Discursul Papei la deschiderea Sinodului Episcopilor

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la deschiderea Sinodului Episcopilor
miercuri, 3 octombrie 2018

Dragi Preafericiri, Eminențe, Excelențe,
Iubiți frați și surori, preaiubiți tineri,

Intrând în această aulă pentru a vorbi despre tineri, se simte deja forța prezenței lor care emană pozitivitate și entuziasm, capabili să invadeze și să îmbucure nu numai această aulă, ci toată Biserica și întreaga lume.

Iată pentru ce nu pot să încep fără să vă spun mulțumesc! Vă mulțumesc vouă celor prezenți, mulțumesc atâtor persoane care de-a lungul unui drum de pregătire de doi ani – aici în Biserica de Roma și în toate Bisericile din lume – au lucrat cu dăruire și pasiune pentru a ne face să ajungem la acest moment. Mulțumesc din inimă cardinalului Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului, președinților delegați, cardinalului Sérgio da Rocha, raportor general; monseniorului Fabio Fabene, subsecretar, oficialilor de la Secretariatul General și asistenților; vă mulțumesc vouă, părinți sinodali, auditori, auditoare, experți și consultanți; delegaților fraterni; traducătorilor, cantorilor, jurnaliștilor. Mulțumesc din inimă tuturor pentru participarea voastră activă și rodnică.

O mulțumire vie merită cei doi secretari speciali, părintele Giacomo Costa, iezuit, și preotul Rossano Sala, selezian, care au lucrat generos cu angajare și abnegație. S-au dedicat total, în pregătire!

Doresc să le mulțumesc mult și tinerilor conectați cu noi, în acest moment, și tuturor tinerilor care în atâtea moduri și-au făcut auzit glasul lor. Le mulțumesc pentru că au voit să parieze că merită să se simtă parte din Biserică sau să intre în dialog cu ea; merită să avem Biserica drept mamă, drept învățătoare, drept casă, drept familie, capabilă, în pofida slăbiciunilor umane și a dificultăților, să strălucească și să transmită mesajul de neapus al lui Cristos; merită să ne agățăm de barca Bisericii care, chiar și prin furtunile nemiloase ale lumii, continuă să ofere tuturor refugiu și ospitalitate; merită să ne punem în ascultare unii față de alții; merită să înotăm împotriva curentului și să ne legăm cu valorile înalte: familia, fidelitatea, iubirea, credința, jertfa, slujirea, viața veșnică. Responsabilitatea noastră aici la Sinod este de a nu-i dezminți, dimpotrivă, de a demonstra că au dreptate să parieze: cu adevărat merită, cu adevărat nu este timp pierdut!

Și vă mulțumesc îndeosebi vouă, dragi tineri prezenți! Drumul de pregătire pentru Sinod ne-a învățat că universul tineretului este așa de variat încât nu poate să fie reprezentat total, dar voi sunteți în mod sigur un semn important. Participarea voastră ne umple de bucurie și de speranță.

Sinodul pe care-l trăim este un moment de împărtășire. Așadar, doresc, la începutul parcursului adunării sinodale, să-i invit pe toți să vorbească cu curaj și parresia, adică integrând libertate, adevăr și caritate. Numai dialogul poate să ne facă să creștem. O critică onestă și transparentă este constructivă și ajută, în timp ce nu fac asta bârfele inutile, zvonurile, concluziile sau prejudecățile.

Și curajului de a vorbi trebuie să-i corespundă umilința ascultării. Le spuneam tinerilor la reuniunea pre-sinodală: „Dacă vorbește ceea ce nu-mi place, trebuie să-l ascult mai mult, pentru că fiecare are dreptul să fie ascultat, așa cum fiecare are dreptul să vorbească”. Această ascultare deschisă cere curaj în a lua cuvântul și în a deveni glas al atâtor tineri din lume care nu sunt prezenți. Această ascultare deschide spațiul la dialog. Sinodul trebuie să fie un exercițiu de dialog, înainte de toate între cei care participă la el. Și primul rod al acestui dialog este ca fiecare să se deschidă la noutate, să modifice propria opinie grație a ceea ce a ascultat de la alții. Acest lucru este important pentru Sinod. Mulți dintre voi au pregătit deja intervenția lor înainte de a veni – și vă mulțumesc pentru această muncă -, dar vă invit să vă simțiți liberi să considerați ceea ce ați pregătit ca o schiță provizorie deschisă la eventualele integrări și modificări pe care drumul sinodal ar putea să le sugereze fiecăruia. Să ne simțim liberi să-i primim și să-i înțelegem pe alții, deci să ne schimbăm convingerile și pozițiile noastre: este semn de mare maturitate umană și spirituală.

