pentru faptul că îi învățați pe copii și pe tineri cum să se roage. Pentru că este foarte important, este o muncă mare aceea de a-i învăța pe copii să se roage.

Știu că munca voastră, deși gratificatoare, nu este ușoară. De aceea vă încurajez să perseverați și cer episcopilor și preoților voștri să vă ajute cu o formare doctrinală, spirituală și pastorală în măsură să vă facă tot mai eficienți în acțiunea voastră. Și atunci când misiunea apare anevoioasă, resursele sunt prea puține și piedicile prea mari, vă va face bine să vă amintiți că munca voastră este o muncă sfântă. Și vreau să subliniez asta: munca voastră este o muncă sfântă. Duhul Sfânt este prezent acolo unde numele lui Cristos este proclamat. El este în mijlocul nostru ori de câte ori înălțăm inimile și mințile către Dumnezeu în rugăciunea. El vă va da lumina și forța de care aveți nevoie! Mesajul pe care-l duceți se va înrădăcina cu atât mai adânc în inimile persoanelor cu cât voi veți fi mai mult nu numai învățători, ci și martori. Și acesta este un alt lucru important: voi trebuie să fiți învățători, dar asta nu folosește dacă voi nu sunteți martori. Fie ca exemplul vostru să le arate tuturor frumusețea rugăciunii, puterea milostivirii și a iertării, bucuria de a împărtăși Euharistia cu toți frații și surorile.

Comunitatea creștină din Uganda a crescut mult grație mărturiei martirilor. Ei au dat mărturie adevărului care ne face liberi; au fost dispuși să-și verse sângele pentru a rămâne fideli față de ceea c e știu că este bun, frumos și adevărat. Astăzi suntem aici în Munyonyo, în locul în care regle Mwanga a decis să-i elimine pe adepții lui Cristos. El n-a reușit în această intenție, așa cum regele Irod n-a reușit să-l ucidă pe Isus. Lumina a strălucit în întuneric și întunericul n-a izbândit (cf. In 1,5). După ce au văzut mărturia curajoasă a sfinților Andrei Kaggwa și a însoțitorilor săi, creștinii din Uganda au devenit și mai convinși de promisiunile lui Cristos.

Fie ca sfântul Andrei, patronul vostru, și fie ca toți cateheții ugandezi martiri să dobândească pentru voi harul de a fi învățători înțelepți, bărbați și femei ale căror cuvinte să fie pline de har, de o mărturie convingătoare despre strălucirea adevărului lui Dumnezeu și despre bucuria Evangheliei! Martori ai sfințeniei. Mergeți fără frică în fiecare oraș și sat din această țară, fără frică, pentru a răspândi sămânța bună a Cuvântului lui Dumnezeu, și aveți încredere în promisiunea sa că vă veți întoarce cu bucurie, cu snopi plini de o recoltă îmbelșugată. Vă cer vouă tuturor, cateheților, să vă rugați pentru mine și să-i faceți pe copii să se roage pentru mine.

Omukama Abawe Omukisa! (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.11.2015
Publicarea pe acest sit: 28.11.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.