Discursul Papei adresat participanților la întâlnirea promovată de Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea promovată de
Dicasterul pentru Laici, Familie și Viață

sâmbătă, 18 februarie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua și bine ați venit!

Mulțumesc cardinalului Farrell și vă salut pe voi toți, responsabili ai Comisiilor episcopale pentru laicat, cu conducătorii de asociații și mișcări ecleziale, pe oficialii din Dicaster și pe toți cei prezenți.

Ați venit din țările voastre pentru a reflecta asupra coresponsabilității – coresponsabilității – păstorilor și a credincioșilor laici în Biserică. Titlul întâlnirii vorbește despre o „chemare” de „a merge împreună”, situând tema în contextul mai mare al sinodalității. De fapt, drumul pe care Dumnezeu îl indică Bisericii este tocmai acela de a trăi mai intens și mai concret comuniunea și mersul împreună. O invită să depășească modurile de a acționa în autonomie sau pe șine paralele care nu se întâlnesc niciodată: clerul separat de laici, consacrații separați de cler și de credincioși, credința intelectuală a unor elite separată de credința populară, Curia Romană separată de Bisericile particulare, episcopii separați de preoți, tinerii separați de bătrâni, soții și familiile mai puțin implicați în viața comunităților, mișcările carismatice separate de parohii și așa mai departe. Aceasta este tentația cea mai gravă în acest moment. Mai este mult drum de parcurs pentru ca Biserica să trăiască precum un trup, ca adevărat popor, unit de singura credință în Cristos Mântuitorul, însuflețit de același Duh sfințitor și orientat spre aceeași misiune de a vesti iubirea milostivă a lui Dumnezeu Tatăl.

foto: Vatican Media

Acest ultim aspect este decisiv: un popor unit în misiune. Și aceasta este intuiția pe care trebuie s-o păstrăm mereu: Biserica este sfântul popor credincios al lui Dumnezeu, după cum afirmă Lumen gentium la nr. 8 și 12; nu populism, nici elitism, este sfântul popor credincios al lui Dumnezeu. Asta nu se învață teoretic, se înțelege trăind. Apoi se explică, așa cum se reușește, dar dacă nu se trăiește nu se va ști să se explice. Un popor unit în misiune. Sinodalitatea își are izvorul și scopul său ultim în misiune: se naște din misiune și este orientată spre misiune. Să ne gândim la începuturi, când Isus îi trimite pe apostoli și ei se întorc toți fericiți, pentru că diavolii „fugeau de ei”: misiunea a adus acel simț de eclezialitate. De fapt, a împărtăși misiunea apropie păstorii și laicii, creează comuniune de intenții, manifestă complementaritatea diferitelor carisme și de aceea trezește în toți dorința de a merge împreună. Vedem asta în Isus însuși, care s-a înconjurat, încă de la început, de un grup de discipoli, bărbați și femei, și a trăit cu ei activitatea sa publică. Dar niciodată singur. Și atunci când i-a trimis pe cei doisprezece să vestească Împărăția lui Dumnezeu i-a trimis „doi câte doi”. Același lucru îl vedem în Sfântul Paul, care a evanghelizat mereu împreună cu colaboratori, chiar și laici și cupluri de soți. Nu singur. Și așa a fost în momentele de mare reînnoire și de elan misionar în istoria Bisericii: păstori și credincioși laici împreună. Nu indivizi izolați, ci un popor care evanghelizează, sfântul popor credincios al lui Dumnezeu!

Știu că ați vorbit și despre formarea laicilor, indispensabilă pentru a trăi coresponsabilitatea. Și cu privire la acest punct aș vrea să subliniez că formarea trebuie să fie orientată spre misiune, nu numai spre teorii, altminteri ajunge în ideologii. Și este teribil, este o ciumă: ideologia în Biserică este o ciumă. Pentru a evita asta, formarea trebuie să fie orientată spre misiune. Nu trebuie să fie școlară, limitată la idei teoretice, ci și practică. Ea se naște din ascultarea Kerygmei, se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu și cu sacramentele, face să crească în discernământ, personal și comunitar, implică imediat în apostolat și în diferite forme de mărturie, uneori simple, care duc la apropierea de ceilalți. Apostolatul laicilor este înainte de toate mărturie! Mărturie a propriei experiențe, a propriei istorii, mărturie a rugăciunii, mărturie a slujirii față de cel aflat în nevoie, mărturie a apropierii de cei săraci, apropiere de persoanele singure, mărturie a primirii, mai ales din partea familiilor. Și astfel ne formăm pentru misiune: mergând spre ceilalți. Este o formare „pe teren” și, în același timp, o cale eficace de creștere spirituală.

