Discursul Papei către participanţii la cursul de formare promovat de Rota Romana

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
către participanților la cursul de formare
promovat de Tribunalul Rota Romana

sâmbătă, 18 februarie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua și bine ați venit!

Mulțumesc decanului pentru cuvintele sale; vă salut pe voi toți: după ceea ce a spus el, eu nu știu ce să spun, pentru că a spus totul și bine: mulțumesc! Această inițiativă a Cursului pentru lucrătorii din dreptul canonic și din pastorația familială se inserează în slujirea multiformă a Curiei Romane adusă misiunii evanghelizatoare a Bisericii, conform spiritului constituției apostolice Praedicate Evangelium.

foto: Vatican Media

Punem să ne întrebăm: în ce sens un curs de drept este legat cu evanghelizarea? Suntem obișnuiți să credem că dreptul canonic și misiunea de a răspândi vestea bună a lui Cristos sunt două realități separate. În schimb, este decisiv să se descopere legătura care le unește în cadrul unicei misiuni a Bisericii. S-ar putea spune schematic: nici drept fără evanghelizare, nici evanghelizare fără drept. De fapt, nucleul dreptului canonic se referă la bunurile comuniunii, înainte de toate cuvântul lui Dumnezeu și sacramentele. Fiecare persoană și fiecare comunitate are dreptul – are dreptul – la întâlnirea cu Cristos și toate normele și actele juridice tind să favorizeze autenticitatea și rodnicia acestui drept, adică a acestei întâlniri. De aceea legea supremă este mântuirea sufletelor, așa cum afirmă ultimul canon din Codul de Drept Canonic (cf. can. 1752). De aceea dreptul eclezial apare legat intim cu viața Bisericii, ca un aspect necesar al său, cel al dreptății în păstrarea și transmiterea bunurilor mântuitoare. În acest sens, a evangheliza este angajarea juridică primordială fie a păstorilor, fie a tuturor credincioșilor. Este ceea ce face diferența, de exemplu, între preoți, între un păstor și un cleric de stat. Primul, păstorul poporului, merge pentru a evangheliza și dă împlinire acestui drept primar; clericul de stat, un soi de paroh de curte, desfășoară o funcție, dar nu satisface dreptul pe care-l au popoarele de a fi evanghelizate.

Dragi lucrători din drept în Biserică, probabil că știți cuvintele pe care Papa Benedict al XVI-lea le-a scris seminariștilor. Spunea așa: „Dar să învățați și să înțelegeți și – îndrăznesc să spun – să iubiți dreptul canonic în necesitatea sa intrinsecă și în formele aplicării sale practice: o societate fără drept ar fi o societate lipsită de drepturi. Dreptul este condiție a iubirii” (Scrisoare către seminariști, 18 octombrie 2010, nr. 5). Munca voastră se ocupă de norme, de procese și de sancțiuni, dar nu trebuie să piardă niciodată din vedere drepturile, punând în centrul lucrării voastre persoanele, care sunt subiecte și „obiecte” ale dreptului. Aceste drepturi nu sunt pretenții arbitrare, ci bunuri obiective, care au ca scop mântuirea, ce trebuie recunoscute și tutelate, fără a uita respectarea bunurilor naturale în cadrul comunității ecleziale. Voi, ca promotori ai dreptului, aveți o responsabilitate deosebită în a face să strălucească adevărul dreptății în viața Bisericilor particulare: această misiune este o mare contribuție la evanghelizare.

