Discursul Papei la întâlnirea cu Apostolatul Rugăciunii

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea internațională a rețelei mondiale
de rugăciune a Papei (Apostolatul Rugăciuni)
cu ocazia celei de-a 175-a aniversări

vineri, 28 iunie 2019

Iubiți frați și surori,

Mulțumesc pentru această vizită! Profit de această ocazie pentru a vă reînnoi recunoștința mea pentru angajarea voastră de rugăciune și de apostolat în favoarea misiunii Bisericii. Vă mulțumesc și pentru mărturii, pe care eu le citisem, altminteri pe aceea în chineză n-aș fi înțeles-o! Și pentru aceasta voi răspunde mai mult sau mai puțin sau voi continua reflecția voastră a tuturor. Slujirea este una deosebit de necesară, care subliniază primatul lui Dumnezeu în viața persoanelor, favorizând comuniunea în Biserică.

1. Părintele Matthew, care lucrează în Taiwan, ne-a oferit informații interesante cu privire la versiunea lui Click to pray în chineză. Este frumos să știm că, dincolo de dificultățile de natură diferită, chinezii se pot simți realmente uniți în rugăciune, găsind în ea un sprijin valoros în cunoașterea și în mărturisirea Evangheliei. Rugăciunea trezește mereu sentimente de fraternitate, dărâmă barierele, depășește granițele, creează punți invizibile dar reale și eficace, deschide orizonturi de speranță.

2. Marie Dominique ne-a amintit misiunea Apostolatului Rugăciunii în Franța, unde a apărut această realitate în urmă cu 175 de ani. Din mărturia sa am înțeles că intențiile de rugăciune fac concretă misiunea lui Isus în lume. Biserica, prin rețeaua sa de rugăciune și intențiile pe care le încredințează în fiecare lună, vorbește la inima bărbaților și femeilor din timpul nostru. Noi toți, păstori, consacrați și credincioși laici, suntem chemați să coborâm în istoria concretă a persoanelor care sunt lângă noi mai ales rugându-ne pentru ele, asumând în rugăciune bucuriile lor și suferințele lor. Astfel vom răspunde la apelul lui Isus care ne cere să ne deschidem inima noastră la frați, în special la cei care sunt încercați în trup și în spirit. Este important să vorbim despre frați, dar există două căi pentru a vorbi despre frați ori a-i binecuvânta pe frați adică a vorbi bine despre frați ori a bârfi, a vorbi rău despre ei. A bârfi – în acest sens – este un lucru urât, nu este al lui Isus. Isus nu bârfea niciodată. În schimb, vorbea. Și rugăciunea înseamnă a-i vorbi lui Isus despre frați, a spune: „Doamne, pentru această problemă, pentru această dificultate, pentru această situație…”. Și acesta este un drum de unire, de comunitate. În schimb, a vorbi rău despre alții este un drum de distrugere.

3. Este bine, în această zi a solemnității Preasfintei Inimi a lui Isus, să ne amintim de fundamentul misiunii noastre, așa cum a făcut Bettina (Argentina). Este vorba despre o misiune de compasiune față de lume, am putea spune un „drum al inimii”, adică un itinerar de rugăciune care transformă viața persoanelor. Inima lui Cristos este așa de mare încât dorește să ne primească pe toți în revoluția duioșiei. Apropierea de Inima Domnului solicită inima noastră să se apropie cu iubire de fratele și ajută să intrăm în această compasiune față de lume. Suntem chemați să fim martori și mesageri ai milostivirii lui Dumnezeu, pentru a oferi lumii o perspectivă de lumină unde este întuneric, de speranță unde domnește disperarea, de mântuire unde abundă păcatul. A intra în rugăciune înseamnă a intra cu inima mea în Inima lui Isus, a face un drum în Inima lui Isus, ceea ce Isus simte, în sentimentele de compasiune ale lui Isus precum și a face o călătorie în inima mea pentru a schimba inima mea în acest raport cu Inima lui Isus.

4. Mărturia sorei Selam (Etiopia) cu tinerii din Mișcarea Euharistică a Tinerilor ajută să contemplăm acțiunea Duhului Sfânt în țara aceea. Este important a ajuta noile generații să crească în prietenia cu Isus prin întâlnirea intimă cu El în rugăciune, în ascultarea Cuvântului său, apropiindu-se de Euharistie pentru a fi dar de iubire pentru aproapele. Rugăciunea personală sau comunitară ne stimulează să ne dedicăm în evanghelizare și ne determină să căutăm binele altora. Trebuie să oferim tinerilor ocazii de interioritate, momente de spiritualitate, școli ale Cuvântului, pentru ca să poată fi misionari entuziaști în diferitele ambiente. Astfel vor descoperi că rugăciunea nu-i separă de viața reală, ci îi ajută să interpreteze în lumina lui Dumnezeu evenimentele existențiale. A-i învăța pe copii să se roage. Mie îmi provoacă durere când văd atâția copii care nici măcar nu știu să facă semnul crucii. Spun: „Fă semnul crucii” și fac așa [un gest confuz]… Nu știu. A-i învăța pe copii să se roage. Pentru că ei ajung imediat la Inima lui Isus, imediat. Isus îi vrea. Și pe tineri a-i învăța că rugăciunea este un mare drum pentru a merge înainte în viață. Mulțumesc, soră, pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Mulțumesc.