Încă de la început am spus că „visez o Biserică misionară” (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 27; 32). „Visez o Biserică misionară.” Și îmi vine în minte o imagine din Apocalips, când Isus spune: „Iată, eu stau la ușă și bat! Dacă cineva […] îmi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el” (Ap 3,20). Dar astăzi, drama Bisericii este că Isus continuă să bată la ușă, însă dinăuntru, ca să-l lăsăm să iasă! De atâtea ori ajungem să fim o Biserică „prizonieră”, care nu-l lasă pe Domnul să iasă, care îl ține ca pe „lucru propriu”, în timp ce Domnul a venit pentru misiune și ne vrea misionari.

Acest orizont ne dă cheia corectă de lectură pentru tema coresponsabilității laicilor în Biserică. De fapt, exigența de a-i valoriza pe laici nu depinde de vreo noutate teologică și nici de exigențe funcționale din cauza diminuării numărului de preoți; cu atât mai puțin nu se naște din revendicări de categorie, pentru a acorda o „revanșă” celui care a fost pus deoparte în trecut. Mai degrabă se bazează pe o viziune corectă despre Biserici: Biserica drept popor al lui Dumnezeu, din care laicii fac parte cu titlu deplin împreună cu slujitorii hirotoniți. Slujitorii hirotoniți nu sunt, așadar, stăpânii, sunt slujitorii: păstorii, nu stăpânii.

Este vorba de a recupera o „ecleziologie integrală”, așa cum era în primele secole, în care totul este unificat de apartenența la Cristos și de comuniunea supranaturală cu el și cu frații, depășind o viziune sociologică ce distinge clase și ranguri sociale și care se bazează în fond pe „puterea” încredințată fiecărei categorii. Accentul trebuie pus pe unitate și nu pe separare, pe distincție. Laicul, mai mult decât ca „non-cleric” sau „non-călugăr”, trebuie considerat ca botezat, ca membru al poporului sfânt al lui Dumnezeu, care este sacramentul care deschide toate ușile. În Noul Testament nu apare cuvântul „laic”, dar se vorbește despre „credincioși”, despre „discipoli”, despre „frați”, despre „sfinți”, termeni aplicați tuturor: credincioși laici și slujitori hirotoniți, poporul lui Dumnezeu aflat pe cale.

În acest unic popor al lui Dumnezeu, care este Biserica, elementul fundamental este apartenența la Cristos. În relatările emoționante din Actele martirilor din primele secole, găsim adesea o simplă mărturisire de credință: „Sunt creștin”, spuneau ei, „și de aceea nu pot să jertfesc idolilor”. De exemplu, spune asta Policarp, episcop de Smirna[1]; spun asta Iustin și alți însoțitori ai săi, laici[2]. Acești martiri nu spun „sunt episcop” sau „sunt laic” – „sunt din Acțiunea Catolică, sunt din acea Congregație mariană, sunt dintre focolarini”. Nu, spun numai „sunt creștin”. Și astăzi, într-o lume care se secularizează tot mai mult, ceea ce ne distinge cu adevărat ca popor al lui Dumnezeu este credința în Cristos, nu starea de viață considerată în sine. Suntem botezați, creștini, discipoli ai lui Isus. Tot restul este secundar. „Dar, părinte, chiar și un preot?” – „Da, este secundar” – „Chiar și un episcop?” – „Da, este secundar” – „Chiar și un cardinal?” – „Este secundar.”

Apartenența noastră comună la Cristos ne face pe toți frați. Conciliul  Vatican II afirmă: „După cum, prin bunăvoința divină, laicii îl au frate pe Cristos, […] tot astfel îi frați pe aceia care, rânduiți în slujirea sacră, […] desfășoară în familia lui Dumnezeu funcția de păstori” (Constituția Lumen gentium, 32). Frați cu Cristos și frați cu preoții, frați cu toți.

Și în această viziune unitară despre Biserică, unde suntem înainte de toate creștini botezați, laicii trăiesc în lume și, în același timp, fac parte din poporul credincios al lui Dumnezeu. Documentul de la Puebla a folosit o expresie fericită pentru a exprima asta: laicii sunt bărbați și femei „din Biserică în inima lumii” și bărbați și femei „din lume în inima Bisericii”[3]. Este adevărat că laicii sunt chemați să trăiască îndeosebi misiunea lor în realitățile seculare în care sunt cufundați în fiecare zi, dar asta nu exclude să aibă și capacitățile, carismele și competențele pentru a contribui la viața Bisericii: în animarea liturgică, în cateheză, în formare, în structurile de conducere, în administrarea bunurilor, în programarea și realizarea programelor pastorale și așa mai departe. Pentru aceasta, păstorii trebuie formați, încă din timpurile seminarului, la o colaborare zilnică și obișnuită cu laicii, așa încât trăirea comuniunii să devină pentru ei un mod natural de a acționa și nu un fapt extraordinar și ocazional. Unul dintre cele mai urâte lucruri care se întâmplă într-un păstor este să uite poporul din care a venit, lipsa de amintire. Lui i se poate adresa acel cuvânt al Bibliei atât de repetat: „Amintește-ți”; „amintește-ți de unde ai fost luat, de turma din care ai fost luat pentru a te întoarce ca s-o slujești, amintește-ți de rădăcinile tale” (cf. 2Tim 1).

