Discursul Papei la întâlnirea cu autorităţile şi cu corpul diplomatic

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile și cu corpul diplomatic
grădina de la Palatul López din Asunción
Panaguay, vineri, 10 iulie 2015

Domnule președinte,
Autorități ale Republicii,
Membri ai Corpului Diplomatic,
Doamnelor și domnilor!

Vă salut cordial pe Excelența Voastră, domnule președinte al Republicii, și vă mulțumesc pentru cuvintele respectuoase de bun-venit și de afect pe care mi le-ați adresat, și în numele guvernului, al înaltelor magistraturi ale statului și al iubitului popor paraguaian. Salut și pe distinșii membri ai Corpului Diplomatic și, prin intermediul lor, fac să ajungă sentimentele mele de respect și apreciere la țările lor respective.

Un „mulțumesc” special tuturor persoanelor și instituțiilor care au colaborat cu angajare și dăruire în pregătirea acestei călătorii și pentru că mă simt acasă. Și nu este greu să te simți acasă în această țară așa de primitoare. Paraguay este cunoscut ca inima Americii, și nu numai datorită poziției geografice, ci și datorită căldurii ospitalității și apropierii oamenilor săi.

Încă de la primii săi pași ca națiune independentă și până cu puțin timp în urmă, istoria Paraguayului a cunoscut suferința teribilă a războiului, a ciocnirii fratricide, a lipsei de libertate și a încălcării drepturilor umane. Câtă durere și câtă moarte! Dar sunt admirabile tenacitatea și spiritul de reacție al poporului paraguaian pentru a depăși multele adversități și a continua eforturile pentru a construi o națiune prosperă și pașnică. Aici – în grădina acestui palat care a fost martoră a istoriei paraguaiene: de când era numai malul fluviului și îl foloseau guaraní, până la ultimele evenimente contemporane – vreau să aduc omagiu acelor mii de paraguaieni simpli, al căror nume nu va apare în cărțile de istorie, dar care au fost și rămân adevărați protagoniști ai poporului lor. Și vreau să recunosc cu emoție și admirație rolul desfășurat de femeia paraguaiană în acele momente așa de dramatice ale istoriei, în special acel război nedrept care a dus aproape la distrugerea fraternității popoarelor noastre. Pe umerii lor de mame, soții și văduve au purtat povara cea mai mare, au fost în măsură să ducă înainte familiile lor și țara lor, revărsând în noile generații speranța unui viitor mai bun. Dumnezeu să binecuvânteze femeia paraguaiană, cea mai glorioasă din America.

Un popor care uită trecutul său, istoria sa, rădăcinile sale, nu are viitor, este un popor uscat. Amintirea, sprijinită trainic pe dreptate, liberă de sentimente de răzbunare și de ură, transformă trecutul în izvor de inspirație pentru a construi un viitor de conviețuire și de armonie, făcându-ne conștienți de tragedia și de absurditatea războiului. Să nu mai fie niciodată război între frați! Să construim mereu pacea! Și o pace de zi cu zi, o pace a vieții zilnice, la care toți participăm evitând gesturi arogante, cuvinte ofensatoare, atitudini prepotente, și promovând în schimb înțelegerea, dialogul și colaborarea.

De câțiva ani, Paraguay este angajat în construirea unui proiect democratic solid și stabil. Și este corect să recunoaștem cu satisfacție multele progrese făcute pe acest drum grație efortului tuturor, chiar și în mijlocul marilor dificultăți și incertitudini. Vă încurajez să continuați să lucrați cu toate forțele pentru a consolida structurile și instituțiile democratice care răspund la aspirațiile juste ale cetățenilor. Forma de guvern adoptată de Constituția voastră: „democrație reprezentativă, participativă și pluralistă”, bazată pe promovarea și respectarea drepturilor umane, ne ține departe de ispita democrației formale, pe care Aparecide o definea ca aceea care se mulțumea să fie „întemeiată pe corectitudinea proceselor electorale” (Documentul de la Aparecida, 74). Aceasta este o democrație formală.

În toate domeniile societății, mai ales în activitatea publică, trebuie potențat dialogul ca mijloc privilegiat pentru a favoriza binele comun, pe baza culturii întâlnirii, a respectării și a recunoaștere diferințelor legitime și a opiniilor celorlalți; este un exercițiu interesant să se decanteze în iubirea față de patrie și în iubirea față de popor orice perspectivă care se naște din convingerile unei alegeri partizane sau ideologice. Și chiar această iubire trebuie să fie impulsul de a crește în fiecare zi mai mult în gestiuni transparente care să lupte cu vigoare împotriva corupției. Știu că există astăzi o voință fermă de a elimina corupția.

Dragi prieteni, în voința de slujire și de muncă pentru binele comun, cei săraci și cei nevoiași trebuie să ocupe un loc prioritar. Se fac multe eforturi pentru ca Paraguay să înainteze pe calea creșterii economice. Au existat pași importanți în domeniile instruirii și sănătății. Să nu se oprească acest efort al tuturor actorilor sociali, până când nu vor mai exista copii fără acces la instruire, familii fără casă, muncitori fără o muncă demnă, agricultori fără un pământ de cultivat și atâtea persoane constrânse să emigreze spre un viitor nesigur; până când nu vor mai exista victime ale violenței, ale corupției și ale traficului de droguri. O dezvoltare economică ce nu ține cont de cei mai slabi și neajutorați, nu este adevărată dezvoltare. Măsura modelului economic trebuie să fie demnitatea integrală a persoanei, mai ales persoana cea mai vulnerabilă și lipsită de apărare.

Domnule președinte, dragi prieteni. Și în numele fraților mei episcopi din Paraguay, doresc să asigur angajarea și colaborarea Bisericii catolice în efortul comun de a construi o societate egală și inclusivă, în care să se poată trăi împreună în pace și armonie. Pentru că toți, și păstorii Bisericii, suntem chemați să ne preocupăm de construirea unei lumi mai bune (cf. Evangelii gaudium, 183). Ne determină la asta certitudinea credinței noastre în Dumnezeu, care a voit să se facă om și, trăind cu noi, să împărtășească soarta noastră. Cristos ne deschide calea milostivirii, care, sprijinindu-se pe dreptate, merge mai departe, și luminează caritatea, în așa fel încât nimeni să nu stea la marginile acestei mari familii care este Paraguay, care iubește și vrea să slujească.

Cu imensă bucurie că mă aflu în această țară consacrată Fecioarei de Caacupé – și vreau să-i amintesc în mod special și pe frații mei paraguaieni din Buenos Aires, din dieceza mea precedentă: ei au parohia „Fecioarei Minunilor din Caacupé” -, implor binecuvântarea Domnului asupra voastră a tuturor, asupra familiilor voastre și asupra întregului popor iubit paraguaian. Fie ca Paraguayul să fie rodnic, așa cum indică floarea pasiunii de pe mantia Fecioarei și ca acea centură cu culorile paraguaiene pe care o are imaginea, tot așa să rămână îmbrățișată de Maica din Caacupé. Multe mulțumiri!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 10.07.2015
Publicarea pe acest sit: 12.07.2015
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.