Discursul Papei la întâlnirea cu autoritățile ugandeze și cu corpul diplomatic

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile ugandeze
și cu corpul diplomatic
Entebbe, 27 noiembrie 2015

Domnule președinte,
Stimați membrii ai guvernului,
Stimați membrii ai Corpului Diplomatic,
Iubiți frați episcopi,
Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc pentru bun-venitul vostru cordial și sunt bucuros că sunt în Uganda. Vizita mea în țara voastră își propune înainte de toate să comemoreze a cincizecea aniversare a canonizării martirilor ugandezi, care a fost făcută de predecesorului meu, Paul al VI-lea. Totuși, sper ca prezența mea aici să fie văzută și ca un semn de prietenie, de stimă și de încurajare pentru locuitorii din această mare națiune.

Martirii, atât catolici cât și anglicani, sunt eroi naționali autentici. Ei dau mărturie principiilor-călăuză exprimate în motoul ugandez: Pentru Dumnezeu și pentru țara mea. Ele ne amintesc de importanța pe care credința, corectitudinea morală și angajarea pentru binele comun le-au reprezentat și continuă să le reprezinte în viața culturală, economică și politică a acestei țări. În afară de asta, ele ne amintesc, în pofida credințelor noastre religioase și a convingerilor noastre, că toți suntem chemați să căutăm adevărul, să lucrăm pentru dreptate și reconciliere și să ne respectăm, să ne ocrotim și să ne ajutăm reciproc ca membri ai unicei familii umane. Aceste idealuri umane sunt cerute în mod deosebit bărbaților și femeilor ca voi, care aveți misiunea de a asigura cu criterii de transparență buna guvernare, o dezvoltare umană integrală, o amplă participare la viața publică a națiunii, precum și o distribuire înțeleaptă și egală a resurselor pe care Creatorul le-a dăruit în mod așa de bogat acestor ținuturi.

Vizita mea intenționează să atragă atenția și spre Africa în ansamblul său, cu privire la promisiunea pe care o reprezintă, cu privire la speranțele sale, luptele sale și cuceririle sale. Lumea privește la Africa precum la continentul speranței. Uganda a fost într-adevăr binecuvântată de Dumnezeu cu îmbelșugate resurse naturale, pe care sunteți chemați să le administrați ca păzitori responsabili. Însă națiunea a fost binecuvântată mai ales prin poporul său: familiile sale solide, tinerii săi și bătrânii săi. Sunt foarte doritor să mă întâlnesc mâine cu tinerii, pentru care voi avea cuvinte de încurajare și de stimulare. Cât de important este ca să le fie oferite speranța, posibilitatea de a primi o instruire corespunzătoare și o muncă retribuită, și mai ales oportunitatea de a participa pe deplin la viața societății! Însă vreau să menționez și binecuvântarea pe care o primiți prin bătrânii voștri. Ei sunt amintirea vie a oricărui popor. Înțelepciunea și experiența lor ar trebui să fie valorizate mereu ca o busolă care poate permite societății să găsească direcția corectă în înfruntarea provocărilor timpului prezent cu integritate, înțelepciune și clarviziune.

Aici în Africa de Est, Uganda a arătat o angajare excepțională în primirea refugiaților, permițându-le să reconstruiască existențele lor în siguranță și făcându-i să perceapă demnitatea care derivă din câștigarea existenței cu o muncă onestă. Lumea noastră, marcată de războaie, violențe și diferite forme de nedreptate, este martoră a unei mișcări migratoare de popoare fără precedent. Modul în care înfruntăm acest fenomen este o dovadă a umanității noastre, a respectului nostru față de demnitatea umană și, mai înainte încă, a solidarității noastre cu frații și surorile aflați în nevoie.

Deși vizita mea este scurtă, sper să încurajez multele eforturi silențioase făcute pentru a-i asista pe cei săraci, pe bolnavi și persoanele aflate în orice dificultate. În aceste semne putem vedea adevăratul suflet al unui popor. În multe moduri lumea noastră devine mai solidară; totuși, în același timp, asistăm cu preocupare la globalizarea „culturii rebutului”, care ne face orbi în fața valorilor spirituale, împietrește inimile noastre în fața necesităților săracilor și îi privează pe tinerii noștri de speranță.

Doresc să vă întâlnesc și să petrec acest timp cu voi și mă rog ca voi și tot poporul iubit din Uganda să fiți mereu la înălțimea valorilor care au dat formă sufletului națiunii voastre. Invoc asupra voastră a tuturor belșugul binecuvântărilor Domnului.

Mungu awabariki! (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 27.11.2015
Publicarea pe acest sit: 28.11.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.