Discursul Papei la întâlnirea cu autoritățile kazahe

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile,
cu societatea civilă și corpul diplomatic din Kazahstan

Nur-Sultan, 13 septembrie 2022

Domnule președinte al republicii,
distinși membri ai guvernului și ai corpului diplomatic,
stimate autorități religioase și civile,
înalți reprezentanți ai societății civile și ai lumii culturii,
doamnelor și domnilor!

Vă salut cordial, recunoscător domnului președinte pentru cuvintele pe care mi le-a adresat. Sunt onorat să fiu aici cu voi, în această țară pe cât de antică, pe atât de extinsă, în care vin ca pelerin de pace, în căutare de dialog și de unitate. Lumea noastră are nevoie urgentă de asta, are nevoie să regăsească armonie. Armonie care în această țară poate să fie bine reprezentată de un instrument muzical tradițional și caracteristic, pe care am ajuns să-l cunosc: dombra (este o lăută populară cu gât lung, n.t.). Ea constituie o emblemă centrală și unul din simbolurile cele mai importante din Kazahstan, așa încât recent a fost dedicată o zi specifică. Aș vrea să asum tocmai dombra ca element în jurul căreia să articulez ceea ce doresc să vă împărtășesc cu voi.

Pregătindu-mă pentru această călătorie am aflat că unele versiuni ale dombrei au fost deja cântate în epoca medievală și că ea, de-a lungul secolelor, a însoțit relatările muzicale de legende și opere poetice, legând trecutul de prezent. Simbol de continuitate în diversitate, ritmează așadar amintirea țării, și astfel face referință la importanța, în fața rapidelor schimbări economice și sociale în desfășurare, de a nu neglija legăturile cu viața celui care ne-a precedat, și prin acele tradiții care permit să se prețuiască trecutul și să se valorizeze ceea ce s-a moștenit. De exemplu, mă gândesc la obiceiul frumos răspândit aici de a coace, vinerea dimineață, șapte pâini în cinstea strămoșilor.

Amintirea Kazahstanului, pe care Papa Ioan Paul al II-lea, pelerin aici, l-a definit „Țară de martiri și de credincioși, țară de deportați și de eroi, țară de gânditori și de artiști” (Discurs în timpul ceremoniei de bun venit, 22.9.2001), poartă imprimată o glorioasă istorie de cultură, umanitate și suferință. Cum să nu amintim, în mod deosebit, lagărele de închisoare și deportările în masă care au văzut în orașe și în stepele nemărginite din aceste regiuni oprimarea atâtor populații? Dar kazahii nu s-au lăsat închiși de aceste samavolnicii: din amintirea închiderii a înflorit grija față de includere. În această țară, străbătută încă din antichitate de mari mutări de popoare, amintirea suferinței și a încercărilor experimentate să fie un bagaj indispensabil pentru a merge spre viitor punând pe primul loc demnitatea omului, a fiecărui om, și a fiecărui grup etnic, social, religios.

Să ne întoarcem la dombra: cu ea se cântă pișcând cele două coarde ale sale. Și Kazahstanul este caracterizat de capacitatea de a înainta creând armonie între „două coarde paralele”: temperaturi atât de rigide iarna pe cât de ridicate vara; tradiție și progres, bine simbolizate de întâlnirea de orașe istorice cu altele moderne, ca această capitală. Mai ales, răsună în țară notele a două suflete, cel asiatic și cel european, care formează o permanentă „misiune de legătură între două continente” (Id., Discurs adresat tinerilor, 23.9.2001), un „inel de legătură între Orient și Occident” (Id., Ceremonia de rămas-bun, 25.9.2001). Coardele dombrei răsună de obicei împreună cu alte instrumente cu arc tipice din aceste locuri: armonia se maturizează și crește în ansamblu, în coralitatea care face armonioasă viața socială. „Izvorul succesului este unitatea”, afirmă un frumos proverb local. Dacă asta este valabil pretutindeni, aici în mod deosebit: cele circa o sută cincizeci de grupuri etnice și cele peste optzeci de limbi prezente în țară, cu istorii, tradiții culturale și religioase diferite, compun o simfonie extraordinară și fac din Kazahstan un laborator multietnic, multicultural și multireligios unic, revelând vocația sa deosebită, aceea de a fi Țară a întâlnirii.