Această coresponsabilitate trăită între laici și păstori va permite să se depășească dicotomiile, fricile și neîncrederile reciproce. Este momentul ca păstorii și laicii să meargă împreună, în fiecare domeniu al vieții Bisericii, în fiecare parte a lumii! Credincioșii laici nu sunt „oaspeți” în Biserică, sunt acasă la ei, de aceea sunt chemați să se îngrijească de propria casă. Laicii, și mai ales femeile, trebuie valorizați mai mult în competențele lor și în darurile lor umane și spirituale pentru viața parohiilor și a diecezelor. Pot duce, cu limbajul lor „zilnic”, vestea evangheliei, angajându-se în diferite forme de predicare. Pot colabora cu preoții pentru a-i forma pe copii și pe tineri, pentru a-i ajuta pe logodnici în pregătirea la căsătorie și pentru a-i însoți pe soți în viața conjugală și familială. Trebuie consultați mereu când se pregătesc noi inițiative pastorale la fiecare nivel: local, național și universal. Trebuie să li se dea glas în consiliile pastorale ale Bisericilor particulare. Trebuie să fie prezenți în oficiile din dieceze. Pot să ajute în însoțirea spirituală a altor laici și să dea contribuția lor și în formarea seminariștilor și a călugărilor. Odată am auzit o întrebare: „Părinte, un laic poate să fie director spiritual?”. Este o carismă laicală! Poate să fie un preot, dar carisma nu este prezbiterală; însoțirea spirituală, dacă Domnul îți dă capacitatea spirituală de a face asta, este o carismă laicală. Și, împreună cu păstorii, trebuie să ducă mărturia creștină în ambientele seculare: lumea muncii, a culturii, a politicii, a artei, a comunicării sociale.

Am putea spune: laici și păstori împreună în Biserică, laici și păstori împreună în lume.

Îmi vin în minte ultimele pagini ale cărții cardinalului de Lubac, Méditation sur l’Église, unde, pentru a spune care este cel mai urât lucru care i se poate întâmpla Bisericii, spune că mondenitatea spirituală, care se traduce în clericalism, „ar fi infinit mai dezastruoasă decât orice mondenitate pur și simplu morală”. Dacă voi aveți timp, citiți aceste ultime trei-patru pagini din Méditation sur l’Église a lui de Lubac. Dă de înțeles, chiar citând autori, că lucrul cel mai rău care i se poate întâmpla Bisericii este clericalismul, chiar mai rău decât în timpurile papilor concubinari. Clericalismul trebuie „alungat”. Un preot sau un episcop care cad în această atitudine fac foarte mult rău Bisericii. Dar este o boală care contagiază: chiar mai rău decât un preot sau un episcop căzut în clericalism sunt laicii clericalizați: vă rog, sunt o ciumă în Biserică. Laicul să fie laic.

Preaiubiților, cu aceste puține idei am voit să indic un ideal, o inspirație care ne poate ajuta pe drum. Aș vrea ca noi toți să avem în inimă și în minte această frumoasă viziune despre Biserică: o Biserică îndreptată spre misiune și în care se unifică forțele și se merge împreună pentru a evangheliza; o Biserică în care ceea ce ne leagă este faptul de a fi creștini botezați, apartenența noastră la Isus; o Biserică unde între laici și păstori se trăiește o adevărată fraternitate, lucrând umăr la umăr în fiecare zi, în orice domeniu al pastorației, pentru că toți sunt botezați.

Vă îndemn să vă faceți promotori în Bisericile voastre a ceea ce ați primit în aceste zile, pentru a continua împreună reînnoirea Bisericii și convertirea sa misionară. Din inimă vă binecuvântez pe voi toți și pe cei dragi ai voștri și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Note:
[1] Cf. Eusebiu din Cezareea, Istoria ecleziastică, IV, 15,1-43.
[2] Cf. Actele martiriului sfinților Iustin și însoțitorii, cap. 1-5; PG 6, 1366-1371.
[3] A III-a Conferință Generală a Episcopatului Latinoamerican, Document final, Puebla 1979, nr. 786.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.02.2023
Publicarea pe acest sit: 18.02.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.