Discursul Papei către delegaţia Patriarhiei de Constantinopol

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol
cu ocazia solemnității Ss Ap Petru și Paul
vineri, 28 iunie 2019

Iubiți frați în Cristos,

Vă spun bun-venit, bucuros să vă primesc, ca membri distinși ai delegației patriarhiei ecumenice pe care fratele meu iubit Bartolomeu I și Sfântul Sinod au trimis-o cu ocazia sărbătorii apostolilor Petru și Paul. Prezența voastră manifestă legăturile trainice existente între Bisericile de Roma și de Constantinopol și angajarea comună de a merge spre acea plinătate de comuniune la care tânjim, ascultă de voința fermă a lui Isus (cf. In 17,21). Sărbătoarea sfinților Petru și Paul, care este în aceeași zi în calendarele liturgice din Orient și din Occident, ne invită să reînnoim caritatea care generează unitate.

În același timp, ne recheamă la curajul apostolic al vestirii. Asta înseamnă și a ne angaja să răspundem la noile provocări ale timpului nostru. Și aceasta este fidelitate față de Evanghelie. Îmi place să amintesc, în privința atenției față de contextul de astăzi, angajarea patriarhului ecumenic pentru salvgardarea creației, care a fost pentru mine izvor de inspirație. În fața crizei ecologice îngrijorătoare prin care trecem, a promova îngrijirea casei comune pentru cei care cred nu este numai o urgență care nu mai poate fi amânată, ca pentru toți, ci un mod concret de a-l sluji pe aproapele, în spiritul Evangheliei. În mod asemănător, consider un semn frumos colaborarea dintre Biserica catolică și patriarhia ecumenică despre alte probleme actuale, cum ar fi lupta împotriva formelor moderne de sclavie, primirea și integrarea migranților, evacuaților și refugiaților și promovarea păcii la diferite niveluri.

Luna trecută, în timpul călătoriilor mele pastorale în Bulgaria și România, am avut bucuria de a-i întâlni pe patrarhii Neofit și Daniel și Sinoadele lor și de a admira credința și înțelepciunea acelor păstori. Cu aceste ocazii, ca și în diferitele întâlniri cu fratele Bartolomeu și cu alți conducători de Biserici, am avut posibilitatea de a aprecia bogăția spirituală prezentă în ortodoxie. Vreau să vă destăinui că am plecat din acele țări cu mai mare dorință de comuniune. Sunt tot mai convins că restabilirea unității depline între catolici și ortodocși trece prin respectarea identităților specifice și conviețuirea armonioasă în diversitățile legitime. De altfel, Duhul Sfânt este cel care ridică multiplicitatea darurilor cu creativitate și care armonizează, conduce din nou la unitate, o unitate autentică pentru că nu este uniformitate, ci simfonie a mai multor glasuri în caritate. Ca episcop de Roma doresc să reafirm că pentru noi catolicii scopul dialogului este comuniunea deplină în diversitățile legitime, nu aplatizarea omologatoare și cu atât mai puțin absorbirea.

Pentru aceasta mi se pare prețios, în întâlnirile noastre, să împărtășim rădăcinile noastre, să redescoperim binele pe care Domnul l-a semănat și l-a făcut să crească în celălalt și să ni-l dăruim reciproc, să învățăm reciproc, să ne ajutăm să nu ne fie frică de dialog și de colaborarea concretă. Scandalul diviziunilor încă nevindecate pe deplin va putea să fie înlăturat numai cu harul lui Dumnezeu în timp ce mergem împreună, însoțind cu rugăciunea pașii celuilalt, vestind Evanghelia înțelegerii, străduindu-ne în slujirea celor nevoiași, dialogând în adevăr, fără a ne lăsa condiționați de prejudecăți din trecut. Astfel, în acea transparență sinceră pe care Domnul o iubește, ne vom întâlni și vom ști să apreciem mai mult identitățile noastre. Vom crește în cunoașterea și în afectul reciproc. Vom experimenta că, dincolo de diferențe, este cu adevărat mult mai mult ceea ce ne unește și ceea ce ne determină să mergem înainte împreună.

Eminență, iubiți frați, vă mulțumesc pentru vizita voastră și pentru apropierea pe care ați voit să mi-o exprimați. Vă rog să transmiteți salutul meu fratern și cordial Sanctității Sale Bartolomeu I și membrilor Sfântului Sinod. Și vă cer, cu rugăminte, și să-mi rezervați un loc în rugăciunea voastră. Dumnezeu, atotputernic și milostiv, prin mijlocirea sfinților apostoli Petru și Paul și Andrei, fratele lui Petru, să binecuvânteze și să susțină angajarea noastră pe drumul spre comuniunea deplină. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.06.2019
Publicarea pe acest sit: 28.06.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.