Sinodul este un exercițiu eclezial de discernământ. Sinceritatea în vorbire și deschiderea în ascultare sunt fundamentale pentru ca Sinodul să fie un proces de discernământ. Discernământul nu este un slogan publicitar, nu este o tehnică organizatoare și nici o modă a acestui pontificat, ci o atitudine interioară care se înrădăcinează într-un act de credință. Discernământul este metoda și în același timp obiectivul pe care ni le propunem: el se întemeiază pe convingerea că Dumnezeu lucrează în istoria lumii, în evenimentele vieții, în persoanele pe care le întâlnesc și care îmi vorbesc. Pentru aceasta suntem chemați să ne punem în ascultarea a ceea ce Duhul ne sugerează, cu modalități și în direcții adesea imprevizibile. Discernământul are nevoie de spații și de timpuri. Pentru aceasta stabilesc ca în timpul lucrărilor, în adunare plenară și în grupuri, la fiecare 5 intervenții să se respecte un moment de tăcere – circa trei minute – pentru a permite fiecăruia să acorde atenție rezonanțelor pe care lucrurile ascultate le provoacă în inima sa, pentru a merge în profunzime și a percepe ceea ce uimește mai mult. Această atenție față de interioritate este cheia pentru a face parcursul recunoașterii, interpretării și alegerii.

Suntem semn al unei Biserici în ascultare și în mișcare. Atitudinea de ascultare nu se poate limita la cuvintele pe care le vom schimba între noi în lucrările sinodale. Drumul de pregătire pentru acest moment a evidențiat o Biserică „datornică în ascultare” și față de tineri, care adesea se simt neînțeleși de Biserică în originalitatea lor, deci neprimiți prin ceea ce sunt cu adevărat, și uneori chiar respinși. Acest Sinod are oportunitatea, misiunea și datoria de a fi semn al Bisericii care se pune cu adevărat în ascultare, care se lasă interpelată de instanțele celor pe care-i întâlnește, care nu are mereu un răspuns pre-confecționat deja pregătit. O Biserică ce nu ascultă se arată închisă la noutate, închisă la surprizele lui Dumnezeu și nu va putea să fie credibilă, îndeosebi pentru tineri, care în mod inevitabil se vor îndepărta în loc să se apropie.

Să ieșim din prejudecăți și stereotipuri. Un prim pas în direcția ascultării este eliberarea minților noastre și a inimilor noastre de prejudecăți și stereotipuri: când credem că știm deja cine este celălalt și ce anume vrea, atunci ne este greu cu adevărat să-l ascultăm în mod serios. Raporturile dintre generații sunt un teren în care prejudecățile și stereotipurile care încolțesc cu o ușurință proverbială, așa încât adesea nici măcar nu ne dăm seama de asta. Tinerii sunt tentați să-i considere depășiți pe adulți; adulții sunt tentați să-i considere neexperimentați pe tineri, să știe cum sunt și mai ales cum ar trebui să fie și să se comporte. Toate acestea pot constitui un obstacol puternic în calea dialogului și a întâlnirii dintre generații. Cea mai mare parte a celor prezenți nu aparțin generației tinerilor, motiv pentru care este clar că trebuie să fim atenți mai ales la riscul de a vorbi despre tineri pornind de la categorii sau scheme mentale de acum depășite. Dacă vom ști să evităm acest pericol, atunci vom contribui să se facă posibilă o alianță între generații. Adulții ar trebui să depășească ispita de a subevalua capacitatea tinerilor și de a-i judeca negativ. Am citit odată că prima mențiune a acestui fapt dăinuiește din anul 3000 î.C. și a fost găsită pe un vas de lut din antica Babilonie, unde este scris că tineretul este imoral și că tinerii nu sunt în stare să salveze cultura poporului. Este o veche tradiție a noastră a bătrânilor! În schimb tinerii ar trebui să depășească ispita de a nu da ascultare adulților și de a-i considera pe bătrâni „ceva vechi, trecut și plictisitor”, uitând că este nesăbuit a voi să se reînceapă mereu de la zero ca și cum viața ar începe numai cu fiecare dintre ei. În realitate, bătrânii, în pofida fragilității lor fizice, rămân mereu amintirea umanității noastre, rădăcinile societății noastre, „pulsul” civilizației noastre. A-i disprețui, a-i descărca, a-i închide în rezerve izolate sau a face pe snobii cu ei este indicator al unei cedări în fața mentalității lumii care devorează casele noastre din interior. A neglija comoara de experiențe pe care fiecare generație le moștenește și le transmite celeilalte este un act de autodistrugere.