5. Mi-a făcut plăcere să aud entuziasmul lui Diego (Guatemala) în favorizarea întâlnirii dintre bunici și nepoți în rugăciunea pentru pacea în lume și pentru marile provocări ale omenirii de astăzi. În Rețeaua de rugăciune a papei se întâlnesc diferite generații; este frumos să ne gândim cum bunicii pot să fie exemplu pentru cei tineri, arătându-le să parcurgă drumul rugăciunii. Înțelepciunea bătrânilor, experiența lor și capacitatea de „a raționa” cu inima. Cineva ar putea să spună: „Dar, părinte, se raționează cu capul!”. Nu, nu este adevărat: se raționează cu capul și cu inima, este o capacitate pe care noi trebuie s-o dezvoltăm. Capacitate de a raționa cu inima. Și aceste experiențe ale bătrânilor constituie o învățătură prețioasă pentru a învăța o metodologie rodnică în rugăciunea de mijlocire. Și aceasta este o mare rugăciune, aceea de mijlocire: „Doamne, îți cer pentru acesta, îți cer pentru acela…”. Și a mijloci este ceea ce face Isus în cer, pentru că Biblia ne spune că Isus este în fața Tatălui și mijlocește pentru noi, este mijlocitorul nostru, și noi trebuie să-l imităm pe Isus, să fim mijlocitori. În decursul istoriei, cei mai mari bărbați și femei ai lui Dumnezeu au fost mijlocitori ca Isus. A mijloci.

6. În sfârșit mulțumesc mărturiei părintelui Antonio (Portugalia). El ne-a spus cum Apostolatul Rugăciunii, intrând în lumea digitală, apropie bătrâni și tineri, ajutându-i să dea nouă vitalitate apostolatului tradițional al rugăciunii. Este necesar ca misiunea Bisericii să se adapteze la timpuri și să folosească instrumentele moderne pe care tehnica le pune la dispoziție. Este vorba de a intra în areopagurile moderne pentru a vesti milostivirea și bunătatea lui Dumnezeu. Însă trebuie acordată atenție când se folosesc aceste mijloace, în special rețeaua de internet, fără a deveni servitori ai mijloacelor. Trebuie evitat să devenim ostatici ai unui năvod care ne prinde pe noi, în loc să „pescuiască pești”, adică să atragă suflete pentru a le duce la Domnul.

Reînnoiesc fiecăruia dintre voi mulțumirea mea sinceră pentru activitatea voastră prețioasă, care provine dintr-o inimă cu adevărat atentă la alții. Apostolatul Rugăciunii, cu Rețeaua sa mondială de rugăciune pentru papa și în comuniune cu el, amintește că inima misiunii Bisericii este rugăciunea. Putem face atâtea lucruri, dar fără rugăciune treaba nu merge. Inima este rugăciunea. Vă încurajez să continuați cu bucurie având conștiința importanței și necesității muncii voastre. Voi ajutați persoanele să aibă o privire spirituală, o privire de credință asupra realității care le înconjoare, pentru a recunoaște ceea ce însuși Dumnezeu lucrează în ei; este o mare privire de speranță! Multe mulțumiri!

Aș vrea să mulțumesc și Societății lui Isus. Se crede că iezuiții sunt intelectualii, cei care gândesc… Dar iezuiții au creat această rețea de rugăciune. Iezuiții sunt oameni care se roagă, și acest lucru este mare. Și după aceea, în mod special, aș vrea să mulțumesc pentru dăruirea și creativitatea părintelui Fornos: mulțumesc, frate!

Acum vom face un moment de rugăciune toți împreună, pentru a semnifica importanța acestui lucru și pentru a mijloci toți împreună îndreptați spre Isus. Înainte de toate vom face asta în tăcere, toți, fiecare se roagă cu inima.

[rugăciune în tăcere]

[rugăciunea Rețelei Mondiale de Rugăciune]

Și acum să ne rugăm pentru intențiile care au fost propuse de mine întregii Biserici pentru luna iulie:

Ne rugăm pentru preoți, pentru ca ei cu sobrietatea și umilința vieții lor să se angajeze într-o solidaritate activă, mai ales față de cei săraci. Toți împreună să spunem: „Să ne rugăm”. Și în tăcere să facem rugăciunea…

Ne rugăm pentru toți cei care administrează justiția ca să acționeze cu integritate, și pentru ca nedreptatea, care străbate lumea, să nu aibă ultimul cuvânt. Să ne rugăm.

[Tatăl nostru și binecuvântarea]

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2019
Publicarea pe acest sit: 28.06.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.