Sunt aici pentru a sublinia importanța și urgența acestui aspect, la care religiile sunt chemate în mod deosebit să contribuie; de aceea voi avea onoarea de a lua parte la al șaptelea Congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale. În mod oportun, constituția Kazahstanului, definindu-l pe laic, prevede libertatea de religie și de crez. O laicitate sănătoasă, care să recunoască rolul prețios și de neînlocuit al religiei și să contrasteze extremismul care o corodează, reprezintă o condiție esențială pentru tratamentul egal al fiecărui cetățean, în afară de a favoriza sentimentul de apartenență la țară din partea tuturor componentelor sale etnice, lingvistice, culturale și religioase. De fapt, religiile, în timp ce desfășoară rolul de neînlocuit de a căuta și de a mărturisi Absolutul, au nevoie de libertate de a se exprima. Așadar, libertatea constituie cea mai bună matcă pentru conviețuirea civilă.

Este o nevoie înscrisă în numele acestui popor, în cuvântul „kazah”, care evocă tocmai faptul de a merge liber și independent. Tutelarea libertății, aspirație scrisă în inima fiecărui om, singură condiție pentru ca întâlnirea între persoane și grupuri și să fie reală și nu artificială, se traduce în societatea civilă în mod deosebit prin recunoașterea drepturilor, însoțite de obligații. Aș vrea să exprim apreciere, din acest punct de vedere, pentru afirmarea valorii vieții umane prin abolirea pedepsei cu moartea, în numele dreptului la speranță pentru fiecare ființă umană. Alături de asta, este important a garanta libertățile de gândire, de conștiință și de exprimare, pentru a da spațiu rolului unic și egal pe care îl are fiecare pentru ansamblu.

Și în asta poate să fie stimulantă dombra. Ea este îndeosebi un instrument muzical popular și, ca atare, comunică frumusețea de a păstra geniul și vivacitatea unui popor. Acest lucru este încredințat înainte de toate autorităților civile, prime responsabile în promovarea binelui comun, și se realizează în mod special prin susținerea democrației, care constituie forma cea mai adaptată pentru ca puterea să se traducă în slujire în favoarea întregului popor și nu numai a câtorva. Știu că a fost demarat, mai ales în ultimele luni, un proces de democratizare menit să întărească toate competențele parlamentului și ale autorităților locale și, mai în general, o distribuire mai mare a puterii. Este vorba de un parcurs meritoriu și angajant, desigur nu scurt, care cere să se continue spre o țintă fără întoarcere înapoi. De fapt, încrederea în cel care guvernează crește atunci când promisiunile nu sunt instrumentale, ci sunt realizate efectiv.

Peste tot este nevoie ca democrația și modernizarea să nu se regăsească în reclame, ci să ajungă într-o slujire concretă a poporului: o politică bună făcută din ascultarea oamenilor și din răspunsuri la nevoile sale legitime, din implicare a societății civile și a organizațiilor nonguvernamentale și umanitare, din atenție deosebită față de muncitori, față de tineri și față de grupurile mai slabe. Precum și – fiecare țară din lume are nevoie de asta – din măsuri de contrastare a corupției. Acest stil politic realmente democratic este răspunsul cel mai eficace la posibile extremisme, personalisme, populisme, care amenință stabilitatea și bunăstarea popoarelor. Mă gândesc și la necesitatea unei anumite siguranțe economice, care aici la începutul anului a fost invocată în regiuni unde, în pofida resurselor energetice deja bogate, se observă diferite dificultăți. Este o provocare ce nu privește numai Kazahstanul, ci întreaga lume, a cărei dezvoltare integrală este ținută ostatic de o nedreptate răspândită, prin care resursele sunt distribuite în mod inegal. Și este de datoria statului, dar și a sectorului privat, să trateze toate componentele populației cu dreptate și egalitate de drepturi și obligații și să promoveze dezvoltarea economică nu pentru câștigul câtorva, ci pentru demnitatea fiecărui muncitor.