Deci, pe de o parte, trebuie depășită cu hotărâre plaga clericalismului. De fapt, ascultarea și ieșirea din stereotipuri sunt și un antidot puternic împotriva riscului clericalismului, la care o adunare ca aceasta este expusă în mod inevitabil, dincolo de intențiile fiecăruia dintre noi. El se naște dintr-o viziune elitară și excluzătoare despre vocație, care interpretează slujirea primită mai degrabă ca o putere de exercitat decât ca o slujire gratuită și generoasă de oferit; și asta conduce la a considera că se aparține unui grup care posedă toate răspunsurile și nu mai are nevoie să asculte și să învețe nimic, sau se preface că ascultă. Clericalismul este o pervertire și este rădăcina atâtor rele în Biserică: pentru ele trebuie să cerem iertare cu umilință și mai ales să creăm condițiile pentru ca să nu se repete.

Însă, pe de altă parte, trebuie îngrijit virusul autosuficienței și al concluziilor grăbite ale multor tineri. Spune un proverb egiptean: „Dacă în casa ta nu există bătrânul, cumpără-l, pentru că îți va folosi”. A repudia și a respinge tot ceea ce a fost transmis de-a lungul secolelor duce numai la rătăcirea periculoasă care din păcate amenință umanitatea noastră; duce la starea de deziluzie care a invadat inimile unor întregi generații. Acumularea experiențelor umane, de-a lungul istoriei, este comoara cea mai prețioasă și credibilă pe care generațiile o moștenesc una de la alta. Fără a uita vreodată revelația divină, care luminează și dă sens istoriei și existenței noastre.

Frați și surori, fie ca Sinodul să trezească inimile noastre! Prezentul, și cel al Bisericii, apare încărcat de trude, de probleme, de greutăți. Însă credința ne spune că el este și kairos-ul în care Domnul ne vine în întâmpinare pentru a ne iubi și a ne chema la plinătatea vieții. Viitorul nu este o amenințare de care să ne temem, ci este timpul pe care Domnul ni-l promite pentru ca să putem trăi experiența comuniunii cu El, cu frații și cu toată creația. Avem nevoie să regăsim motivațiile speranței noastre și mai ales să le transmitem tinerilor, care sunt însetați de speranță; așa cum bine afirma Conciliul al II-lea din Vatican: „Pe drept cuvânt putem considera că soarta omenirii viitoare se află în mâinile acelora care sunt în stare să transmită generațiilor de mâine rațiuni de a trăi și de a spera” (Constituția pastorală Gaudium et spes, 31).

Întâlnirea dintre generații poate să fie extrem de rodnică în vederea generării speranței. Ne învață asta profetul Ioel în ceea ce – aminteam asta și tinerilor de la reuniunea pre-sinodală – consider că este profeția din timpurile noastre: „Bătrânii voștri vor avea vise și tinerii voștri vor avea viziuni” (3,1) și vor profeți.

Nu este nevoie de argumentări teologice sofisticate pentru a arăta datoria noastră de a ajuta lumea contemporană să meargă spre împărăția lui Dumnezeu, fără speranțe false și fără a vedea numai ruine și nenorociri. De fapt, sfântul Ioan al XXIII-lea, vorbind despre persoanele care evaluează faptele fără obiectivitate suficientă și fără evaluare prudentă, a afirmat: „În actualele condiții ale societății umane ei nu sunt capabili să vadă altceva decât ruine și nenorociri; spun că timpurile noastre, dacă se confruntă cu secolele trecute, sunt complet mai rele; și ajung până acolo să se comporte ca și cum n-ar avea nimic de învățat de la istorie, care este învățătoare de viață” (Discurs pentru deschiderea solemnă a Conciliului al II-lea din Vatican, 11 octombrie 1962).

Așadar a nu ne lăsa ispitiți de „profețiile de nenorocire”, a nu irosi energii pentru „a contabiliza eșecuri și a reproșa amărăciuni”, a ține privirea îndreptată spre binele care „adesea nu face zgomot, nu este temă a blog-urilor nici nu ajunge pe primele pagini”, și să nu ne înspăimântăm „în fața rănilor trupului lui Cristos, mereu provocate de păcat și adesea de fiii Bisericii” (cf. Discurs adresat episcopilor numiți recent participanți la cursul promovat de Congregațiile pentru Episcopi și pentru Bisericile Orientale, 13 septembrie 2018).

Așadar, să ne angajăm în încercarea de „a frecventa viitorul” și de a face să iasă din acest Sinod nu numai un document – care în general este citit de puțini și criticat de mulți -, ci mai ales propuneri pastorale concrete, în măsură să realizeze misiunea Sinodului însuși, adică aceea de a face să odrăslească vise, a provoca profeții și viziuni, a face să înflorească speranțe, a stimula încredere, a pansa răni, a împleti relații, a învia zori de speranță, a învăța unul de la altul și a crea un imaginar pozitiv care să lumineze mințile, să încălzească inimile, să redea forță mâinilor și să inspire tinerilor – tuturor tinerilor, fără excepție – viziunea unui viitor plin de bucuria Evangheliei. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.10.2018
Publicarea pe acest sit: 03.10.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.