În această perspectivă sunteți chemați să cunoașteți și să respectați cu fidelitate normele canonice, ținând cont mereu de bunurile care sunt în joc, așa cum este indispensabil pentru a interpreta și a aplica acele norme cu dreptate. Misiunea canonistului nu este o folosire pozitivistă a canoanelor pentru a căuta soluții comode la problemele juridice sau a încerca anumite „echilibrisme”. Înțeleasă astfel, acțiunea sa s-ar pune în slujba oricărui interes sau ar încerca să se închidă viața în scheme formaliste și birocratice rigide care neglijează adevăratele drepturi. Nu trebuie uitat principiul cel mai mare, cel al evanghelizării: realitatea este superioară ideii, „concretul” vieții este superior formalului, mereu; realitatea este superioară oricărei idei și această realitate trebuie slujită cu dreptul. Măreția misiunii voastre reiese dintr-o viziune în care normativa canonică, fără a uita echitatea fiecărui caz, este pusă în practică prin virtuțile prudenței juridice care discerne concretul just. A ajunge de la universal la universalul concret și la concret: iată o cale de înțelepciune judiciară. O judecată sau un ajutor judiciar nu se face cu echilibre sau dezechilibre, se face prin această înțelepciune. Este nevoie de știință, este nevoie de capacitate de ascultare; mai ales, fraților și surorilor, este nevoie de rugăciune pentru a judeca bine. În acest mod, nu se neglijează nici exigențele comune de bine comun inerente legilor, nici necesarele formalități ale actelor, ci totul se situează într-o adevărată slujire de dreptate.

Ați inserat în mod oportun administrarea justiției în contextul acțiunii sinodale a Bisericii. Anul trecut am vorbit despre sinodalitate, care este intrinsecă în procesul de nulitate matrimonială (cf. Discurs adresat la Rota Romana, 27 ianuarie 2022). Aceeași considerație este valabilă și pentru toți cei care participă la procedura pentru a acorda dispensa de căsătorie încheiată și neconsumată. Și spiritul sinodal trebuie trăit în fiecare misiune juridică a voastră. A merge împreună, în ascultarea reciprocă și în invocarea Duhului Sfânt, este condiție indispensabilă pentru a fi lucrători corecți. Manifestare concretă a acestui lucru este exigența de a cere sfat, de a recurge la părerea celui care are mai multă știință și experiență, cu acea dorință umilă și constantă de a învăța mereu pentru a sluji mai bine Biserica în acest domeniu. Și cel care îți dă sfatul este Duhul Sfânt: trebuie să ceri sfat nu numai pentru o interpretare legală specifică, pentru a avea echilibru; nu, ceri sfat pentru a primi creativitatea pe care Duhul Sfânt, cu darul sfatului, ți-o dă de fiecare dată când emiți o judecată. Acest lucru este important.

Dragi lucrători din pastorația familială, mă adresez și vouă și sunt bucuros de participarea voastră la acest Curs. Pornind de la cele două motu proprio Mitis Iudex și Mitis et misericors Iesus, a crescut conștiința cu privire la interacțiunea între pastorația familială și tribunalele ecleziastice, văzute și ele în specificul lor ca organisme pastorale. Pe de o parte, o pastorație integrală a familiei nu poate ignora chestiunile juridice referitoare la căsătorie. De exemplu, este suficient să ne gândim la misiunea de a preveni nulitățile de căsătorie în timpul fazei prealabile celebrării, precum și însoțirea cuplurilor aflate în situații de criză, inclusiv orientarea spre tribunalele Bisericii atunci când este plauzibilă existența unui cap de nulitate sau sfătuirea de a începe procedura pentru dispensa de neconsumare. Pe de altă pare, lucrătorii din tribunale nu pot uita niciodată că tratează chestiuni care au o puternică relevanță pastorală, motiv pentru care exigențele de adevăr, accesibilitate și celeritate prudentă trebuie să conducă mereu munca lor; și nu trebuie neglijată, de asemenea, datoria de a face tot posibilul pentru reconcilierea între părți sau convalidarea unirii lor, așa cum am amintit tot în discursul la Rota de anul trecut. Așa cum a spus Sfântul Ioan Paul al II-lea, „adevărata dreptate în Biserică, animată de caritate și temperată de echitate, merită mereu atributul calificativ de pastorație” (Discurs la Rota Romana, 18 ianuarie 1990, nr. 4): în mijlocul turmei, cu mirosul turmei și căutând progresul turmei.

Acestea sunt, iubiți frați și surori, considerațiile pe care vi le încredințez, cunoscând spiritul de fidelitate care vă însuflețește și angajarea pe care o puneți în a da realizare deplină normelor Bisericii, în căutarea adevăratului bine al poporului lui Dumnezeu. Încredințez Sfintei Fecioare Maria, Oglinda dreptății, pe fiecare dintre voi, încredințez munca voastră zilnică. Vă binecuvântez din inimă; vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.02.2023
Publicarea pe acest sit: 18.02.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.