Să ne întoarcem pentru ultima dată la dombra – vor spune că acest papă este muzician -. Ea unește Kazahstanul cu diferite țări din zona înconjurătoare și contribuie la răspândirea culturii sale în lume. Doresc ca, în mod asemănător, numele acestei mari țări să continue să fie sinonim cu armonie și cu pace. Kazahstanul se configurează ca răscruce de intersecții geopolitice relevante: el, așadar, joacă un rol fundamental în atenuarea conflictualităților. Aici Ioan Paul al II-lea a venit să semene speranță imediat după atentatele tragice din 2001. Eu ajung aici în cursul războiului nebun și tragic declanșat de invadarea Ucrainei, în timp ce alte ciocniri și amenințări de conflicte pun în pericol timpurile noastre. Vin pentru a amplifica strigătul atâtora care imploră pacea, cale de dezvoltare esențială pentru lumea noastră globalizată. Și pacea este asta: o cale de dezvoltare esențială pentru lumea noastră globalizată.

Așadar, este tot mai urgentă necesitatea de a lărgi angajarea diplomatică în favoarea dialogului și a întâlnirii, pentru că problema vreunuia astăzi este problema tuturor și cel care în lume deține mai multă putere are mai multă responsabilitate față de ceilalți, în special față de țările puse în criză mai mult de logicile conflictuale. La asta ar trebuie să se privească, nu numai la interesele care vine în propriul avantaj. Este ora de a evita accentuarea de rivalități și întărirea blocurilor opuse. Avem nevoie de lideri care, la nivel internațional, să permită popoarelor să se înțeleagă și să dialogheze, și să genereze un nou „spirit de la Helsinki”, voința de a întări multilateralismul, de a construi o lume mai stabilă și pașnică gândindu-ne la noile generații. Și pentru a face asta este nevoie de înțelegere, răbdare și dialog cu toți. Repet, cu toți.

Tocmai gândindu-mă la angajarea globală pentru pace, exprim apreciere vie pentru renunțarea la armamentele nucleare pe care această țară a întreprins-o cu hotărâre; precum și pentru dezvoltarea de politici energetice și ambientale centrate pe decarbonizare și pe investiția în surse curate, pe care Expoziția internațională de acum cinci ani le-a scos în evidență. Împreună cu atenția față de dialogul interreligios, sunt semințe concrete de speranță plantate în terenul comun al umanității, care ne revine nouă să-l cultivăm pentru generațiile viitoare; față de tineri, la ale căror dorințe trebuie să privim pentru a întreprinde alegerile de astăzi și de mâine. Sfântul Scaun este aproape de voi în acest parcurs: imediat după independența țări, în urmă cu treizeci de ani, au fost stabilite relații diplomatice și sunt bucuros să vizitez țara în iminența acestei aniversări. Asigur că toți catolicii, prezenți în Asia centrală încă din timpuri antice, doresc să continue să mărturisească spiritul de deschidere și dialog respectuos care distinge această țară. Și fac asta fără spirit de prozelitism.

Domnule președinte, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați rezervat-o și care revelează cunoscutul vostru simț de ospitalitate, precum și pentru oportunitatea de a petrece aceste zile de dialog fratern împreună cu liderii multor religii. Preaînaltul să binecuvânteze vocația de pace și unitate a Kazahstanului, țară a întâlnirii. Vouă, care aveți responsabilitatea prioritară a binelui comun, și fiecărui locuitor al său, exprim bucuria mea de a fi aici și voința de a însoți cu rugăciunea și apropierea fiecare efort pentru un viitor prosper și armonios al acestei țări mari. Raqmét! [mulțumesc]. Dumnezeu să binecuvânteze Kazahstanul!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.09.2022
Publicarea pe acest sit: 13.09.2022
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.